Miljöhandbok för elektromagnetiska fält

Elsanera själv

Vad du själv kan göra för att skapa en bättre elektromagnetisk miljö hemma och på jobbet.

Elsanera

Mätning

Det som varken syns, hörs eller luktar måste man mäta för att upptäcka.

Mäta

Grus i maskineriet

Det går inte att stoppa en mobilmast genom att överklaga med hälsoskäl som grund. Men det finns andra skäl och metoder.

Överklaga