Ö

Förklaringar till kartorna med mobilmaster

Mobilmast eller basstation?

I folkmun kallas basstationerna för mobilmaster eftersom basstationernas antenner sitter på master. En basstation består av sändare, mottagare och en antenn. Mast behövs bara när det inte finns hus, skorstenar eller vattentorn att sätta antennerna på.

2G–5G, GSM-R, NB-IoT, LTE-M

I mobiltelefonins ungdom var en viss teknik som 2G eller 3G bara tillåtna att användas inom vissa frekvensområden. Så är det inte längre. Nu får mobiloperatörerna använda vilken teknik de vill inom de frekvensområden de har köpt eller blivit tilldelade. Det betyder att den senaste tekniken kan användas inom de äldre frekvensområdena. I Sverige auktionerar Post- & telestyrelsen ut frekvensblock och inte licens att använda en viss teknik.

Sakerna på Internet tittar inte på film i mobilen. Därför behövs inte de stora datamängderna som bredband över 4G och 5G kan överföra. Med NB-IoT och LTE-m är det istället fråga om smalband och små datamängder med syftet att fler saker på Internet ska kunna vara uppkopplade samtidigt inom de frekvenser som är avsatta för mobiltelefoni. Man använder alltså samma frekvenser som mobiltelefonin från 460 MHz till 2170 MHz. NB-IoT står för Narrow Band Internet of Things och LTE-M för Long Term Evolution Machine, 4G för maskiner alltså. GSM-R är järnvägarnas eget 2G-system för signaler och tågstyrning som funnits sedan länge.

Radiolänk

Trådlös överföring med antenner med mycket stor riktverkan. Syftet är att träffa en mottagarantenn som kan finnas flera mil bort. Se Schweiz mastkarta där de så kallade länkstråken är tydligt utmärkta. Fast i verkligheten blir de inte så smala som de visas där. Frekvenserna ligger oftast långt, långt över dem som används för mobiltelefoni.

Riktning

För den som navigerat eller orienterat är det här inga konstigheter. 0° är norr, 90° öster, 180° söder och 270° väster. Vid 360° har man gått varvet runt och är tillbaka på 0°. Lägg kompassen på kartan och ta ut riktningen. Om riktningen visas som pilar på kartan behövs inget tankearbete.

Mätprogram

För att veta måste man mäta. Effekt och riktning är bara en ersättning. Ju fler mätningar desto bättre. Mätresultaten kan visas på många olika sätt. BioInitiative.org rekommenderar ett gränsvärde på 3-6 mikrowatt per kvadratmeter (µW/m2). Mätresultaten redovisas på flera olika sätt.

W/m2, watt per kvadratmeter

Multiplicera med 1 000 000 så blir det mikrowatt per kvadratmeter (µW/m2).

% procent av gränsvärdet

Gränsvärdet ökar från 2 W/m2 vid 400 MHz upp till 10 W/m2 vid 2000 MHz och högre. Räkna procent eller promille av ett gränsvärde på 7 500 000 µW/m2 eller använd tabellen nedan så blir det på ett ungefär.

Procent till µW/m2
Procent % Promille ‰ µW/m2
1 10
  75 000
0,1 1
7 500
0,01 0 ,1 750
0,001 0 ,01 75
0,0001 0 ,001 7 ,5  
V/m, volt per meter

Det elektriska fältets styrka. Använd nedanstående tabell för att omvandla till µW/m2.

V/m till µW/m2
V/m µW/m2   V/m µW/m2
4 42000
0 ,5 666  
3 24000
0 ,25 167
2 11000
0 ,12 42
1 3000
0 ,06 10

Effekt

Effekten kan anges på flera sätt. Som sändarens effekt i watt (W) eller som den koncentrerade energi, Effective Isotropic Radiated Power (EIRP), som strålar ut från antennen i watt EIRP. För att krångla till det ytterligare kan effekten anges som vanliga watt eller som decibelwatt (dbW) och decibelmilliwatt (dBm). Tillsvidare hoppar vi över alla beskrivningar av effekt.

Strålningskalkylator

Norges Strålingskalkulator ersätter i princip all annan information utom placeringen av masterna. Det är osäkert om den tar hänsyn till byggnader och terräng men antennernas höjd över marken är medräknad. Markera en plats intill en mast, välj Avansert och öka Høyde over bakken så ökar strålningen.

Recensioner

Norge

Snabb och lätt att komma till den väsentligaste informationen - hur mycket det strålar på en viss plats. Strålningskalkylatorns maximala radie på 2 km räcker bra i tätorter men inte i glesbygd. Betyget skulle ha blivit 5 stjärnor om masterna börjat visats vid varierande zoomnivå som på franska kartan och radiolänkar, radio och TV funnits med.

Danmark

En karta i stort behov av översyn, därför blir det bara 1 stjärna. Annars skulle det blivit 3. Väljer man TV syns inga master. Först när man inser att TV betyder den analoga TV:n som inte finns längre väljer man digital-TV, DVB-T – och då syns masterna. Radiokæde (sv. radiolänk) går att välja men visas inte trots att det borde finnas massor. Välja Region har ingen effekt om man inte väljer Kommune.

