Forskning

Biologiska effekter

Skador på DNA och livets innersta funktioner.

Läs mer ...

Fortplantning

Vår reproduktionsförmåga.

Sterila möss

Långtidsstudier

Nervsystemet är känsligast för elektromagnetiska fält och de flesta symtomen kommer därifrån. Tiden är en lika viktig faktor som någon annan.

Långtidsstudier och symtom

Om forskning

Till vilken grad är något vetenskapligt bevisat. Tankar, metoder och pengarnas betydelse.

Läs mer ...