Vad är radiovågor?

Radiovågor är elektromagnetiska vågor där varje våg består av ett elektriskt och ett magnetiskt fält som med ljusets hastighet, eller nära denna hastighet, rör sig bort från källan som skapade den. Inom fysiken kallas elektromagnetiska vågor för strålning.

Det är samma elektriska och magnetiska fält i en elektromagnetisk våg som när fälten uppträder var och en för sig. Det är alltså fråga om krafter som kan flytta elektriska laddningar och verkar på atom- och molekylnivå.

Våglängden mäts mellan två vågtoppar

Våglängden mäts mellan två vågtoppar eller vågdalar.

Elektromagnetiska vågor som används för trådlös kommunikation kallas för radiovågor eller mikrovågor om våglängden är kortare. Förutom som radiovågor uppträder elektromagnetiska vågor i många skepnader. Som infraröd strålning, synligt ljus, ultraviolett strålning, röntgenstrålning och gammastrålning. Det som skiljer är strålningens våglängd. Radiovågor har längst våglängd och gammastrålning kortast.

Elektromagnetiska vågor

Elektromagnetiska vågor kan uppstå på många olika sätt. I elektriska system uppstår de när elektrisk ström växlar riktning eller börjar eller slutar flyta i en elektrisk ledning, antenn eller liknande. Det är hur snabbt detta sker som avgör våglängden. Ju snabbare hastighetsförändring desto kortare våglängd.

Den elektromagnetiska vågen uppstår inte direkt intill källan utan det är först på ett  avstånd av 10 våglängder därifrån som den är fullt utbildad med ett elektriskt och ett magnetiskt fält sammankopplade i en våg.

För att skapa elektromagnetiska vågor med kortare våglängd än den som skapas av elektriska system krävs annan teknik än elektriska ledningar och antenner.

Elektriska och magnetiska fält