Ö

Läkarrapport från Bamberg

Ytterst få personer var besvärsfria när mikrovågornas intensitet var över 1000 mikrowatt per kvadratmeter (µW/m2). 7 av 10 var besvärsfria under 10 µW/m2 som är en miljondel av de gränsvärden som Sverige använder.

I den tyska staden Bamberg har läkare på eget initiativ undersökt människor och mätt mikrovågornas intensitet i deras hem. Deras rapport, som omfattar 356 personer, visar ett klart och tydligt samband mellan hälsoproblem och mikrovågor från mobilmaster och trådlösa DECT-telefoner. Läkarna skriver att mikrovågorna "leder till en hittills obekant sjukdomsbild med ett karaktäristiskt symtomkomplex". Att sjukdomsbilden är obekant gör att läkare inte kan förväntas hitta orsaken till besvären, men ett karaktäristiskt symtomkomplex ger läkarna möjlighet att lätt kunna lära sig att identifiera dem som lever i en miljö med alltför intensiv radiofrekvent strålning. Besvären delades in i 7 symtomgrupper.

Symtomgrupper

  1. Inga symtom.
  2. Sömnstörningar, trötthet, depressiv stämning.
  3. Huvudvärk, oro, förvirring, irritation, koncentrationsstörningar, minnesstörningar, inlärningssvårigheter, svårigheter att finna ord.
  4. Återkommande infektioner, svullna lymfkörtlar, led- och muskelsmärtor, nerv- och mjukdelssmärtor, allergier.
  5. Öronsus, hörselpåverkan, yrsel, synstörningar och ögonirritation.
  6. Hjärtrytmstörningar, blodtrycksökningar, svimningar.
  7. Övrigt: Hormonstörningar, sköldkörtelsjukdomar, nattliga svettningar, täta urinträngningar, håravfall, viktökningar, illamående, aptitlöshet, näsblod, hudsjukdomar, tumörsjukdomar, diabetes.