Hem > Miljöhandbok > Överklaga > Björnlyan
Ö

Björnlyan och delgivningskvitton

Hur man stoppar bygget av en mobilmast.

Markägaren söker bygglov själv – Björnlyan

Än så länge anses markägare ha större rätt till sin mark än mobiloperatörer. Om markägaren ansöker om bygglov för ett enkelt fritidshus på samma plats som mobiloperatören ansökt om bygglov för en mobilmast, är mobilmasten stoppad. Rätten att använda marken tillfaller markägaren. Det räcker med att begära förhandsbesked för att sedan inom två år lämna in ansökan om bygglov. Efter att bygglov beviljats har markägaren tre år på sig att bygga huset. Vanligtvis vill inte mobiloperatörerna vänta så länge. Metoden har fått sitt namn efter upphovsmannen Björn Gillberg.

Ja, det är möjligt att söka bygglov på annans mark, det kan ju vara två personer eller företag som samarbetar, men det krävs alltid tillåtelse av markägaren och kommunen måste också informera markägaren. I fallet med Björnlyan trodde kommunen att tillåtelse fanns och när det inte gjorde det återkallades bygglovet. Mobiloperatören sökte då bygglov igen utan tillåtelse från markägaren, men stoppades genom knepet med Björnlyan. Att söka bygglov utan markägarens tillstånd förekom i flera fall och är en metod att köra över den lilla människan som tror att det stora företaget har rätten på sin sida.

Sakägare skriver inte på delgivningskvitton

Sakägare vid ansökan om bygglov för mobilmaster är markägaren men närmsta grannar räknas också som sakägare enligt praxis. De sakägare som meddelas per brev med delgivningskvitto förväntas skriva på dessa och sända dem i retur för att bekräfta att de blivit informerade. Därefter kan ärendet rulla vidare. Om någon sakägare inte skriver på delgivningskvittot blir det stopp för ärendet och masten – men bara ett tag. Nästa steg blir ett brev till och därefter kan det bli fråga om stämningsman. Polisen kan vara behjälplig med att personligen överlämna handlingen till mottagaren och om denne vägrar ta emot den anses mottagaren ändå vara informerad och delgivning har skett. Inget påskrivet delgivningskvitto behöver sändas in.