Ö

Björnlyan och delgivningskvitton

Hur man stoppar bygget av en mobilmast.

Markägaren söker bygglov själv – Björnlyan

Än så länge anses markägare ha större rätt till sin mark än mobiloperatörer. Om markägaren ansöker om bygglov för ett enkelt fritidshus på samma plats som mobiloperatören ansökt om bygglov för en mobilmast, är mobilmasten stoppad. Rätten att använda marken tillfaller markägaren. Det räcker med att begära förhandsbesked för att sedan inom två år lämna in ansökan om bygglov. Efter att bygglov beviljats har markägaren tre år på sig att bygga huset. Vanligtvis vill inte mobiloperatörerna vänta så länge. Metoden har fått sitt namn efter upphovsmannen Björn Gillberg.

Ja, det är möjligt att söka bygglov på annans mark, det kan ju vara två personer eller företag som samarbetar, men det krävs alltid tillåtelse av markägaren och kommunen måste också informera markägaren. I fallet med Björnlyan trodde kommunen att tillåtelse fanns och när det inte gjorde det återkallades bygglovet. Mobiloperatören sökte då bygglov igen utan tillåtelse från markägaren, men stoppades genom knepet med Björnlyan. Att söka bygglov utan markägarens tillstånd förekom i flera fall och är en metod att köra över den lilla människan.

Sakägare skriver inte på delgivningskvitton

Sakägare vid ansökan om bygglov för mobilmaster är markägaren men närmsta grannar räknas också som sakägare enligt praxis. De sakägare som meddelas per brev med delgivningskvitto förväntas skrivas på dessa och sända dem i retur för att bekräfta att de blivit informerade. Därefter kan ärendet rulla vidare. Om någon sakägare inte skriver på delgivningskvittot blir det stopp för ärendet och masten. Vågbrytaren förmedlar informationen lätt redigerad från en aktivist.

"Den och andra som är berörda, för de måste beröras som sakägare då det handlar om bygglov, ska absolut inte skriva på och sända in delgivningskvitton för de skrivelser från företaget och/eller de berörda myndigheter det handlar om. Släng dem i papperskorgen eller tänd med dem i spisen. Om de vägrar detta blir det inget bygge. Kommer delgivningsmän till slut och hälsar på, vägra då med. Det är ni i er fulla rätt att göra. "Tvånget" är bara en illusion.

Har dessa delgivningskvitton redan insänts, gör då en protestskrivelse och skicka in. Denna kommer givetvis att avslås, men i och med detta måste det för ärendehanteringens skull bli ännu en korrespondens som kräver delgivning. Vägra då!

Byggs det ändå en mast till slut blir det ett brott från operatörens och/eller myndighetens sida varvid polisanmälan kan göras.

Vi lyckades stoppa uppförandet av en GSM-antenn utanför Sjuntorp, Trollhättan på detta vis. Fyra år senare uppfördes en antenn visserligen på den platsen, men då av en annan operatör dvs ett nytt ärende och då hade vi flyttat därifrån...

Vet också en lantbrukare i Lilla Edet som stoppat ett mastärende på detta vis. Operatörerna lever gott på människors lydighet och genom att du godkänner att skrivelsen kommit till dig godkänner du ärendet, i själva verket. Eller inte..."

Ha det gott
mvh Jan-Olov