Ö

Mäta elektriska fält

Spänningsprovaren Gelfix

Är strömmen på finns det spänning i elledningarna vare sig man förbrukar ström eller inte. Med spänningen följer alltid elektriska fält. De elektriska fälten kommer från sladdar och elledningar i bostaden, praktiskt taget aldrig utifrån.

Den allra enklaste mätaren för elektriska fält piper och blinkar när den reagerar på fälten. Ju starkare fält desto oftare kommer blinkningarna och pipen. Gelfixen finns i bygghandeln och kostar omkring 150 kr. Det finns andra spänningsprovare i samma prisklass men Gelfixen kan ställas in till hög känslighet med den gula ratten. Det intensiva pipandet kan dämpas genom att tejpa över slitsarna i änden på den gula knoppen.

Sstrombrytare på en sladd

Vänd kontakten rätt

I vägguttaget finns det två hål, men det är bara i det ena som det finns en spänning som kan ge elektriska fält. På sladden till lampan finns en strömbrytare men den bryter bara den ena tråden i sladden. Om strömbrytaren verkar på den tråd som går till hålet utan spänning i vägguttaget kommer de elektriska fälten att bli starkare när lampan är släckt. Gelfixen avslöjar om det är så. Vänd stickkontakten i vägguttaget så blir de elektriska fälten lägre när lampan är släckt.

En Gelfix räcker för att vända kontakten rätt, hitta onödiga sladdar och dolda elledningar i trähus.

Elektriska fält mäts i volt per meter (V/m)

Rekommendationer som de elektriska fälten bör hållas under anges alltid i V/m. Vill man kontrollera att man följer dem måste man ha en mätare för elektriska fält.

Överraskningar

En mätare för elektriska fält kan ge överraskande resultat. Det beror på att den alltid mäter spänningsskillnaden mellan två punkter, inte vilken punkt som har högst spänning. Står du på en elledning kommer mätaren att visa höga elektriska fält vart du än riktar den. I trähus där de elektriska fälten är allmänt högre än i stenhus kommer mätaren att visa högre elektriska fält när den riktas mot skyddsjordade spisar och kylskåp som har elsystemets nollnivå. Det är istället den som håller i mätaren som står för den elektriska spänningen. Inte spisen eller kylskåpet.

Potentialfritt eller jordat

För att få någon ordning på mätningarna måste mätaren ha en känd nivå på den elektriska potentialen. Man brukar jorda mätaren i elsystemets skyddsjord och får då en känd nivå på ungefär noll volt. Då får man inga höga elektriska fält när man mäter mot spis och kylskåp och mätningarna kan upprepas för att se effekten av en elsanering. Men ibland är det rätt att mäta med ojordad mätare, eller potentialfritt som det heter, för det är de elektriska fälten en människa utsätts för.