Ö

Mobilmaster på kartor

Bästa servicen till allmänheten har Frankrike. Norge har visat vad som är möjligt med sin Strålingskalkulator.

Många länder har kartor över var mobilmasterna finns, fast 2010 lade Sverige lade ner sin karta som fanns hos Post- & telestyrelsen, PTS. Här får vi nöja oss med operatörernas täckningskartor men Lantmäteriet gör det möjligt att hitta alla master på landsbygden.

Sändarkartan
Omfattning 2G 3G CDMA
Effekt Ja, dBm EIRP
Riktning Ja
Mätprogram Nej
Sändarkartan lades ner 4 januari 2010. Sedan dess har 4G och 5G tillkommit och CDMA används inte längre.
Täckningskartor
Tele2
Välj Visa nätelement så visas masterna. På landsbygden delar operatörerna ofta på masterna så chansen är stor att även andra operatörers master visas på Tele2:s karta.
Telenor
Telia
3
Net1
Optimal antennriktning visar åt vilket håll masten som ger högsta strålningen står.
Lantmäteriet
Alla master och torn finns med på Lantmäteriets topografiska karta, men för att se om det är en mobilmast måste man göra besök på plats eller studera flygfoton. Karttecknen är: Mast Karttecken för mast, torn Karttecken för torn, torn med mast Karttecken för torn med mast.
Finnsenderen.no
Omfattning 2G 3G 4G 5G NB-IoT LTE-M
Effekt Mobil nej, radio/TV ja
Riktning Nej
Frekvens Ja
Mätprogram Nej
Strålningskalkylator Ja, W/m2
Språk Norska
Strålningskalkylatorn beräknar strålningen på valfri plats. Den tar inte hänsyn till terräng eller byggnader. Bara avstånd till mobilmaster inom max 2000 m. Vald höjd över marken påverkar också strålningens intensitet, eller effekttäthet som det officiellt heter.
Mastedatabasen.dk
Omfattning 2G 3G 4G 5G radio TV radiolänkar GSM-R m.m
Effekt Nej
Riktning Nej
Frekvens Nja
Mätprogram Nej
Strålningskalkylator Nej
Språk Danska
Ta det lugnt. Mastedatabasen är varken snabb eller mobilanpassad. Det går bättre om man börjar uppifrån i menyn och arbetar sig neråt. Istället för 2G 3G 4G används de tekniska namnen GSM UMTS och LTE. 5G heter 5G-NR. Frekvens visas genom tillägg i MHz till de tekniska namnen GSM, UMTS och LTE, t ex LTE1800, men inte för 5G.
Karten der Schweiz - Funksender
Omfattning 2G 3G 4G 5G radio TV radiolänkar
Effekt Mobil 3 effektnivåer, radio/TV ja
Riktning Radiolänkar ja, övrigt nej
Frekvens Mobil nej, radio/TV ja, radiolänkar frekvensområde
Mätprogram Nej
Strålningskalkylator Nej
Språk Tyska, franska, italienska, engelska, rätoromanska.
Mobilmaster och andra sändare för radiofrekvent strålning behandlas som andra ämnen på en detaljerad karta över Schweiz. Klicka på Change topic/ Thema wechseln för att se annan nyttig information för invånare och turister. Bonus, stråken mellan radiolänkar visas – dessutom med färgkodning för frekvens.
Cartoradio
Omfattning 2G 3G 4G 5G radio TV radiolänkar
Effekt Nej
Riktning Mobil och radiolänkar ja, radio/TV nej
Frekvens Ja
Mätprogram Ja, V/m
Strålningskalkylator Nej
Språk Franska, engelska
Mobilmaster och radiolänkar visas med operatör och antennernas huvudriktning direkt på kartan (valbart). Ambitiöst mätprogram som tyvärr anges resultatet i volt per meter (V/m). Tabell för att konvertera: V/m-µW/m2 ; 4-42 000 ; 3-24000 ; 2-11000 ; 1-3000 ; 0,5-666 ; 0,25-167 ; 0,12-42 ; 0,06-10.
bipt Kadaster antennesites
Omfattning Bara mobilmaster
Effekt Nej
Riktning Nej
Frekvens Nej
Mätprogram Nej
Strålningskalkylator Nej
Språk Nederländska
Kartan tillhör Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, bipt, som slutade uppdatera den 2010 då Belgiens centraldomstol dömde att antennregister och reglering var en miljöfråga som ska skötas av delstaterna Vallonien, Flandern och Bryssel. Trots att kartan är gammal finns den med för att den är lättanvänd och mobilmasterna med största sannolikhet står kvar.
Cadastre des antennes émettrices
