Hem > Miljöhandbok > Mätning > Elektriska fält
Ö

Mäta elektriska fält

Är strömmen på finns det spänning i elledningarna vare sig man förbrukar ström eller inte. Med spänningen följer alltid elektriska fält. De elektriska fälten kommer från sladdar och elledningar i bostaden, praktiskt taget aldrig utifrån.

Spänningsprovaren Gelfix

Gelfix, en spänningsprovare som räcker långt för att minska de elektriska fälten i bostaden.

Den allra enklaste mätaren för elektriska fält piper och blinkar när den reagerar på fälten. Ju starkare fält desto oftare kommer blinkningarna och pipen. Gelfixen finns i bygghandeln och kostar omkring 150 kr. Det finns andra spänningsprovare i samma prisklass men Gelfixen kan ställas in till hög känslighet med den gula ratten. Det intensiva pipandet kan dämpas genom att tejpa över slitsarna i änden på den gula knoppen.

Sstrombrytare på en sladd

Vänd kontakten rätt

I vägguttaget finns det två hål och från dem går det två trådar i sladden, men det är bara i det ena hålet som det finns ström som ger en spänning och elektriska fält. På sladden till lampan finns en strömbrytare men den bryter bara den ena tråden i sladden. Om strömbrytaren verkar på den tråd som går till hålet utan spänning i vägguttaget kommer de elektriska fälten att bli starkare när lampan är släckt. Gelfixen avslöjar om det är så. Vänd stickkontakten i vägguttaget så så strömbrytaren bryter tråden med ström i, då blir de elektriska fälten lägre när lampan är släckt.

En Gelfix räcker för att vända kontakten rätt, hitta dolda elledningar i trähus och se nyttan med skyddsjordning. Den reagerar också på elstängsel.

Rekommendationer som de elektriska fälten bör hållas under anges alltid i volt per meter (V/m). Vill man kontrollera att man följer dem måste man ha en mätare för elektriska fält.

Överraskningar

Person som blir förvångad när mätaren visar höga fält mot ett kylskåp

De elektriska fälten från elledningen och lampan på våningen under ger en hög spänning till personen som håller i mätaren, som i sin tur visar höga elektriska fält mot kylskåpet som är skyddsjordat.

En mätare för elektriska fält kan ge överraskande resultat. Det beror på att den alltid mäter spänningsskillnaden mellan två punkter, inte vilken punkt som har högst spänning. Står du på en elledning kommer mätaren att visa höga elektriska fält vart du än riktar den. I trähus där de elektriska fälten är allmänt högre än i stenhus kommer mätaren att visa höga elektriska fält när den riktas mot skyddsjordade spisar och kylskåp som har elsystemets nollnivå. Det är istället den som håller i mätaren som står för den elektriska spänningen. Inte spisen eller kylskåpet.

Potentialfritt eller jordat

Marken på moder jord anses alltid ha potentialen eller spänningen noll volt. Den elektriska skyddsjorden har ungefär spänningen noll volt. För att mätningarna ska kunna upprepas måste mätaren ha en känd nivå att utgå ifrån och då brukar man koppla mätaren till elsystemets skyddsjord. Man kallar det för att jorda den. Då får man inga höga elektriska fält när man mäter mot spis och kylskåp eftersom plåthöljet på dem också är anslutna till skyddsjorden och därför har samma spänning som mätaren. Riktar man en jordad mätare mot elledningar och sladdar får man höga värden och kan se vad som behöver åtgärdas.

Men om man inte mäter för att elsanera är det rätt att mäta med ojordad mätare, eller potentialfritt som det heter, för det är de elektriska fälten en människa i normala fall utsätts för.