Ö

Elektromagnetiska pulser ökar risken för lungcancer

Association between exposure to pulsed electromagnetic fields and cancer in electric utility workers in Quebec, Canada, and France

Armstrong B, Thériault G, Guénel P, Deadman J, Goldberg M, Héroux P.
Am J Epidemiol. 1994 Nov 1;140(9):805-20.
PubMed sammanfattning EMF-Portal referat på engelska

Undersökningen gjordes i samarbete med kraftbolag i Quebec och Frankrike som lät personalen bära dosimetrar som mätte elektromagnetiska pulser. I Quebec uppmättes betydligt högre doser än i Frankrike och det var till stor del bara i Quebec som det fanns ett klart samband mellan dos och 6,67 gånger högre risk för lungcancer. Sambandet är tydligt och kunde inte förklaras med rökning eller andra miljöfaktorer i arbetsmiljön.