Hem > Miljöhandbok

Miljöhandbok för elektromagnetiska fält

Elsanera själv

Vad du själv kan göra för att skapa en bättre elektromagnetisk miljö hemma och på jobbet.

Mätning

Det som varken syns, hörs eller luktar måste man mäta för att upptäcka.

Överklaga

Det går inte att stoppa en mobilmast genom att överklaga med hälsoskäl som grund. Men det går att kasta grus i maskineriet.