Ellära

Spänning

Mellan de två svarta hålen i vägguttaget finns en spänning. Man brukar säga att det finns ström i vägguttaget men det rätta är spänning. Jämfört med en vattenledning är det "trycket" i ledningen. Spänning mäts i volt (V). Spänningen i våra vägguttag är 230 V.

Ström

När vi förbrukar ström genom att tända en lampa driver spänningen ström från ena hålet i vägguttaget, genom ena tråden i lampsladden och vidare genom lampan. Jämfört med en vattenledning sprutar vattnet ur kranen. Sedan går strömmen tillbaka genom den andra tråden i lampsladden och det andra hålet i vägguttaget. Det kan jämföras med avloppet. Ström mäts i ampere (A).

Ström skapar magnetfält

Runt en ledning som det går ström igenom skapas ett magnetfält, den röda cirkelformade pilen i bilden. Ju mer ström det går genom ledningen desto starkare magnetfält. Är lampan släckt går det ingen ström genom ledningen och det uppstår inget magnetfält. Magnetfält mäts i tesla (T).

Magnetfält skapar spänning

En förändring av ett magnetfälts styrka skapar en spänning i exempelvis metalltrådar som finns i närheten. Ju snabbare förändring desto högre spänning skapas. Detta utnyttjas i en cykelgenerator. Ju snabbare generatorn snurrar desto snabbare ändras magnetfältet och desto högre blir spänningen. Högre spänning driver mer ström genom lampan som lyser starkare.

All ström i vägguttagen kommer från kraftverk med generatorer som fungerar enligt samma princip som cykelgeneratorn.

När magnetfält skapar spänning kallas det för induktion. Det är ett fenomen som uppstår i alla material som kan leda ström, till exempel i människor, som också är elektriskt ledande. Ju snabbare förändring av magnetfältets styrka desto högre spänning är grundläggande för att förutse vilken teknik som ökar risken för elöverkänslighet.

Magnetfältet som kompassen ställer in sig efter är mycket starkt, mycket starkare än magnetfälten vi utsätts för från elektriska ledningar och apparater, men det kan inte skapa någon spänning eftersom det inte ändrar styrka.

Snabbheten i förändringen av magnetfältens styrka mäts i tesla per sekund (T/s).

Spänning skapar elektriska fält

Mellan två föremål med olika spänning finns alltid ett elektriskt fält. Det kan vara mellan en taklampa och golvet eller mellan en kraftledning och marken. Spänning driver ström så om det är möjligt kommer det att flyta en ström mellan föremålen med olika spänning. Men luft och plast isolerar mycket bra så det kommer inte att flyta någon ström mellan taklampan och golvet eller kraftledningen och marken. Men - det elektriska fältet finns där ändå. Om en människa ställer sig i det elektriska fältet kommer det att driva ström mellan olika delar av kroppen eftersom en människa leder ström bättre än luft. Ju snabbare det elektriska fältet ändrar styrka desto starkare ström. Även detta är grundläggande för att förutse vilken teknik som ökar risken för elöverkänslighet.

Elektriska fält mäts i volt per meter (V/m).

Mer om el och elektromagnetiska fält finns i