Ö

Vad är smutsig el?

Smutsig el är stora mängder små och mycket kortvariga och snabba förändringar av spänningen på elnätet. De snabba förändringarna ger större påverkan på omgivningen och människor än ren el. Smutsig el kallas också högfrekventa störningar.

Ren el, blir som ett rakt streck i diagrammet

Den renaste elen som bara kan komma från ett batteri. Spänningen ändras inte och strömmen flyter i samma takt vartefter tiden går. Det blir ett streck i diagrammet.

Transient, hack i den rena elens diagram

Men så släcker man en glödlampa. Den ström som flyter genom lampan stoppas plötsligt och trycker upp spänningen. Det uppstår en transient. Men sedan återkommer lugnet. Samma sak händer när man tänder en glödlampa.

Enstaka smuts kallas för en transient och har alltid förekommit på elnätet. De uppstår bara man tänder eller släcker en glödlampa, men bara just då. När glödlampan lyser eller är släckt uppstår inga transienter och ingen smutsig el. Och med glödlampa menas den gamla typen som är förbjuden att tillverka eller föra in i EU, eller halogenlampa som är svår att få tag på.

Massor av smuts

Smutsig el blir som taggtråd i diagrammet.

Vår moderna teknik som tänder och släcker, slår på och av, många tusen gånger per sekund, skapar massor med små transienter – det vill säga smutsig el.

Batteriladdare, mobilladdare, datorer, TV-apparater och alla LED-lampor, skapar smutsig el. Det beror på att den moderna tekniken inte kan använda elektriciteten direkt ur vägguttaget som den är utan den måste omformas. Det görs med en elektronisk strömbrytare som "tänder och släcker" upp till 100 000 gånger eller mer per sekund. Samma teknik används för att göra om strömmen från solceller till ström som passar elnätet och därför blir ström från solceller smutsig.

Växelström

Den rena växelströmmens mjuka böljor

Ren växelström. Spänningen varierar i mjuka dyningar.

Växelströmmen som vi har i vägguttagen är naturligtvis inte lika ren som den som kommer från batterier, men långt ifrån så dålig som smutsig el. Det beror på att spänningen ändras långsamt jämfört med smutsig el. Se på bilderna. Ren växelström hinner med en vågtopp och en vågdal medan smutsen hinner med massor på samma tid.

Smutsig växelström

Växelströmmen mjuka dyningar har blivit taggiga av smuts

Smutsig växelström med en transient.

Även när växelströmmens spänning ändrar sig som snabbast, när kurvan lutar som mest, ändrar sig smutsens spänning ännu snabbare. Det är det som är problemet. De snabbt varierande elektromagnetiska fält som den smutsiga elen skapar kring elledningarna skapar högre spänning och starkare ström i en människa än den rena växelströmmen1.

Ström går i slutna kretsar

Pil i cirkel

Ström går alltid i slutna kretsar.

Strömmen lagras ingenstans i elledningarna. Strömmen går bara runt i en sluten krets. Bryts den kretsen någonstans så stannar strömmen och lampan slocknar. Hackar det någonstans så hackar det i hela kretsen, långt bort från källan som orsakar hackandet. Det är ett av skälen till varför smutsen sprids mellan grannar och bostäder. Det andra är att smutsen "hoppar" från ledning till ledning som från ledning till människa.

Läs mer på sidan Elektriska fält om hur människor påverkas.

Varför solcellsanläggningar ger smutsig el beskrivs på sidan Hur fungerar solceller?

Med en radio kan du Hitta smutsig el


  1. Comparison of Coupling of Humans to Electric and Magnetic Fields With Frequencies Between 100 Hz and 100 kHz. Kaune WT, Guttman JL, Kavet R. Bioelectromagnetics. 1997;18(1):67-76

En vanlig missuppfattning är att smutsig el bara finns i samband med växelström då strömmens riktning ändras. Men strömmens riktning behöver inte ändras. Det räcker med att spänningen och därmed flödet varierar snabbt. Detta gäller särskilt elektroniska transformatorer som både smutsar ner elnätet och skapar smutsig likström. Elektroniska transformatorer finns i all modern elektronik.