Start > Hälsorisker > Barn och mobiler
Ö

Gravid, barn och mobilstrålning

Livmodern ska vara en trygg plats för fostret att växa i. Vi vet att alkohol och tobak ska undvikas under graviditeten, men mobil eller wifi kan också orsaka hjärnskador och DNA-skador på fostret. Foster och små barn är särskilt känsliga för mobilstrålning och wifi eftersom deras hjärna och nervsystem håller på att utvecklas. Risken för ADHD ökar tydligt.

Före födseln

Fostren är inte skyddade och reagerar om modern använder mobil.

Efter födseln

ADHD-symtom, migrän och huvudvärk.

Ungdomar

Huvudvärk, irritation, koncentrationsproblem, nedstämdhet och störd sömn.

Djurförsök

Experiment visar bestående hjärnskador och stört beteende.

Redan i mammas mage

Magen på gravid kvinna
Bild från Pexels

Att använda mobiltelefon under graviditeten är en belastning för fostret. Turkiska forskare följde 149 gravida kvinnor som delades in i fyra grupper. En som använde mobil, en som använde wifi, en som använde både mobil och wifi, samt en fjärde som inte använde någotdera.

När en kvinna fött sitt barn samlade forskarna in blodprov från navelsträngen och vävnad från moderkakan och analyserade detta.

Blod från navelsträngen hos barn vars mödrar använt mobil hade tydliga förändringar i blodbilden som dessutom ökade något då modern också använt wifi. Skador på DNA hade också uppstått i blod och moderkaka. Forskarna drar slutsatsen att moderns användning av mobiltelefon är en belastning för fostret.1

En direkt reaktion på användning av mobiltelefon är att fostrets hjärta börjar slå fortare och mindre blod pumpas ut för varje hjärtslag. Detta gäller även nyfödda.2

Barn

ADHD av mobilen?

Barn som före födseln utsätts för elektromagnetiska fält från moderns användning av mobiltelefon löper större risk att bli hyperaktiva och/eller få svårt med uppmärksamheten, alltså ADHD-symtom. Det visar fem studier från fem olika länder som omfattade 83 884 mödrar och deras barn. Att modern inte använder mobiltelefon alls under graviditeten minskar även risken för känslomässiga störningar och generellt för problem. Studierna gjordes under åren 1996-2011.3 Svensk statistik visar också att beteendestörningar har ökat dramatiskt under senare år.

Linjediagram

Diagnoskod F90-F98 beteendestörningar och emotionella störningar med debut vanligen under barndom och ungdomstid, hela landet, ålder: 5-9 år. Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas, endast specialiserad öppen vård, antal patienter/100  000 invånare.

Migrän och huvudvärk

Den största delen av de 83 884 mödrarna var danska som värvades under åren 1996-2002 då det fortfarande fanns en grupp som inte använde mobiltelefon. Data från 52 680 barn som exponerats både före och efter födseln visade  att jämfört med att modern inte använt mobil alls ökar risken för migrän med 30 % och besvär kopplade till huvudvärk med 32 %.4

Ungdomar

Mindre trådlöst ger friskare barn

Under 00-talet bekostade tyska strålskyddsmyndigheten en undersökning om barn och ungdomars mobilanvändning påverkar hälsan. Undersökningen omfattade 1484 barn 8-10 år och 1508 ungdomar 13-17 år som under en dag fick bära dosimeter som mätte strålningen från mobilmaster, mobiltelefoner, wifi och trådlösa telefoner (DECT). För den fjärdedel av deltagarna som utsatts för mest strålning ökade risken att drabbades av huvudvärk med 50 %, irritation med 79 % och koncentrationsproblem med 55 % jämfört med den fjärdedel som var minst utsatt.5

12-åriga mobilanvändare

2009 svarade 373 nya zeeländska barn i åldrarna 12,3 till 13,7 år på frågor om hälsa och användning av mobil och trådlös telefon. Till skillnad mot den tyska undersökningen ovan där jämförelserna gjordes mellan dem som var mer eller mindre exponerade, gjordes alla jämförelser med dem som sällan eller aldrig använde mobil eller trådlös telefon.

Risken för huvudvärk ökade med 140 % för dem som talade i mobiltelefon mer än 10 minuter fler än 6 gånger per vecka.

Hörlurar med sladd

Inte tillräckligt lång sladd?

Vilken nytta gör hörlurar? Hörlurar med sladd gav en riskökning på 80 % för tinnitus medan trådlösa hörlurar ökade risken för huvudvärk med 120 %, nedstämdhet med 100 % och vakna på natten med 140 %. Även trådlösa hörlurar ökade risken för tinnitus men det resultatet var inte statistiskt säkerställt.6 Att hörlurar med sladd gav tinnitus förbryllade forskarna, men sladden ger en elektrisk förbindelse med elektroniken i mobiltelefonen som ger andra störningar än mobilstrålningen.

Djurförsök

Försök på bl.a. råttor har visat på bestående hjärnskador och stört beteende hos djur som utsatts för trådlös teknik under fostertiden. Forskarna misstänker att det beror på att hjärnceller i prefrontala cortex (hjärnbarken) påverkas.7

Prefrontala cortex, längst fram bakom pannan, är de mest avancerade delarna av hjärnan hos högre stående djur. Hos människan är det, kort sagt, de som gör oss till människor. Empati, skaparförmåga, samarbetsförmåga, självkontroll och andra viktiga mänskliga förmågor är beroende av den här delen av hjärnan.

