Ö

EUROPAEM EMF-riktlinjer 2016

Riktlinjer för att förebygga, diagnostisera och behandla ohälsa relaterad till elektromagnetiska fält och radiofrekvent strålning (EMF). Målgruppen är främst personal inom vårdsektorn.

Riktlinjerna finns på flera språk på EUROPAEMs hemsida. Originalet är på engelska. Storbrittaniens flagga Tysklands flagga Frankrikes flagga Italiens flagga

EUROPAEM:s hemsida

Vågbrytaren har gjort en mycket kort sammanfattning på svenska som även passar för lekmän.

Sammanfattning på svenska pdf-ikon

Från en föregångare till riktlinjerna har vi hämtat frågeformulär att användas inför eller vid läkarbesök. Det är tänkt att användas tillsammans med Europaems EMF-riktlinjer ovan.

Varken riktlinjerna eller frågeformuläret är testade avseende hur effektivt de visar om upplevda besvär har ett samband med elektromagnetiska fält och resultaten måste därför tolkas med försiktighet.

Frågeformulär pdf-ikon