Ohälsa som stress och adhd ökar när mobilstrålningen blir allt mer intensiv