Ö

Använd glödlampor

Den nya belysningstekniken sparar ström men istället skapar den en mycket sämre elektromagnetisk miljö än glödlampor. LED-lampor skapar högfrekventa störningar som följer de elektriska ledningarna och från ledningarna sprids de vidare som radiovågor ut i omgivningen. Högfrekventa störningar är mycket snabba variationer i de elektromagnetiska fälten som i sin tur skapar starkare ström i en människa än de fält som en glödlampa skapar.

Använd inte dimmer. Den kopplar i och ur strömmen så att lampan bara får ström halva tiden när den ska lysa svagare. Den hackar upp strömmens jämna flöde i pulser och då uppstår också högfrekventa störningar.

Elektroniken kan konstrueras så att störningarna minskas, men så länge som kunderna inte kräver det kommer inget att hända. Det miljövänliga alternativet är en vanlig glödlampa som bara är tänd när det behövs. För länge sedan släckte man ljuset efter sig när man lämnade ett rum. Det var miljövänligt och gav full täckning åt ordspråket "endast en sparad kilowattimme är en miljövänlig kilowattimme".

Glödlampor och halogenlampor

För bästa möjliga elektromagnetiska miljö.

LED-lampor

Ljuset i LED-lampor kommer från lysdioder. De kan drivas med ficklampsbatterier vilket gör att en LED-lampa som ska ersätta en glödlampa eller ska drivas med ström direkt från elnätet alltid har en elektronisk transformator. Det är från den elektroniska transformatorn som de högfrekventa störningarna kommer. En LED-lampa kan se ut som en glödlampa men den elektroniska transformatorn finns där även om den inte syns. På bilden nedan sitter den i lampsockeln.

LED-lampans elektroniska transformator

Lysrör

Inne i lysröret pågår ständigt ett åskväder i miniatyr. De elektriska urladdningarna skulle få strömmen att rusa genom lysröret och proppen att gå om man inte lagt ett hinder i vägen i form av en elektrisk spole med en järnkärna. Runt den uppstår starka magnetfält. Men den gör också att de flesta av de högfrekventa störningar som åskvädret i lysröret skapar inte sprids ut på elledningarna. En rätt bra kompromiss.

Lågenergilampor

Lågenergilampor är lysrör med en elektroniska transformator som reglerar strömmen genom lysröret. Precis som LED-lampor. Inte bra.