Ö

Mobiltelefoner och hälsorisker

Huvudvärk och trötthet

Även om cancer står i centrum för diskussionerna om mobiltelefonernas hälsoeffekter ska inte övriga problem glömmas bort. Sandströms svensk-norska undersökning från 2001 visar ett samband mellan användning av mobiltelefon och värmekänsla bakom/omkring eller i örat, huvudvärk och trötthet.

Ett överkört vägmärke

Köra och prata i mobiltelefon

Att prata i mobiltelefon försämrar förmågan att köra bil. Handsfree hjälper inte. Rattsurfande och SMS:ande kan ha en dramatisk inverkan på körskickligheten.

Cancer och tumörer

Lennart Hardell och medarbetare har under flera år publicerat rapporter om mobilanvändning och risk för bl.a. hjärntumör. Riskökningarna ligger mellan 1,3 och 6,1 gånger beroende på tumörtyp och hur många timmar och år som mobiltelefonen eller den trådlösa telefonen använts. Någon skillnad mellan mobiltelefoner och trådlösa telefoner syns inte i undersökningarna.