Start > Teknik > Wifi > Stänga av wifi
Ö

Stänga av WiFi

Tyvärr kan man inte vara helt säker på att WiFi-strålningen upphört bara för att funktionen är avstängd. Strålningen är radiosignaler som ockå innehåller information om WiFi-nätverket, ungefär som "du lyssnar på Sveriges radio P4". Om den informationen tas bort syns inte nätverket för den som vill ansluta och funktionen blir oanvändbar men strålningen fortsätter ändå. Enda sättet att vara helt säker på att även strålningen är avstängd är att använda en mätare för korta radiovågor – en mikrovågsmätare.

Stänga av WiFi med knapp

De lyckligt lottade har en knapp på routern som stänger av WiFi.

Netgear router med knapp som stänger av WiFi

Netgear WNDR4500 sänder WiFi på både 2,4 GHz och 5 GHz. Knappen längst till höger med dubbla parenteser omkring punkten stänger av WiFi på både 2,4 GHz och 5 GHz. När den blå och den gröna lampan till vänster slocknar är strålningen avstängd (testat).

Router med avstängningsknapp för WiFi

Zyxel P-2812HNU-F1 vT med blå knapp för att stänga av WiFi. Strålningen stängs av när lampan Wireless slocknar (testat). Routern använder bara 2,4 GHz och har bara en kontrollampa för WiFi som kallas Wireless på den här routern.

Stänga av WiFi utan knapp

Har man köpt sin router själv kan man alltid göra inställningar som att stänga av WiFi på routerns "hemsida". Ingick routern i Internetabonnemanget kan möjligheten vara avstängd. Inställningarna görs med den vanliga webläsaren. Moderna routrar har adressen till "hemsidan" på undersidan, tryckt eller på en klisterlapp. Den börjar med http://. Tillsammans med adressen finns det antagligen användarnamn (eng. user name/admin) och lösenord (password) till "hemsidan".

Netgear etikett

Etikett på undersidan av Netgear WNDR4500. Fabriksinställningarna för inloggning är "admin" som användarnamn och "password" som lösenord.

Technicolor etikett

Etikett på undersidan av Technicolor TG799vac Xtream. Routerns adress anges som "Gateway Link" och lösenordet som är unikt för varje router som "Gateway password".

För att komma till routerns "hemsida" gör man som vanligt när man ska ut på Internet men skriver istället routerns adress i webläsarens adressfält precis så som det står på routerns baksida.
Till exempel så här: http://192.168.10.1
Det kan stå andra siffror och enligt etiketten på Netgears router på bilden ovan ska man skriva http://www.routerlogin.net som till vanliga hemsidor. Routern ska svara med att kräva användarnamn och lösenord. Händer ingenting ingår routerna antagligen i Internetabonnemanget och ändringar kan bara göras av Internetleverantörens kundtjänst.

Det finns ingen adresslapp under routern

Adressen till routern finns i inställningarna för nätverket i alla anslutna datorer och kan läsas i klartext. Så här gör man:

1. Klicka på Äpplet.
2. Sedan Systeminställningar...
3. Ett nytt fönster öppnas där du klicker på Nätverk.
4. Bredvid Router står adressen till routern.
1. Klicka på förstoringsglaset intill Start-menyns Windowssymbol (fönstret). Windows 7 klicka på Startknappen så öppnas sökrutan.
2. Skriv ordet kom så föreslår Windows kommandotolken.
3. Välj öppna eller tryck på Returtangenten så öppnas ett svart fönster med ett blinkande streck i.
4. Skriv "ipconfig" utan citationstecken och tryck på Retur.
5. Då visas ett antal rader med inställningar för att Internet ska fungera och där står Default Gateway (sv. Standard-gateway) och fyra grupper med siffror med punkter emellan.

Har inte användarnamn och lösenord

Ett vanligt problem. Det är därför tillverkarna börjat ange anloggningsuppgifterna på undersidan av routrarna. Finns de inte där måsta man läsa manualen eller söka på nätet. Sök på tillverkarens namn och router password. Det kan också vara nödvändigt att ange både tillverkarens namn och modellen på routern. Se också "Det fungerar inte" längst ner på denna sida.

Inne på routerns "hemsida"

Det finns ingen standard för hur routerns "hemsida" ska se ut. Här är ett par exempel. Båda routrarna använder både 2,4 GHz och 5 GHz för WiFi. Om det inte står något om 5 GHz använder routern bara 2,4 GHz. Inställningarna för WiFi finns ofta under rubriker som "wireless", "router radio" och "access point".

Wireless ruta

På första sidan i Technicolors inställningar visas Wireless. Klicka på kugghjulen. Routern har också DECT för trådlös telefon men det finns ingen möjlighet att stänga av den strålningen som är lika stark som den från WiFi

Wireless setup 2,4 GHz

Technicolor TG799vac sänder WiFi på både 2,4 och 5 GHz. Ändra "Enabled" till "off" för att stänga av 2,4 GHz.

Wireless setup 5 GHz

Klicka på något av nätverksnamnen under rubriken Access Point 5GHz och ändra "Enabled" till "off".

Router setup page 1

WiFi är avstängt med knappen på routern och "Trådlöst" har fått gul varningsfärg.

Netgear setup Trådlöst

Klickar man på "Trådlöst" visas inställningarna. Den här routern sänder WiFi på både 2,4 GHz och 5 GHz och inställningarna görs separat för 2,4 respektive 5 GHz. 5 GHz skymtar längst ner på bilden. Saknas bock för alternativer "Aktivera trådlös routerradio" är WiFi avstängt.

Hålet för reset

Det fungerar inte

Räddaren i nöden är fabriksåterställning. Konstiga inställningar, användarnamn och lösenord, återgår till det som var när routern var ny. Stäng av routern och använd ett spetsigt föremål för att trycka in knappen som finns under det runda hålet märkt Reset. Starta routern medan knappen är intryckt och vänta några sekunder innan den släpps. En del routrar kräver att knappen hålls in längre tid eller tills någon kontrollampa börjar blinka på ett visst sätt. När routern startat om är allt trådlöst på, även DECT om routern har den funktionen.