Ö

EUROPAEM EMF-riktlinjer 2016

Riktlinjer för att förebygga, diagnostisera och behandla ohälsa relaterad till elektromagnetiska fält och radiofrekvent strålning (EMF). Målgruppen är främst personal inom vårdsektorn.

Riktlinjerna finns på flera språk på EUROPAEMs hemsida. Originalet är på engelska. Storbrittaniens flagga Tysklands flagga Frankrikes flagga Italiens flagga

EUROPAEMs hemsida

Vågbrytaren har gjort en mycket kort sammanfattning på svenska som även passar för lekmän.

Sammanfattning på svenska pdf-ikon

Från en föregångare till riktlinjerna har vi hämtat frågeformulär att användas inför eller vid läkarbesök.

Frågeformulär pdf-ikon