Ö

Bli medlem - så här går det till

Betala in minst 175 kr till plusgiro 33 02 18-9. Medlemsavgiften är låg för att många ska kunna vara med och vi är mycket tacksamma om du vill betala minst 175 kr.

Betalningsfunktionen i formuläret nedan används inte men använd gärna formuläret så att namn och adress blir rätt och inte glömmer att ange om du vill stå med på den öppna medlemslistan eller inte. Den öppna listan är för dem som vill kunna bli kontaktade av andra medlemmar och den slutna har bara ordförande och kassör tillgång till. Listbyte ordnas med ett mejl eller brev till Vågbrytaren. Alla föreningar bygger på att människor blir medlemmar och är grunden för vår demokrati så du är varmt välkommen.

Fält markerade med * är obligatoriska.