Hälsorisker

Är mobilstrålning farligt? Idag har var sjätte person något besvär de anser orsakas av elektromagnetiska fält1 och därmed är fälten ett allmänt miljöproblem.

Forskare sammanfattar

Forskarna i BioInitiative har gjort en utvärdering av hälsorisker och elektromagnetiska fält.

Läs mer ...

Vad säger läkarna?

Redan 2002 såg de en tydlig ökning av speciella symtom där mikrovågorna var som mest intensiva.

Läs mer ...

Elöverkänslighet

Beviset på vår förorenade miljö.

Läs mer ...

Mobilmaster

Radiovågor från mobilmaster ökar risken för cancer, hjärt- och kärlproblem, trötthet, sömnproblem, huvudvärk, koncentrationsstörningar, inre oro, nedstämdhet, minnesstörningar eller irritation.

Läs mer ...

Mobiltelefoner

Mobiltelefoner är cancerframkallande. Men det finns fler risker.

Läs mer ...

Köra och prata i mobiltelefon

Att prata i mobiltelefon försämrar förmågan att köra bil. Handsfree hjälper inte. Rattsurfande kan ha en dramatisk inverkan på körskickligheten.

Läs mer ...

Inte bara svenskar

Även schweizarna blev plötsligt sjukare 1997 när mobiltelefonin byggdes ut.

Diagram. Ökning av diagnoser i schweiziska läkarpraktiker 97-02

Kraftledningar

När magnetfältens styrka ökar till fyra gånger den vanliga i samhället fördubblas risken för barnleukemi, men redan den vanliga nivån ligger hundratusen gånger över jämförbara magnetfält med naturligt ursprung.

Läs mer ...

Vår trådlösa värld

Diagrammet från förstasidan men här med alla referenser.

Läs mer ...


Fotnoter
  1. Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH. Ermittlung der Befürchtungen und Ängste der breiten Öffentlichkeit hinsichtlich möglicher Gefahren der hochfrequenten elektromagnetischen Felder des Mobilfunks - jährliche Umfragen - Abschlussbericht über die Befragung im Jahr 2004 für das Bundesamt für Strahlenschutz. Übersicht 3: Art der Beeinträchtigung durch elektromagnetische Felder. Seite 15.
    Deutsches Mobilfunk Forschungsprogramm.
    Auf Deutsch oder Englisch Tyska flagganBrittiska flaggan