Ö

Elektricitetens effekter på människor

Vill man undersöka den konstgjorda elektricitetens effekter på människor ska det naturligtvis göras i en tid när de inte är utsatta för annan konstgjord el än den som används i experimentet. Det var möjligt på 1700-talet och vid slutet av århundradet hade en lång rad effekter rapporterats.1

Men det var då

Att elektricitet kan framkalla dessa effekter betraktades vid den tiden som fakta. Konstgjord el var ju den enda förändring som försökspersonerna utsattes för och dessutom bara under själva försöket. Ingen såg heller någon praktisk användning av el så något behov av att grönmåla elektriciteten fanns inte. I dag är vi hela tiden omgivna av elektricitet och dess elektromagnetiska fält och vi är helt beroende av el för att leva det liv vi är vana vid. Officiellt har numera vår användning av el och dess strålning inga negativa effekter alls.2

Stång riktad mot glaskula som står på ett fundament med vev.
Foto: Bertil Wreting / Nordiska museet

Elektricitetsmaskin. Med veven till höger roteras glaskulan så glaset gnids mot plattan till höger. Stången på vänster sida laddas då upp. Laddflaskan med krok hängs upp på stången och kan spara laddningen en längre stund. Laddflaskan kallas också leidenflaska och uppfanns 1745. Elektricitetsmaskinen på bilden är inte av de modernare typer som konstruerades på 1800-talet.

Behandling och neutrala effekter

Ändrad hjärtfrekvens
Sinnesintryck av smak, ljus och ljud
Ökad kroppstemperatur
Smärtlindring
Återställd muskeltonus
Stimulerad matlust
Upprymdhet
Avslappnande och smärtstillande
Svettning
Salivläckage
Utsöndring av öronvax
Utsöndring av slem
Menstruation, livmodersammandragning
Mjölkavsöndring
Tårögd
Urinering
Tarmtömning

Negativa effekter

Yrsel
Illamående
Huvudvärk
Nervositet, inre oro
Lättretlig
Mental förvirring
Depression
Sömnlöshet
Dåsighet
Utmattning
Svaghet
Domningar och stickningar
Muskel- och ledsmärtor
Spasmer och kramp
Värk i ryggen
Hjärtklappning
Smärtor i bröstet
Kolik
Diarré
Förstoppning
Näsblod, blödning
Klåda
Darrningar
Förlamning
Feber
Infektioner i andningsvägarna
Andnöd
Hosta
Väsande andning och astmaattacker
Ögonsmärtor
Tinnitus
Metallsmak


Fotnoter
  1. Arthur Firstenburg, The Invisible Rainbow: A History of Electrificity and Life, Chelsea Green Publishing: London, UK (2020), tabell 1, s. 28.
  2. Se sidan Vem har ansvaret.