Ö

Om forskning

Hur gör forskare?

Från den fysiska påverkan av de elektromagnetiska fältens krafter till vetenskapligt bevisad sjukdom.

Läs beskrivningen

Vetenskapsteori

Du brukar använda dig av den hypotetiskt-deduktiva metoden för att hitta en lösning på ett problem. Den är ett av fyra huvudspår som leder fram till sanningen eller om det bara är sannolikt.

2 min snabbkurs

Vem som betalar är avgörande

Forskning om hälsoeffekter av användning av mobiltelefon som betalas med offentliga medel eller välgörenhet visade statistiskt säkerställda samband nio gånger oftare än industrifinansierad.1

Diagram som visar pengarnas betydelse

Forskning betalad med offentliga medel användes som referens och har därför värdet 1 i diagrammet. Så snart industrin var med och betalade sjönk sannolikheten att studien skulle visa samband till drygt hälften. Allra sämst gick det när industrin var ensam finansiär av forskningen.

Forskare är som alla andra, men med högre utbildning. De är anställda och har en chef. Få får forska efter egna idéer. Kaliber fick Guldspaden för grävande journalistik för radioprogrammet Beställningsjobb och köpt tystnad – är den fria forskningen hotad?

Till radioprogrammet


Fotnoter
  1. Anke Huss et al, Source of Funding and Results of Studies of Health Effects of Mobile PhoneUse: Systematic Review of Experimental Studies, Environ Health Perspect 2007 Jan;115(1):1-4. doi: 10.1289/ehp.9149.