Vi är elektriska varelser

Nervceller förbundna med varandra.

WHO skriver att elektrisk ström är en avgörande del av normala kroppsfunktioner. Nerverna skickar signaler genom att sända elektriska impulser och i de flesta biokemiska reaktioner från matsmältning till hjärnans aktivitet ingår elektriska processer.8 När en läkare mäter aktiviteten i ditt hjärta med EKG, eller i hjärnan med EEG, är det elektriska fenomen som mäts. Första E:et i båda uttrycken står ju för elektrisk.

Eftersom elektrisk ström och elektromagnetiska fält påverkar varandra så borde det vara en självklarhet att kroppens elektriska system kan störas av alla de konstgjorda fält, och inte minst då mobilstrålning, som vi alla numera utsätts för. Det handlar om strålning som faktiskt är miljarder gånger starkare än den naturliga bakgrundsstrålning som vi är biologiskt anpassade till. Ändå tycks det vara mycket svårt att acceptera att vi människor kan påverkas av elektromagnetiska signaler.

Skydda det växande livet

Gravid kvinna i vit klänning med blommande buske i bakgrunden
Foto Pixabay

Helst: använd inte trådlös teknik alls. Uppkoppling med sladd är säkrare. Men de gånger du ändå är tvungen, tänk då på detta:

 • Avstånd och tid är de två viktigaste faktorerna
 • Ju längre avstånd desto svagare strålning
 • Ju längre tid barnet blir utsatt för strålning desto större risk för skador. Och all tid läggs ihop, det betyder att kort tid många gånger sammanlagt blir lång tid.

Och till sist det svåraste av allt – föregå med gott exempel, för barn gör som vuxna gör, inte som dom säger.

Fallstudier

1. Tog bort trådlöst

Under ett seminarium gav professor Rainer Nyberg ett exempel: När vi arbetade med en appell mot den nya tekniken 5G så fick vi svar från en forskare från Australien som ville underteckna. Hon berättade då om sin son, som föddes orolig. Under två år fick föräldrarna nästan aldrig sova. De använde mycket trådlös teknik och var väldigt förtjusta i den.

När pojken skulle börja skolan klarade han inte att gå i vanlig klass. När han så fick diagnosen ADHD sökte de på nätet och fick veta att ADHD ofta uppstår av trådlös teknik.De tog då bort allt trådlöst i hemmet, och på bara tio dagar förbättrades pojken dramatiskt – av denna enda åtgärd.9

2. Flytta från ADHD

 En väninna till mig tog med sig den sexårige sonen och flyttade från Stockholm till Hedemora. Jag träffade dem strax innan de flyttade. Sexåringen var speedad när han satte sig ner för att fika med oss. Han tog en kaka, grep efter nästa innan den första var halväten, pratade högt, lyssnade inte, hoppade upp och ner och rörde sig oroligt hela tiden.

I Hedemora ligger Annaskolan, en av de skolor i Sverige som inte använder trådlös teknik. Där går nu en lugn och alldeles vanlig sexåring.

Jag frågar min väninna om förändringen. Hon skrattar och svarar: ”Det frågar alla mina vänner: Vad är det för skillnad nu mot när du bodde i Stockholm? Men det är svårt att beskriva. Hur beskriver du skillnaden mellan natt och dag?”10

Mer

Hur du kopplar upp mobilen med kabel:

Iphone och Ipad

Andra mobiler och plattor

På vår sida med informationsmaterial finns broschyren  Ofödda barn

USA:s flaggaVi rekommenderar varmt The Babysafe Project.


Fotnoter
 1. Bektas et al. 2020: Comparison of effects of 2.4 GHz Wi-Fi and mobile phone exposure on human placenta and cord blood, Biotechnology & Biotechnological Equipment, 34:1, 154-162.
 2. Rezk et al. Fetal and neonatal responses following maternal exposure to mobile phones,
  Saudi Med J. 2008 Feb;29(2):218-23.
 3. Birks et al. 2017: Maternal cell phone use during pregnancy and child behavior problems – five birth cohorts, Environmental International vol. 104, July 2017.
 4. Sudan et al. Prenatal and Postnatal Cell Phone Exposures and Headaches in Children, The Open Pediatric Medicine Journal, 2012, 6, 46-52.
 5. Heinrich et al. Association between exposure to radiofrequency electromagnetic fields assessed by dosimetry and acute symptoms in children and adolescents: a population based cross-sectional study, Environmental Health 2010, 9:75.
 6. Redmayne et al. The relationship between adolescents’ well-being and their wireless phone use: a cross-sectional study, Environmental Health 2013, 12:90.
 7. Aldal et.al.: Radiation Exposure From 800-1900 MHz-Rated Cellular Telephones Affects Neurodevelopment and Behavior in Mice, Scientific Reports 2, art. nr 312, Mars 2012.
 8. Establishing a dialogue on risks from electromagnetic fields, World Health Organization, s. 3.
 9. Föredrag av Rainer Nyberg, prof.emeritus i pedagogik, på Vågbrytarens seminarium Hur mår våra barn? Hur skärmtid kan påverka barns beteende, lärande och hälsa. Referat i Miljömagasinet nr 49, 2017.
 10. Avslutningen på en artikel om ökningen av ADHD på ladberg.se.