Ö

Mobilmast ger 3 gånger högre cancerrisk

Einfluss der räumlichen Nähe von Mobilfunksendeanlagen auf die Krebsinzidenz.
Horst Eger och medarbetare Vetenskaplig rådgivare: Dr. Rainer Frentzel-Beyme, chef för Instituts für Präventionsforschung på Bremens Högskola.
umwelt·medizin·gesellschaft 4/2004. Referat på EMF-portal på engelska.

Sex år efter att mobilmasten tagits i bruk hade risken att insjukna i cancer ökat tre gånger för dem som bodde inom 400 meter från den.

En enda mobilmast

Staden Naila i norra Bayern har 8 500 invånare. 1993 byggdes en basstation (GSM) med en låg mobilmast på ett hustak i staden. Den har sedan dess ensam försett den sydtyska staden med mobiltelefoni. Nu har 5 läkare gjort en studie av cancerrisken i förhållande till avståndet till mobilmasten. Resultatet är att inom 400 meter från basstationen är cancerrisken upp till 3 gånger högre än för invånare som bor mellan 400 och 1000 meter därifrån.

De 5 läkarna har tagit fram uppgifter från sjukkassorna från åren 1994-2004, som totalt omfattar 967 personer. Läkarna delade in personerna i två grupper, dels en grupp som bodde mindre än 400 m från masten och dels en grupp som bodde mellan 400 m och 1000 m från masten.

Upp till 3 gånger högre cancerrisk

Undersökningen visar att de som har bott inom 400 meter från masten de senaste 10 åren har löpt 2,35 gånger högre risk att insjukna i cancer än de som har bott längre bort (400-1000 meter). Av 302 patienter inom 400 meter från masten fick 18 cancer de senaste 10 åren, medan 16 personer av totalt 631 fick cancer i området 400-1000 meter. Dessutom var de närmast boende i genomsnitt 8 år yngre när de insjuknade än de i den andra gruppen.

Cancer tar oftast några år på sig att utvecklas så när läkarna bara tog med sjukkasseuppgifter från de senaste fem åren, 1999-2004, ökade risken att insjukna i cancer till 3 gånger för dem som bodde närmare än 400 meter från masten jämfört med dem som bodde längre bort.

Läkarna har gjort studien på eget initiativ och utan finansiellt stöd och förlitar sig på större undersökningar för att säkrare kunna fastställa riskerna för hela befolkningen.


Kommentar

Istället för att börja arbetet med ytterligare undersökningar på detta tema kritiserade Landesamt für Umweltschutz (ung. Miljövårdsverket) i Bayern undersökningen för att den inte utesluter andra orsaker, som till exempel trådlösa telefoner. Ökar trådlösa telefoner cancerrisken? Se Lennart Hardells forskning.