stationnaires de Wallonie
Omfattning Bara mobilmaster
Effekt Ja
Riktning Ja
Frekvens Ja
Mätprogram Nej
Strålningskalkylator Nej
Språk Franska
Du får gräva själv i myndighetens register. Förstora kartan ordentligt. Välj symbolen för information (i). Klicka på markeringen för mobilmast på kartan så visas informationen i en panel till höger. Följ rubrikerna Antennes émettrices stationnaires, Localisations des sites, Résumé des installations och klicka på Avis a priori så öppnas ett pdf-dokument med all upptänklig information.
Zendantenneskaart
Omfattning Bara mobilmaster
Effekt Ja
Riktning Ja
Frekvens Ja
Mätprogram Nej
Strålningskalkylator Nej
Språk Nederländska
Du får gräva själv i myndighetens register. Förstora kartan ordentligt. Klicka på markeringen för mobilmast på kartan så visas informationen i en panel till höger. Klicka på önskad Site och sedan på Download längst ner så öppnas ett pdf-dokument med all upptänklig information.
Antennes émettrices
Omfattning Bara mobilmaster
Effekt Ja
Riktning Ja
Frekvens Ja
Mätprogram Nej
Strålningskalkylator Nej
Språk Franska, nederländska
På grund av databasfel visas endast kartan. Utvärdering kommer när felet är avhjälpt.
Antenneregister
Omfattning 2G 3G 4G 5G radio TV radiolänkar sändaramatörer övrigt/GSM-R
Effekt Ja EIRP
Riktning Ja
Frekvens Ja
Mätprogram Ja, V/m
Strålningskalkylator Nej
Språk Nederländska
Mätplatserna visas direk som avbildnigar av själva mätaren. Mätresultatet för en plats visas direkt och mätrapporten är enkel och innehåller allt väsentligt. Där är Breedband meting är viktigast. För att se masterna krävs en mindre förstoring av kartan som inte är störande.
EMF Karte
Omfattning Mobilmaster sändaramatörer
Effekt Ja, oftast
Riktning Ja
Frekvens Nej
Mätprogram Ja, % av gränsvärdet
Strålningskalkylator Nej
Språk Tyska
Tyskland bjuder med armbågen. Kartan är opraktisk eftersom ingen information om mobilmaster visas förrän avståndsskalan visar 500 m. Den standardiserade symboliken för valmöjligheter används inte så det framgår inte att man kan klicka på karttecknen i beskrivningen för att välja vad som ska visas eller inte.
infoantenas
Omfattning Mobilmaster
Effekt Ja, i princip
Riktning Ja
Frekvens Ja
Mätprogram Nja
Strålningskalkylator Nej
Språk Spanska
Mobilmasterna visas på de högsta mörkare nivåerna på zoomreglaget. Placeringen på kartan är ungefärlig. Information om frekvens, riktning och mätvärden i mikrowatt per kvadratcentimeter (µW/cm2) visas efter att ha klickat på Detalle Ver. Mätvärdena är antagligen operatörens kontrollmätningar men beskrivningar saknas. Multiplicera med 10 000 för att omvandla till mikrowatt per kvadratmeter (µW/m2).
senderkataster.at
Omfattning 2G 3G 4G 5G radio TV
Effekt Ja
Riktning Nej
Frekvens Nej
Mätprogram Ja, W/m2
Strålningskalkylator Nej
Språk Tyska
Mobilmasterna visas när avståndsskalan står på 1 km. Mätningarna är gjorda i fyra omgångar under 2007-2017.
AntennaSearch
scadacore.com
Omfattning Registrerade master och antenner
Effekt Nej
Riktning Nej
Frekvens Nej
Mätprogram Nej
Strålningskalkylator Nej
Språk Engelska
I copyright för AntennaSearch anges tiden till 2004-2009 och tekniken på hemsidan verkar inte ha uppdaterats sedan dess. AntennaSearch kräver en adress och sedan visas master inom 2 miles.
scadacore.com är ny med modern teknik men tillförlitligheten måste ifrågasättas.
Båda kartorna använder Google Maps så masterna kan studeras på flygbilder.
Sitefinder
Omfattning GSM900 GSM1800 3G TETRA GSM-R
Effekt Ja, dBW EIRP
Riktning Nej
Frekvens Ja
Mätprogram Ja
Strålningskalkylator Nej
Språk Engelska
Sista uppdatering gjordes i maj 2012 sedan alla operatörer avslutat samarbetet med myndigheten Ofcom. Registret innehöll då 144 317 basstationer fördelade på ett okänt antal mobilmaster.