Hem > Miljöhandbok > Mätning

Mätning av elektromagnetiska fält (EMF)

För att mäta strålning i hemmet från mobilmaster, wifi, elektriska ledningar och apparater behövs mätare för elektriska fält, magnetfält, radiovågor och mikrovågor. Här ger vi exempel på mätare som vi har testat.

Mikrovågor

Nya tidens stora miljöproblem. Allt som håller kontakt med omvärlden genom mobilnätet, wifi eller Bluetooth. Radiovågor, mikrovågor och strålning är samma sak.

Smutsig el

Högfrekventa störningar eller smutsig el i dagligt tal. Störningarna skapas av modern och energisnål teknik, sprids på elledningarna och strålar ut från ledningarna som radiovågor. Få vet att problemet finns.

Magnetfält

Magnetfält förknippas med kraftledningar men uppstår överallt där vi förbrukar ström.  Vatten- och fjärrvärmerör, gatlyse kan skapa starka magnetfält där man minst anar det.

Elektriska fält

Har man el i huset finns det alltid spänning vare sig man förbrukar ström eller inte. Med spänningen följer alltid elektriska fält. Det gäller att veta varifrån de kommer.