Schweiz

En mycket informativ karta som är mycket lätt att använda. Så lätt att det tar ett tag att upptäcka vad som inte finns. Frekvens saknas för mobilmasterna men anges för radiolänkarna och mätprogram saknas. 4 stjärnor – 5 om det funnits strålningskalkylator.

Frankrike

Allt finns lättillgängligt från kartan utom sändarnas effekt som inte finns alls. Men bristen på effektuppgift uppvägs av ett omfattande mätprogram. I centrala Paris tycks mätplatserna vara fler än mobilmasterna. Lägsta redovisade mätning är 0,00 V/m vilket är lika med mindre än 0,05 µW/m2. Äldsta mätningarna är från 2002 och på många ställen har upprepade mätningar gjorts fram till idag. Unikt. 5 stjärnor trots avsaknad av strålningskalkylator. I Paris är butiker och restauranger markerade med symboler. En riktig turistkarta för att hitta platser dit man vill eller vill undvika.

Belgien före 2010

Ja, man får se var masten står och vilken operatör det är.

Vallonien

Det går inte att klicka på en mobilmast så fort den dyker upp på kartan. Först måste man klicka på knappen i för information i menyn. Efter mycket klickande får man sedan tillgång till all teknisk information om basstationen. Närmast obegriplig för allmänheten. 2 stjärnor för att all behövlig information ändå finns där.

Flandern

Mycket lättare att komma fram till informationen än den vallonska kartan. Men sedan blir det lika obegripligt. 2 stjärnor för att all behövlig information ändå finns där.

Bryssel

Vid juletid 2020 var kartan under isen. Den visade mobilmasterna men sedan fanns ingen kontakt med databasen med ytterligare information. Via länken Quelles sont les normes?/Wat zijn de normen? finns mycket intressant att läsa, bl.a. elektromagnetiska fältens betydelse för Natura 2000-områden. Bryssel är uppenbarligen en stad som tar miljön på allvar. Blir franskan för svår finns nederländska. Tillsvidare 1 stjärna på grund av databasfelet.

Nederländerna

Ytterligare en mastkarta som havererat under julen 2020. Bara mätplatserna visas. Närmare recension får vänta.

Spanien

Det tar ett tag att navigera sig in till Spanien på kartan och det fortsätter inte bättre. Zoomnivån som krävs för att mobilmasterna ska visas gör att det inte går att hitta några på landsbygden. Lite krångligt att informationen om masterna är uppdelad per operatör. Strålningens intensitet är uppmätt för varje operatör men hur mätningarna är gjorda anges inte. Trots allt 2 stjärnor.

Tyskland

Denna karta den mest användarovänliga. Få funktioner är intuitiva. Zoomnivån där masterna visas är snålt tilltagen så det går nätt och jämnt att hitta några på landsbygden. Mätningarna som startade under tidigt 00-tal tycks rulla på så sakta, men vad innebär Bedingung (1+2) och Bedingung (3+4)? Inget svar går att hitta. För den som vill grotta ner sig i mätningar måste EMF-Messstationen ehemalig rekommenderas. Klicka på symbolen så visas de på kartan. 1 stjärna på grund av all kantighet mot besökarna.

Österrike

En karta som varken gör besökaren frustrerad eller upprymd. Informationen flödar inte inte över och det som finns är lätt tillgängligt. En liten finess är Trägerstruktur: Mast eller tak (Dach) där antennen sitter. Men det finns också en fuling för Sendeleistung (effekt). Effekten för radio- och TV-master anges som watt ERP (W ERP) medan effekten för mobilmaster anges som bara watt (W). Även mobilmaster har Watt ERP och då är den 40-60 gånger högre än bara watt. Mätningar avslöjar sådant fusk. 2 stjärnor utan kommentarer.

USA

I copyright för AntennaSearch anges tiden till 2004-2009 och tekniken på hemsidan verkar inte ha uppdaterats sedan dess. Sidhuvudet visar att innehållet är 1,9 miljoner master och antenner men efter uppdateringen 12/6 2020 är antalet nu uppe i nära 2,9 miljoner. AntennaSearch kräver en adress och sedan visas master inom 2 miles. Utgångsåunkten visas som ett litet rött hus på kartan.
scadacore.com är ny med modern teknik men tillförlitligheten måste ifrågasättas. I de stora villaområdena väster om New York finns inte en enda mobilmast. AntennaSearch hittar 188 basstationer inom 2 miles från N 13th St, Newark, NJ. En mast består oftast av flera basstationer. Avståndet till masterna mäts från en utgångspunkt som kan flyttas genom att dubbelklicka på kartan.
Båda kartorna tycks fungera bäst på landsbygden och använder Google Maps så masterna kan studeras på flygbilder.
OK, en stjärna då.