Vad är elektriska och magnetiska fält?

Med ett snöra kan man dra ihop saker men inte skjuta isär dem. För det krävs något styvt som en pinne. Elektriska och magnetiska fält har egenskaper som en pinne men är ändå böjliga som ett snöre. Vi vet vad snören och pinnar är gjorda av, men vi vet ännu inte vad elektriska och magnetiska fält är "gjorda" av. Vi vet bara hur de fungerar och att de tar sig fram i tomma rymden och ändå går igenom de flesta material men inte andra och inte går att vädra bort.

Elektriska och magnetiska fält är två typer av elektromagnetiska fält. De är krafter som drar eller trycker på elektriska laddningar, och elektriskt laddade atomer och molekyler. Det är en rent fysisk påverkan som inget eller ingen kommer undan och ska inte förväxlas med levande organismers reaktioner på denna påverkan. Reaktionerna behandlas under rubriken hälsorisker.

Elektriskt fält påverkar en människa

+ betyder positivt laddad och - negativt

Elektriskt fält

Ett elektriskt fält är en kraft som kan flytta elektriska laddningar. En människa är elektriskt ledande så att ett elektriskt fält kan flytta laddningar inom kroppen. Den positivt laddade stolpen till vänster om personen på bilden drar till sig negativa laddningar och stöter bort positiva. Kroppen får en positivt och en negativt laddad sida. Det krävs ingen beröring av stolpen utan allt sker på avstånd. Molekyler med en positivt och en negativt laddad sida, som vatten, riktar in sig efter det elektriska fältet.

Elektriskt fält påverkar en människa

När stolpen till vänster ändrar laddning från positv till negativ eller varierar i styrka uppstår elektrisk ström i kroppen.

Varierande elektriskt fält

När stolpen är negativt laddad blir allt tvärt om. De elektriska fälten runt stolpen riktas åt andra hållet och stöter nu bort de negativa laddningarna och drar till sig de positiva. Vi har växelström i vårt elsystem som gör att elledningarna byter laddning och det elektriska fältet riktning 100 gånger per sekund, och lika många gånger skapas ström i kroppen när laddningarna flyttar på sig efter att det elektriska fältet blivit tvärt om. Men förändringen behöver inte vara så drastisk. Varje förändring av det elektriska fältets styrka eller riktning gör att det skapas ström i kroppen. Molekyler, som vatten, med en positivt och en negativt laddad sida ändrar hela tiden läge efter det elektriska fältets variationer1.

Magnetiskt fält påverkar en människa

Genom stolpen till vänster flyter ström med varierande styrka eller riktning vars magnetfält skapar ström som cirkulerar i kroppen.

Varierande magnetfält

I ett magnetfält flyttas elektriska laddningar. En människa är elektriskt ledande och magnetfält går rakt igenom kroppen så att ett varierande magnetfält flyttar laddningar och skapar ström som cirkulerar i kroppen1.


  1. Guidelines for Limiting Exposure to Time-varying Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields (Up to 300 Ghz). International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP. p 496-497.