Ö

Ökad risk för allvarliga sjukdomar

California EMF Program

Publicerat 2001-2002. Alla granskade studier är äldre än 24 juni 2000 och speglar alltså forskningsläget då. Kaliforniens EMF-program för utvärdering av hälsorisker med magnetfält finns inte längre på nätet.

Utdrag ur riskutvärderingen och
sammanfattning för beslutsfattare

På uppdrag av California Public Utilities Commission (CPUC) ombads tre forskare som arbetar på California Department of Health Services (DHS) att granska studier om möjliga hälsoproblem med elektriska och magnetiska fält (EMF) från kraftledningar, elektriska ledningar i byggnader, vid vissa arbeten och apparater. CPUCs begäran omfattar inte radiofrekventa EMF från mobiltelefoner och radiomaster. Granskare 1 var fil. dr. Vincent Delpizzo som är fysiker och epidemiolog; granskare 2 var medicine dr. och dr. i folkhälsa Raymond Richard Neutra som är läkare och epidemiolog; och granskare 3 var fil. dr. Geraldine Lee som är epidemiolog med utbildning i genetik. Alla tre har publicerat forskningsrapporter inom EMF och har följt ämnet under många år. De fick hjälp i sin granskning av DHS toxikologer, läkare och epidemiologer.

Slutsatser

 • I större eller mindre utsträckning anser alla tre forskarna att elektriska och magnetiska fält i viss mån kan orsaka ökad risk för leukemi hos barn, hjärntumörer hos vuxna, ALS och missfall.
 • De är övertygade om att elektriska och magnetiska fält inte ökar risken för missbildningar eller låg födelsevikt.
 • De är övertygade om att elektriska och magnetiska fält inte är en universell cancerogen, eftersom det finns en rad cancerformer som inte är kopplade till exponering för elektriska eller magnetiska fält.
 • I större eller mindre utsträckning anser de att elektriska eller magnetiska fält inte ökar risken för bröstcancer, hjärtsjukdomar, Alzheimer, depression, eller symtom som vissa tillskriver känslighet för elektriska eller magnetiska fält. Emellertid,
 • Alla tre forskarna gjorde bedömningar som var "nära gränsen mellan att tro och att inte tro" att EMF i viss mån ökar risken för självmord, eller
 • Två av forskarna var "nära gränsen mellan att tro och att inte tro" och en var "benägen att tro" att EMF i viss mån ökar risken för leukemi hos vuxna.

På en skala mellan noll och hundra angav var och en av de tre forskarna ange säkerheten i sin bedömning. För hälsoeffekter med de mest övertygande beläggen levererade granskarna ett diagram med den säkraste personliga bedömningen markerad med ett x och marginalerna för osäkerheten i bedömningen med skuggade staplar.

Bedömningarna angavs också som vardagliga fraser för att beskriva graden av säkerhet att orsakssamband finns. Talen inom parenteser anger området på skalan noll till hundra som frasen hänförs till.

Efter andra världskriget uppstod hälsoproblem hos personal som arbetade med den nya tekniken radar som använder radiovågor med kortare våglängd, så kallade mikrovågor.

 • Så gott som säker på att de ökar risken i viss mån (>99,5)
 • Tror starkt att de ökar risken i viss mån (90-99,5)
 • Benägen att tro att de ökar risken i viss mån (60-90)
 • Nära gränsen mellan att tro och att inte tro att fälten ökar risken i viss mån (40-60)
 • Benägen att tro att de inte ökar risken i viss mån (10-40)
 • Tror starkt att de inte ökar risken i viss mån (0,5-10)
 • Så gott som säker på att de inte ökar risken i viss mån (<0,5)

Leukemi hos barn

19 granskade studier, 16 visade ökad risk varav 3 statistiskt säkerställda

Granskare
nummer
Grad av säkerhet att det finns ökadrisk
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1
2
3

Leukemi hos vuxna

43 granskade studier, 32 visade ökad risk varav 9 statistiskt säkerställda

Granskare
nummer
Grad av säkerhet att det finns ökadrisk
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1
2
3
Diagram Leukemi hos vuxna
Hjärntumör hos vuxna

32 granskade studier, 25 visade ökad risk varav 6 statistiskt säkerställda

Granskare
nummer
Grad av säkerhet att det finns ökadrisk
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1
2
3
Diagram Hjärntumör hos vuxna
ALS

7 granskade studier, 6 visade ökad risk varav 3 statistiskt säkerställda

Granskare
nummer
Grad av säkerhet att det finns ökadrisk
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1
2
3
Diagram ALS
Missfall

37 granskade studier, 27,5 visade ökad risk varav 9 statistiskt säkerställda

Granskare
nummer
Grad av säkerhet att det finns ökadrisk
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1
2
3
Diagram Missfall
Hjärntumör hos barn

12 granskade studier, 6 visade ökad risk varav 2 statistiskt säkerställda

Granskare
nummer
Grad av säkerhet att det finns ökadrisk
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1
2
3
Diagram Hjärntumör hos barn
Bröstcancer hos kvinnor

24 granskade studier, 17,5 visade ökad risk varav 5,5 statistiskt säkerställda

Granskare
nummer
Grad av säkerhet att det finns ökadrisk
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1
2
3
Diagram Bröstcancer hos kvinnor
Bröstcancer hos män

16 granskade studier, 11,5 visade ökad risk ingen statistiskt säkerställd

Granskare
nummer
Grad av säkerhet att det finns ökadrisk
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1
2
3
Diagram Bröstcancer hos män
Alzheimer

6 granskade studier, 4 visade ökad risk varav 2,5 statistiskt säkerställda

Granskare
nummer
Grad av säkerhet att det finns ökadrisk
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1
2
3
Diagram Alzheimer
Självmord

8 granskade studier, 6,5 visade ökad risk varav 3 statistiskt säkerställda

Granskare
nummer
Grad av säkerhet att det finns ökadrisk
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1
2
3
Diagram Självmord
Hjärtsjukdomar

8 granskade studier, 6,5 visade ökad risk varav 5,5 statistiskt säkerställda

Granskare
nummer
Grad av säkerhet att det finns ökadrisk
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1
2
3
Diagram Hjärtsjukdomar

Kommentar

Kaliforniens EMF-program genomfördes samtidigt som EU-kommissionen gav ut sitt meddelande om hur beslutsfattande enligt försiktighetsprincipen ska gå till. Enligt EU-kommissionen ska den vetenskapliga osäkerheten i en utvärdering redovisas för att riskerna ska kunna hanteras av politiker och andra beslutsfattare. I Kaliforniens EMF-program uppfyller riskutvärderingen dessa krav. Den gjordes 2002 och visar läget vid den tiden.