Hem > Miljöhandbok > Mätning > Smutsig el

Mäta smutsig el

Smutsig el skapar elektriska och magnetiska fält vars styrka varierar mycket snabbare än dem från strömmen i elsystemet. Ingenjörerna kallar det för högfrekventa störningar. Ett annat namn är intermediära fält.

Smutsen kan betraktas som radiovågor som följer elledningarna och som strålar ut från dem. Innan vi fick FM-radio i slutet på 1950-talet användes radiovågor med liknande våglängd för att sända radioprogram. Nu skapas de av LED-lampor, datorer, TV-apparater och solcellsanläggningar.

Mätare för smutsig el

En radio är bäst.

Håll koll på smutsen

En dålig LED-lampa kan förstöra hela elmiljön.

Smutsens natur

Hur störningarna beter sig.

Mätare för smutsig el

Mätare för elektriska och magnetiska fält som kan mäta enligt TCO-normen för bildskärmar kan också mäta en väsentlig del av störningarna från elledningarna. Men bara om de blir mycket kraftiga som dem omkring bildskärmar och mätaren kan ställas in för att bara mäta de högfrekventa störningarna över 2000 Hz enligt TCO-normen. Svagare störningar från elsystemet är ett problem då de vi utsätts för dem praktiskt taget dygnet runt och inte bara när vi sitter framför en bildskärm. För att upptäcka dem krävs en mycket känsligare mätare än en vanlig mätare för magnetfält.

Radion avslöjar störningarna

Radioapparat Robers radio 9993

Både de symetriska och de asymetriska störningarna kan man lyssna på i en radio. Det duger inte med vilken radio som helst. Den ska ha en omkopplare som ska stå i läget för MW (mellanvåg) eller ännu hellre LW (långvåg), för det är på de längre våglängderna det brukar finnas mest störningar. Har radion både LW och MW används båda lägena. Vrid på stationsratten för att hitta stället där det blir mest oljud. Ju mer det piper, surrar, brummar eller fräser desto sämre. Ta ut den i skogen och hör hur tyst den blir i en bra elmiljö. Om radion saknar MW kanske det finns AM (amplitudmodulering) istället. I praktiken spelar det ingen roll för inställningen av radion blir densamma.

Radio inställd på långvåg

Radio Roberts R9993 med LW. Enstaka exemplar kvar på amazon.co.uk 10 jan 2022.

Radion Roberts Sports 925

Roberts Sports 925. En liten radio som förr fanns med LW. Kan finnas begagnad på www.ebay.co.uk. Den nya versionen med samma namn saknar LW. En radio med samma utseende och bara AM och FM säljs under namnet Sangean SR-35.


Radion fungerar som en enaxlig mätare för magnetfält där fälten går från sida till sida när man ser radion rakt framifrån. Även om magnetfälten används för lyssning kan den i många fall även påverkas av elektriska fält. Antennen används för att lyssna som vanligt i FM-läget. På bilden är radion inställd på LW. Handlarna för hemelektronik säljer inga enkla radioapparater med långvåg. De kan istället köpas begagnade på loppis, Tradera, Blocket och eBay. Radioapparater med digital inställning av frekvensband är krångligare att använda och oftast dyrare.

Håll koll på smutsen regelbundet

Liten pryl kan förstöra mycket

Saker behöver inte gå sönder så det syns eller hörs för att de ska skapa stora mängder högfrekventa störningar på elnätet. De är konstruerade för att inte sprida så mycket störningar att de stör varandra men elektroniken som ska minska störningarna kan gå sönder och enda sättet att upptäcka det är med en radio. Olika apparater med samma funktion men från olika tillverkare kan också sprida mer eller mindre störningar. Lampor som skapar högfrekventa störningar byts ut mot glödlampor vid elsanering. Apparater åtgärdas eller byts om det går.

Smutsens natur

Symmetriska störningar

Den apparat som orsakar störningen skapar symmetriska störningar där störningarna i den ena tråden är en spegelbild av dem i den andra. På engelska heter symmetriska störningar differential mode noise.

Elsystemet i ett hus är inte helt symmetriskt uppbyggt. Trådarna som strömmen går fram respektive tillbaka genom är inte alltid lika långa och dessutom är skyddsjorden ansluten till en av dem, så den symmetriska störningen blir snart asymmetrisk när den inte fortplantas tillsammans med sin spegelbild i den andra tråden.

Strömmen går som vanligt fram och tillbaka i trådarna i sladden till apparaten som skapar störningen. Men störningen rör sig bort från källan oberoende av strömmens riktning i den tråd som störningen följer.

Asymmetriska störningar

En asymmetrisk störning kan komma på flera trådar samtidigt eller på en ensam tråd, vanligen den elektriska skyddsjorden. Även om den kommer på flera trådar har den ingen spegelbild med sig, bara kopior. På engelska heter asymmetriska störningar common mode noise.

Källan till den asymmetriska störningen finns utanför bild. Den kan vara långt bort. Störningen följer elledningar och sladdar tills de tar slut. Finns det en apparat ansluten fortsätter den asymmetriska störningen in i den.

Fälten kring störningarna

I en symmetrisk störning motsvaras varje förändring i den ena tråden av sin spegelbild i den andra. Det gör att de elektromagnetiska fälten från respektive tråd blir motriktade och till stor del tar ut varandra och påverkan på omgivningen blir mindre.

Symmetrisk störning. En ökning i den ena tråden motsvaras av en lika stor minskning i den andra. Fälten omkring elledningen dämpas.

I en asymmetrisk störning finns ingen spegelbild och inga motriktade elektromagnetiska fält. En tråd eller flera i en ledning spelar ingen roll. Fälten som störningen skapar samverkar. Asymmetriska störningar, eller common mode på engelska, är de vanligaste och svåraste att göra något åt.

I en asymmetrisk störning finns ingen "inbyggd dämpning" utan störningen blir maximal.