Ö

Smutsig el ökar cancerrisken

A new electromagnetic exposure metric:
high frequency voltage transients associated with increased cancer incidence in teachers in a California school

Milham S, Morgan LL.
American Journal of Industrial Medicine 2008 Aug;51(8):579-86.
PubMed sammanfattning och EMF-Portal referat på engelska.

Undersökningen gjordes efter att lärarna på La Quinta mellanskola i Kalifornien klagat på att ovanligt många drabbats av cancer och en konsult förnekat att det fanns något problem. Det fanns heller inget samband mellan cancer och de extremt lågfrekventa magnetfält från elnätet som man brukar mäta. Däremot fanns ett klart  och tydligt samband mellan högfrekventa störningar på elnätet, så kallad smutsig el, och cancer.

16 av 137 lärare som jobbat på skolan 1998 till och med 2005 hade diagnosticerats med cancer 18 gånger. Det var 2,78 gånger fler cancerfall än förväntat. För vissa cancerformer var risken extremt mycket högre. Hudcancern malignt melanom 9,8 gånger, cancer i skoldkörteln 13,3 gånger och livmodercancer 9,2 gånger. Ett enstaka års anställning ökade cancerrisken för en lärare med 21%.

Rapporten avslutas med att smutsig el kan vara universellt cancerframkallande som joniserande strålning.


Kommentar

Vid mätningen av smutsig el användes en Graham/Stetzer-mätare som mäter de snabba variationerna i spänning som utgör smutsig el. Resultatet presenteras som GS-enheter som bara kan visas med en mätare som är konstruerad som en GS-mätare.

Den avslutande jämförelsen med joniserande strålning (radioaktiv strålning) kommer sig av att högfrekventa transienter ökade risken för flera olika former av cancer och inte bara en form. Den enda kända andra cancerogen som ger den effekten är joniserande strålning.