Ö

Namninsamling stoppa 5G
ett europeiskt medborgarinitiativ

Medborgarinitiativets hemsida www.SignStop5G.eu
Här skriver du på Knapp. Skriv under nu

Varför är det viktigt att skriva på?

5G-utbyggnaden och Internet of Things (Sakernas Internet) hotar:

 • människors, djurs och växters hälsa
 • biologisk mångfald och livsmiljöer
 • vår integritet, säkerhet och frihet

För att säkerställa en ansvarsfull användning av framtidens kommunikationsteknik måste vi först och främst få EU att bedöma om 5G är bra för hälsa, miljö och datasäkerhet. Det är därför detta medborgarinitiativ har startats i 20 EU-länder:

Stop (((5G))) - Stay connected but protected

Initiativet registrerades av EU-kommissionen i oktober 2021. En miljon namn ska samlas in från hela EU, under perioden 1 mars 2022 - 1 mars 2023. När vi har 1 miljon godkända underskrifter är EU skyldigt att behandla våra krav.

Initiativet består av följande 3 huvudpunkter:

1. Begränsa strålningen

Med 5G kommer bakgrundsstrålningen att öka markant. Alla livsformer kan skadas av strålning. De nuvarande gränsvärdena ger otillräckligt skydd!

 • Sverige och EU har inte gjort någon form av bedömning av hälsorisker med 5G-strålningen före utbyggnaden.
 • Många forskare finner allvarliga DNA- och cellskador långt under gränsvärdena för nuvarande trådlösa tekniker. De varnar nu för 5G.
 • Enligt telekombranschen själv kommer strålningsnivån att öka minst 20% med introduktionen av 5G och Internet of Things.
 • Försäkringsbolag vägrar att försäkra telebolagen mot strålningsrelaterade hälsoskador: De känner till och varnar aktieägarna om risken.

Det är därför vi har föreslagit EU att anta regler för att skydda alla former av liv från mikrovågsstrålning.

2. Skydda miljön

Mängden elektroniska enheter och antenner kommer att explodera. Produktion och användning kommer att leda till en massiv ökning av energiförbrukningen, förorenande gruvdrift och elektroniskt avfall – och därmed hota den biologiska mångfalden och de naturliga livsmiljöerna!

 • Telekomindustrin har själv uppskattat att 5G kommer att stå för 20% av världens totala elförbrukning år 2025.
 • Produktion av astronomiska mängder elektronik kommer att fördubbla mängden elektronikavfall till 2030.
 • Bränsleförbränning ökar luftföroreningarna genom att 100 000-tals 5G-satelliter skjuts upp och mängden rymdskräp i omloppsbana runt jorden ökar.
 • Flera konkreta exempel redovisas från till exempel litiumgruvor, där giftiga kemikalier från gruvdrift förorenar vattendrag och sjöar, samt dödar fisk och lokal boskap.

Det är därför vi har föreslagit EU att anta strängare regler för att skydda miljön från alla konsekvenser av 5G och digitalisering.

3. Begränsa övervakningen

Med 5G-nätverket, "Internet of Things" och ”Internet of Bodies”, designade för att koppla ihop allt och alla,  riskerar vi att vår integritet, säkerhet och frihet kränks. De nuvarande lagarna skyddar oss inte.

 • 5G och Internet of Things kommer att kraftigt öka datainsamlingen, ”Big Data”, från otaliga intelligenta enheter. Data kan sedan utnyttjas och säljas för reklam, forskning eller övervakning.
  Exempelvis sålde danska Statens Serum Institut gravida kvinnors hälsodata till techföretaget Bloomlife, USA – utan de gravidas medgivande.
 • Införandet av intelligenta enheter lovar komfort och säkerhet, men hotar vår integritet och kommer att öka risken för övervakning, datastöld och dataläckage.
  Ett exempel är 2 miljoner röstinspelningar av barn och deras föräldrar, som gjorts genom CloudPets leksaker och som lagrats i en databas.
  Ett annat exempel:
  Övervakningskameror tillverkade i Kina har ansiktsigenkänning inprogrammerat utan att beställaren informerats om detta. Både från Danmark och Italien har rapporterats att kinesiska övervakningskameror skickat information till ett okänt IP-nummer. I Italien har dessa kameror bland annat monterats i polisens förhörsrum.
 • Viktiga beslut kommer i allt högre grad att tas av artificiell intelligens (AI), åt oss och ”över våra huvuden”, vilket hotar vårt självbestämmande och ökar ojämlikheten.
  Exempel: det finns en risk att webbanalysprogrammet Google Analytics ger amerikanska underrättelsetjänster tillgång till webbplatsanvändares data.

Det är därför vi har föreslagit EU att anta ett effektivare dataskydd för att skydda vår integritet, säkerhet och frihet.

Vad är ett europeiskt medborgarinitiativ?

Ett europeiskt medborgarinitiativ ger en unik möjlighet att vara med och omforma EU genom att uppmana Europeiska kommissionen att föreslå ny lagstiftning. Vi har lagt fram 23 lagförslag till EU i detta initiativ. När 1 miljon namnunderskrifter har samlats in kommer Europeiska kommissionen att ta ställning till våra förslag.

Vad kan du göra?

Du kan skriva under namninsamlingen själv, och samtidigt be andra skriva under också.

På vår hemsida finns snart även en blankett för insamling av handskrivna namnunderskrifter.

Varje underskrift räknas!