Biologiska effekter av elektromagnetiska fält

BioInitiative består av 29 högt kvalificerade forskare, många med läkarutbildning. Det här är en mycket kort sammanfattning av slutsatserna i deras BioInitiative Report. De skriver att biologiska effekter av elektromagnetiska fält är tydligt fastställda och räknar upp de viktigaste i BioInitiative 2012 Conclusions Table 1-1.

Skador på DNA

Elektromagnetiska fält är genotoxiska vilket beyder att de skadar vårt DNA. I DNA finns information som påverkar en människas utveckling och funktion.1,2 DNA är format som två spiraler snodda runt varandra och fälten kan orsaka brott på en eller båda spiralerna.

Kromatinkondensering

En skadad eller virusinfekterad cell i vår kropp dödar sig själv genom programmerad celldöd, kallad apoptos. Processen kan startas genom signaler utifrån eller av cellen själv om DNA:t är skadat så det inte går att reparera.3 Kromatinkondensering och DNA-fragmentering är kännetecken för programmerad celldöd.4

Stamceller

Stamceller är ursprunget till alla celler i kroppen.5 Elektromagnetiska fält kan göra så att mänskliga stamceller förlorar förmågan att reparera DNA.

(Fria) radikaler

Radikaler (förr fria radikaler) där syre ingår bildas naturligt i kroppen eftersom livet på jorden är baserat på syre. En syreatom med fem elektroner istället för sex i det yttersta elektronskalet blir en syreradikal som i en kemisk förening snabbt vill fylla den tomma platsen med en elektron från en annan atom. En atom med en elektron som kan fylla platsen hos syreradikalen kallas antioxidant.6 Det ska råda balans mellan radikaler som i många fall är ohälsosamma och antioxidanter. Elektromagnetiska fält kan minska effektiviteten hos antioxidanterna, särskilt sömnhormonet melatonin som också är en effektiv antioxidant.

Onormal gentranskription

Vid gentranskription skapas mRNA med en del av en DNA-spiral som mall. mRNA styr sedan bildandet av protein i cellen.7 Proteinet kan bli felaktigt om inte transkriptionen fungerat som den ska.

Blod- hjärnbarriären

Elektromagnetiska fält försvagar blod-hjärnbarriären som skyddar hjärnan mot skadliga ämnen. BioInitiative påpekar att andra barriärer inte är undersökta och nämner placentabarriären som skyddar fostret, mag- tarmbarriären som skyddar kroppen mot skadligt mag- och tarminnehåll, blod-testikelbarriären som skyddar testiklarna och deras spermier samt barriärer i ögonen som har flera stycken.