Mätning av elektromagnetiska fält (EMF)

Mätinstrument för elektromagnetiska fält kan i princip kosta hur mycket som helst. Vi har målsättningen att göra mätningarna så billiga och enkla som möjligt. Mätare med röda, gula och gröna lampor visar inte någon risknivå utan bara om resultatet ligger i övre eller undre delen av mätarens mätområde.

Smutsig el

Högfrekventa störningar eller smutsig el i dagligt tal. Störningarna skapas av modern och energisnål teknik, sprids på elledningarna och strålar ut från ledningarna som radiovågor. Det finns inget bättre sätt att upptäcka dem än att använda en radio.

Läs mer ...

Mikrovågor

Allt som håller kontakt med omvärlden genom mobilnätet, WiFi eller Bluetooth kan upptäckas med en mobiltelefon. För det som återstår krävs speciella mätare.

Läs mer ...

Elektriska fält

Har man el i huset finns det alltid spänning vare sig man förbrukar ström eller inte. Med spänningen följer alltid elektriska fält. Det gäller att veta varifrån de kommer.

Läs mer ...

Magnetfält

Magnetfält uppstår överallt där vi förbrukar ström och där man minst anar det. Vatten- och fjärrvärmerör, gatlyse och självklart kraftledningar kan skapa magnetfält över stora områden.

Läs mer ...