Ö

Kraftledningar ökar risken för leukemi hos barn

Magnetic fields and cancer in children residing near Swedish high-voltage power lines

Feychting M, Ahlbom A.
American Journal of Epidemiology. 1993 Oct 1;138(7):467-81.
PubMed sammanfattning EMF-Portal referat på engelska.

Undersökningen visar att risken att barn drabbas av leukemi är 2,7 gånger högre över 0,2 µT. Över 0,3 µT är risken 3,8 gånger högre. I studien ingick alla under 16 år som under åren 1960-1985 hade bott inom 300 meter från Sveriges största kraftledningar. I den gruppen fanns 142 fall av cancer varav 39 var leukemi och 33 tumörer i centrala nervsystemet. Magnetfälten uppskattades genom punktmätningar och beräknades efter avstånd till kraftledningen och historiska data över dess belastning under sista året före cancerdiagnosen.