Ö

Hur gör forskare?

Samtidigt som mobilstrålning och andra elektromagnetiska fält har ökat har också människor börjat må sämre och blivit sjukare. Här är en beskrivning av vägen från att forskningen startar fram till målet vetenskapligt bevisat.

Erfarenhet – helt värdelöst

Inget är vetenskapligt bevisat genom bara erfarenhet, inte ens beprövad erfarenhet. Människors uppfattning om verkligheten är nämligen mycket påverkbar och de kan ha åsikter. Vi kan inte ens lita på våra sinnen till hundra procent. Men erfarenheter kan fånga forskarnas intresse att forska vidare.

Fråga folket – näst intill astrologi

Att göra ett frågeformulär som en utvald grupp människor svarar på kan skala bort en del rena åsikter. Det går att se att de som bor närmare en mobilmast eller är utsatta för radiovågor med högre intensitet oftare har huvudvärk och är tröttare. Men det kan vara någon annan påverkan som orsakar huvudvärken och tröttheten. Hur är det på jobbet? Och så är det det där med våra sinnens opålitlighet och människors åsikter.

Befolkningen som försökskaniner

Nu börjar det likna något. Fråga och mät. Utsätt sedan befolkningen för den miljöförstöring som ska studeras. Fråga och mät igen. Ta bort miljöförstöringen och fråga och mät igen efter en tid. Resultatet skulle bli ett starkt bevis för miljöförstöringens eventuella effekter på människor om det inte var så att det är förbjudet att använda befolkningen som försökskaniner. Varje deltagare i ett experiment måste informeras om risker och eventuella risker och ge sitt godkännande och experimentet måste godkännas av en etisk nämnd. Fast den begränsningen går delvis att komma runt genom att först mäta och undersöka innan tekniken som anses riskfri byggs ut och sedan mäta och undersöka igen. Men sedan har forskarna ingen makt att stänga av tekniken för att se vad som händer.

Verkligheten är för komplicerad

En reaktion hos en levande organism kan ha många orsaker. Forskarna flyr in i laboratorierna för att ha miljön under kontroll. Försök görs på celler och djur som också har den stora fördelen att de saknar åsikter. Elektromagnetiska fält har då visat sig skapa biologiska effekter. Kan resultaten från cellförsöken förklara resultaten från djurförsöken?

Råttor är inte människor

Det är dags att överföra resultaten från försöken i laboratorierna till människor, men det är inte alltid som resultaten från djurförsök blir samma om de utförs med människor.

Resultaten överförs till verkligheten

Har resultaten från laboratorierna någon effekt på människors hälsa? En bedömningsfråga, för man låter inte människor prata i mobiltelefon för att sedan avliva dem och skära upp hjärnan i tunna, tunna skivor för att se om blod-hjärnbarriären har läckt som den gjorde hos råttorna. Därför får det duga med resultaten från råttor, möss, apor och kaniner.

Är varje människa, djur eller cell unik?

Det normala är att svara ja på den frågan. Om det också gäller levande organismers reaktioner på elektromagnetiska fält betyder det att man får olika resultat om en grupp individer byts ut mot en annan.  Det är också vad forskningen visar. Försök med elektromagnetiska fält är svåra att upprepa vare sig man använder celler, djur eller människor. Det går inte att vara säker på att få samma resultat ens om försöken utförs på samma plats med samma utrustning med samma typ av biologiskt material men olika individer.

Motsatt effekt eller ingen alls?

Att försök som upprepas kan ge motsatt effekt eller ingen effekt alls ställer till problem. Inom vetenskapen är beviskraven som gäller inom fysiken ledstjärna. Vatten kokar alltid vid 100 grader och när den regelbundenheten uteblir betraktar många forskare motsatta resultat som motsägande; att elektromagnetiska fält inte har några effekter utan det måste ha varit något fel på själva undersökningen.

Överbevisat till slut

Om det inte räcker med att den grupp levande organismer som utsatts för miljöförstöringen skiljer sig på ett eller annat sätt från den grupp som inte blev utsatt, vad gör man då? Man letar efter en mekanism som kan förklara hur skillnaderna uppstår och gräver djupare. Med cancer som exempel ska forskarna alltså hitta mekanismen som startas av de elektromagnetiska fälten och som förvandlar en felfritt fungerande cell till en cancercell. Först då blir alla överens om att mobilstrålning och andra elektromagnetiska fält är cancerframkallande.

Sunt förnuft

Det är alltså en lång väg innan något blir vetenskapligt bevisat. Om bevisen inte räcker för forskare och politiker så kanske de räcker för dig. Kolla fakta och använd logik för att dra en slutsats. Det kallas för deduktion i den vetenskapliga världen och sunt förnuft i den verkliga. Vanligt folk använder den hypotetiskt-deduktiva metoden för att lösa problem. Så uppstår kunskap ur fakta. Läs om hur det går till på sidan om

Vetenskapsteori