Hitta smutsig el

Smutsig el kallar ingenjörer för högfrekventa störningar. När störningarna strålar ut från elledningarna är det som radiovågor. Alltså är det bästa sättet att hitta smutsig el att använda en radio. Den är mycket känsligare än någon el- eller magnetfältsmätare.

De elektromagnetiska fält som skapas av smutsig el uppmärksammades på 1990-talet i samband med bildskärmssjukan. Då liksom nu är reducering av dessa fält avgörande för om en elsanering ska lyckas eller inte.

Vad skapar smutsig el?

Det är lättare att räkna upp det som inte skapar smutsig el. Gamla spisar, gamla kylskåp, värmeelement och glödlampor, alltså de riktiga glödlamporna, inte moderna ersättare som LED-lampor. Lysrör, även om de är gamla, skapar smutsig el liksom allt modernt som LED-lampor, LED-lister, LED-lysrör, datorer, TV-apparater, induktionshällar, mobilladdare, routrar för bredbandet och värst är solcellsanläggningar för solel.

Det finns inga mätare

Problemet med den smutsiga elen är att den skapar starkare ström i en människa än ren el. Det beror på de mycket snabbare förändringarna av de elektromagnetiska fälten än dem från ren el. Snabbheten går att mäta men det finns ingen mätare som gör det. Vanliga mätare för elektriska och magnetiska fält mäter inte snabbheten i fältens förändringar utan fältens styrka vilket gör dem okänsliga för smutsig el. Istället använder man en radio.

Robers radio 9993

Radion avslöjar den

Det duger inte med vilken radio som helst. Den ska ha en omkopplare som ska stå i läget för MW (mellanvåg) eller ännu hellre LW (långvåg), för det är på de längre våglängderna det brukar finnas mest störningar. Har radion både LW och MW används båda lägena. Vrid på stationsratten för att hitta stället där det blir mest oljud. Ju mer det piper, surrar, brummar eller fräser desto sämre. Ta ut den i skogen och hör hur tyst den blir i en bra elmiljö. Om radion saknar MW kanske det finns AM (amplitudmodulering) istället. I praktiken spelar det ingen roll för inställningen av radion blir densamma. Det är LW som är det viktiga.

Radio inställd på långvåg

Här är radion inställd på LW. Antennen används inte för att upptäcka smutsig el utan bara för att lyssna som vanligt i FM-läget. Medan det är lätt att hitta en radio med FM och MW säljer elektronikhandlarna ingen med långvåg. Dessa kan istället köpas begagnade på loppis, Tradera, Blocket och eBay eller nya på amazon.co.uk där radion Roberts R9993 som visas på bilderna är köpt.

Håll koll på smutsen regelbundet

Saker behöver inte gå sönder så det syns eller hörs för att de ska skapa stora mängder högfrekventa störningar på elnätet. De är konstruerade för att inte sprida så mycket störningar att de stör varandra men filtret som ska minska störningarna kan gå sönder och enda sättet att upptäcka det är med en radio. Olika apparater med samma funktion men från olika tillverkare kan också sprida mer eller mindre störningar. Lampor som skapar högfrekventa störningar byts ut mot glödlampor vid elsanering. Apparater åtgärdas eller byts om det går.