Ö

Behandling av elöverkänslighet, elallergi

Inget fungerar bättre än reducering av elektriska och magnetiska fält och radio- och mikrovågor. Det vill säga undvika källorna, elsanera och avskärma strålningen.

1966 rekommenderade Occupational Health Research Institute of the Academy of Medical Sciences of the USSR1 att personer som uppvisar symtom på mikrovågssjukan flyttas till arbete utan mikrovågsbestrålning och eventuellt skickas till vilohem. 1996 presenterade Socialstyrelsen en redovisning av hälsoeffekter efter elsanering i bostäder2. Socialstyrelsen skriver att "de flesta som genomfört åtgärder upplever att deras besvär minskat kraftigt vid vistelse i bostaden efter åtgärderna". I en schweizisk undersökning3 svarade 69 av 100 av de läkare som hade erfarenhet av att behandla elöverkänsliga, att de i första hand förebygger genom att patienten undviker att utsätta sig för elektriska och magnetiska fält eller strålning. Men reducering av EMF är ingen garanti för minskade besvär. De går vanligtvis tillbaka men kan i enstaka fall fortskrida4.

Behandlingar

Behandlingar som förbättrat hälsan hos elöverkänsliga5. Dental sanering fungerar därför att kroppen kan tåla mer EMF om övriga belastningar elimineras. Metallförgiftningar av tandlagningar, främst kvicksilver från amalgam, utgör en stor belastning.

Behandlingens effektivitet

Andel i %
Minskad exponering för elektromag-
netiska fält (elsanering)
77
Dental sanering 44,1
Näringsterapi / kosttillskott 37,8
Andra behandlingar 28,6
B-12-injektioner 21,4
Homeopati 17,8
Massage 12,9
Akupunktur 12,6
Inte behandlats 12,6
Kiropraktik / naprapati 7,4
Inget har hjälpt 7,3
Läkemedelsbehandling 5,7
Energi- / frekvensmedicin 5,6
Sjukgymnastik 5,5
Kognitiv terapi
(psykologisk behandling)
2,3

Fotnoter
  1. Z.V. Gordon. Biological Effect of Microwaves in Occupational Hygiene. Translated from Russian 1970. NASA. TFF 633. Sid 85.
  2. Järvholm B, Herloff B. "Kommunalt bostadsanpassningsbidrag för elsanering - utvärdering av effekter". I: Socialstyrelsen, Redovisning av uppdrag att kartlägga hälsoeffekter av elsanering i bostäder i samband med bostadsanpassningsbidrag 329581/95. Socialstyrelsen, Stockholm, 1996.
  3. Elektrosensibilität und Komplementärmedizin - Eine Fragebogenerhebung in schweizerischen Arztpraxen mit komplementärmedizinischem Diagnostik- und Therapieangebot. Ausfeld-Hafter B., Manser R., Kempf D., Brändli I. Kollegiale Instanz für Komplementärmedizin (KIKOM) der Universität Bern 2005.
  4. Electromagnetic Fields and the Life Environment, Marha K., Musil J., Tuhá H., Institute of Industrial Hygiene and Occupational Diseases, Prague, english translation 1971 by San Francisco Press Inc.
  5. HET-projektet rapport 6. Fig 28.