Ö

Från andra

Böcker och informationsmaterial från andra än Vågbrytaren.

Bokomslag. Ett landskap av vågor.

EMF handboken

Av Bengt Håkansson 2023

EMF handboken: En guide i debatten och samhällets hantering av elektromagnetiska fält,  är en nyutgiven faktabok om elektromagnetisk strålning som ger information som oftast saknas hos myndigheter och i vården. Boken är för alla yrkesgrupper och personer som vill skaffa sig bredare kunskap om elektromagnetiska fält (EMF), negativa hälsoeffekter och gränsvärden. Men också få svar på varför det är ett kontroversiellt ämne.

Finns där böcker säljes, till exempel  Bokus

Bokomslag. Vitt med en blå övre del

Innan bubblan brister

Av Örjan Hallberg 2015

En bok om elektromagnetiska fält och våra myndigheters ovilja att fastställa orsaken till den snabbt vittrande folkhälsan i Sverige och i de andra nordiska länderna sedan hösten 1997.

Finns där böcker säljes, till exempel  Bokus

Bild på skriften Bin, fåglar och människor

Tyska flagganBrittiska flagganBin, fåglar och mänskligheten

Naturförstöring genom "elektrosmog".
En skrift från tyska gruppen Kompetenzinitiative bestående av professorer och doktorer. Deras skrifter går att hämta och köpa på deras hemsida kompetenzinitiative.com. Skriften om bin, fåglar och mänskligheten finns på tyska och engelska.

Böcker

Bild på boken The Invisible Rainbow

Flag of the united statesThe Invisible Rainbow: A History of Electricity and Life

Av Arthur Firstenberg, 2020.

Elektricitet är livets gnista och dess förgörare. I vilken omfattning är miljöförstöringen ett resultat av den motsättningen? Varifrån kommer våra moderna epidemier av cancer och diabetes – och varför är de utom kontroll?

Boken kan köpas där böcker säljes, även i svenska bokhandlar. Till exempel  Bokus

Boken är på engelska men här är ett kompakt 

The Invisible Rainbow

Elektriciteten hotar vår värld

Arthur Firstenberg konkluderar i sin bok The Invisible Rainbow. A History of Elektricity and Life, att med den elektrifiering och kemikalisering vi utsätts för blir vi sjukare men lever längre. Så vida vi inte dör av den fetma och den diabetes, hjärtsjukdom och cancer som det orsakar. Sjukdomar som nästan inte funnits innan, men nu exploderar i omfattning.

Han är själv elöverkänslig, skadad av röntgen under sin medicinska utbildning och när den digitala telefonen introducerades fick han svåra besvär. Hans bok är mycket faktarik och väldokumenterad. Till 390 sidor text kommer 160 sidor noter.

Orsaken till sjukligheten är brist på porfyriner, som är inblandade i alla livsprocesser, ämnesomsättning i mitokondrierna, cellandning och bildande av hem som tar upp syre i hemoglobulin. En del har naturligt en lägre nivå av dem och drabbas lättare av elöverkänslighet. De fungerar som halvledare och arbetar piezoelektriskt. När det störs av strålning kan inte all mat tillgodogöras utan blodsockret blir förhöjt, det ger en kalorirestriktion som förlångsammar livsprocesserna och förlänger livet. Syrenivån i blodet sjunker och vi blir sjuka. Hjärnan som står för det mesta av kroppens syreförbrukning skadas av syrebrist. Myelinskidorna runt nerverna förstörs. Myelinet omger också kroppens elektriska ledningsnätverk.

Elöverkänslighet började i mitten av 1700-talet när urladdning av statisk elektricitet från en Leydenflaska blev ett sällskapsnöje och ett behandlingssätt. Senare kom Volta-batteriet. Flera varnade för att de stötarna kunde göra människor sjuka. Många drabbades av neurasteni, som elöverkänslighet då hette, men som senare bortförklarades som något psykiskt genom Freud. Flera av dem som utvecklade elektriciteten drabbades av sjukdom: Franklin, Edison, Bell, Marconi. Med sina radiomaster fick den sistnämnde alla bin att dö på Isle of Wight . Telegrafin gjorde många sjuka, liksom när man började dra elledningar. När radarn utvecklades drabbades många och djurliv försvann.

Annat som gett mycket sjuklighet är radiosändning med höga effekter från Vatikanen eller till Östblocket. Den forskningsanläggning som amerikanska militären anlade i Alaska, HAARP, för att kunna sända till andra sidan jorden, gav ohälsa och katastrofal dödlighet för djurlivet. Militären överlät den sedan till Alaska för forskning, men man har svårighet att finansiera, så den kan bli nedlagd.

Firstenberg menar också att många pandemier inducerats av strålning och knyter utbrott till olika år av teknikutveckling. Spanska sjukan spreds fortare än den kunde göras med bara fysisk kontakt.

Kapitlet om hur djuren drabbas är skrämmande. Antalet sjunker till en bråkdel. Minskningen av den biologiska mångfalden är kanske ett värre hot för oss än klimatet. Grodor försvinner. Fåglar, myror eller bin kan inte orientera sig. Användande av ultraljud i undervattensradar drabbar valarna hårt. När vi fäster GPS-sändare på djur för forskning utsätts de för samma effekter som av en mobiltelefon med försämrad fortplantning, missbildning, viktminskning och ökad dödlighet.

På växter får man skador i riktning mot strålningen med gula löv och sämre tillväxt. När Europas skogar drabbades av försurning var den i sig inte anledning till skogsdöden utan den förvärrades där det fanns strålning.

Med den bekvämlighet som elektriciteten ger oss blir det svårt för allmänheten att ta till sig de skadeverkningar Firstenberg varnar för. För att begränsa dem behöver den digitala föroreningen av elnätet bort, luftledningar rivas, växelström ersättas av likström, data överföras med fiber i stället för tråd, mobiltelefoner bli analoga igen, radar, satellitsändningar och GPS ifrågasättas.

Hans Sternlycke

Bild på bokens framsida

Mobiltelefonins hälsorisker: Fakta om vår tids största miljö- och hälsoskandal.

Av Mona Nilsson, 2010.

Mobiltekniken innebär risker inte bara för människorna utan för hela ekosystemet. Men riskerna har mörklagts och tonats ner av industrin och myndigheterna. Den här boken ger dig fakta om den forskning de inte vill berätta om. Den avslöjar också världshälsoorganisationen WHO:s, experternas och myndigheternas samarbete med mobilindustrin. Med 556 referenser kan den används som uppslagsbok.

Bild på bokens framsida

Spelet om 3G.

Av Mona Nilsson och Marica Lindblad, 2005.

Myndigheternas agerande och en del av den omfattande forskning som visar på hälsorisker med mobiltelefonin beskrivs. En bild av maktfullkomlighet framträder som yttrar sig i ett ointresse för de drabbade och ett pokerspel med allmänhetens hälsa.