Ö

Cancer även hos vuxna

Adult cancer related to electrical wires near the home

Wertheimer N, Leeper E.
Int J Epidemiol. 1982 Dec;11(4):345-55.
PubMed sammanfattning på engelska.

Liksom i Wertheimer och Leepers första undersökning om barncancer sågs ett samband mellan cancer hos vuxna och elledningar för höga strömstyrkor i närheten av bostaden. Risken för cancer ökade dessutom med antalet elledningar. Effekten var tydligast i mindre tätbebyggda områden med färre industrier och verkade inte bero på ålder, grannskap eller socioekonomisk status. Studien visar också på ett tydligt mönster mellan första exponering och diagnos vilket stämmer med att magnetfält främjar cancer.