Ö

Naturliga bakgrundsstrålningen

Blixt mellan moln
Tillsammans med jordens magnetfält är åskvädren helt avgörande för den naturliga elektromagnetiska miljön på jorden.

Livet har anpassats till de elektromagnetiska vågor och elektriska och magnetiska fält som alltid har funnits på jorden. De här sidorna handlar om de naturliga vågorna och fälten som liknar radiovågor och mikrovågor för TV, radio, mobiltelefoni och wifi samt elektriska och magnetiska fält från elnätet och elektriska apparater.

Naturligt mot konstgjort

Naturliga elektromagnetiska fält är ett brus utan ordning medan konstgjorda är som rena toner.

Naturligt mot konstgjort

Magnetfält

Kompassen ställer in sig efter det 53 µT starka och statiska fältet men det pulserar också med en variation på 0,00005 µT.

Jordens magnetfält

Elektriska fält

Åskväder både syns och hörs men de skapar också ett elektriskt fält mellan jordytan och de övre delarna av atmosfären.

Atmosfärens elektriska fält

Naturlig smutsig el

I genomsnitt 2000 åskväder och 100 blixtar persekund skapar ett elektromagnetiskt brus över hela jorden.

Åskvädrens brus

Radiovågor, mobilstrålning

Åskväder är den starkaste källan på de lägsta frekvenserna. Men där vi lyssnar på FM-radio är den kosmiska strålningen starkast.

Naturliga radiovågor


Fotnoter
  1. Rymden är lufttom och därför ljudlös men en del elektromagnetiska vågor kommer med samma frekvens som ljud vi kan höra och de kan direkt omvandlas till ljudvågor. Lyssna till NASAs inspelade rymdljud från deras satelliter.