TCO-normen

TCO-normen för bildskärmar med krav på elektriska och magnetiska fält skapades 1992. Kraven som togs fram då har inte skärpts sedan dess men gäller numera också skärmar med inbyggd dator.

Håll mobilen liggande
Från TCO'92 till TCO Certified 2018
Skärmtyp Statiska elektriska fält Växlande elektriska fält Växlande magnetfält
Band I
Mäts 30 cm och 50 cm framför
Band II
Mäts 50 cm runt om och 30 cm framför
Band I
Mäts 50 cm runt om och 30 cm framför
Band II
Mäts 50 cm runt om
Gamla tjocka typen med bildrör (CRT) 500 V/m 10 V/m 1 V/m 200 nT 25 nT
Platt 10 V/m 1 V/m 200 nT 25 nT

Band I är 5 Hz till 2000 Hz vilket motsvarar elektriska och magnetiska fält från elnätet. Band II är 2000 Hz till 400 000 Hz vilket motsvarar högfrekventa störningar också kallat smutsig el. 200 nanotesla (nT) är lika med 0,2 mikrotesla (µT). 25 nt är lika med 0,025 µT. Kravet på statiska elektriska fält är borttaget eftersom tillverkningen av den tjocka typen av skärmar har upphört och platta skärmar inte avger den typen av fält.

TCO har blivit världsberömda för sina normer för begränsning av elektromagnetiska fält från bildskärmar. Dessa uppfattas av många människor som en garanti för att man inte ska drabbas av hälsoproblem på grund av sin bildskärm. Men i TCO:s beskrivning av normerna står det att de inte ska uppfattas som hygieniska gränsvärden. Meningen "The mandatory criteria should not be regarded as hygienic limit values" upprepas vid varje krav på begränsning av fälten. Hygieniska gränsvärden är gränsvärden som ska skydda människor mot hälsoproblem. Kravet för band II tillåter att stora mängder högfrekventa störningar sprids till omgivningen och det är vanligt att även de TCO-märkta skärmarna ger besvär.

Trots detta ska TCO-normen inte underskattas. Den innehåller många miljökrav utöver dem på elektriska och magnetiska fält. Den har fått ett stort genomslag och accepteras numera av alla. Den tyska konsumenttidningen ÖKO-Test använde TCO-normen när den mätte elektriska och magnetiska fält omkring babyvakter och upptäckte att de flesta överskred den. Det finns många fler elektriska apparater än bildskärmar där en "TCO-märkning" skulle göra nytta.

Mobiltelefoner

TCO'01 var TCO:s första norm för mobiltelefoner. I den ställdes krav på ett högsta SAR-värde på 0,8 watt per kilogram. Idag med TCO Certified 2018 för smartphones är kravet borta. En kontroll våren 2020 på TCO Certifieds hemsida visade att det inte fanns någon TCO-märkt mobiltelefon.

Succén med TCO-normer för bildskärmar och datorer gick inte att upprepa. Mikrovågorna en mobiltelefon sänder ut är absolut nödvändiga för funktionen. Om de begränsas till nivåer som inte innebär någon hälsorisk blir telefonen oanvändbar till det den är tänkt. En bildskärm eller dator skulle fortsätta fungera utan elektromagnetiska fält för i det fallet är de en biprodukt.