Start > Miljöhandbok > Mätning > Mikrovågor
Ö

Mäta mikrovågor, mobilstrålning

Mikrovågor är radiovågor men med kortare våglängd och inom fysiken kallas de för strålning. Mikrovågor har ökat kraftigt på grund av utvecklingen av mobil kommunikation. Mobiltelefoner har en mätare för strålningen från den mobilmast den använder just då, men för att få en överblick krävs något mer – en riktig mikrovågsmätare som mäter mikrowatt (µW/m2) eller milliwatt per kvadratmeter (mW/m2).

Appen har hittat 63 wifi-nätverk

Mäta med mobil

Allt som behövs är en app – men, men ...

Display som visar topp-, max- och medelvärde

Mäta med mikrovågsmätare

För en mer omfattande bild av verkligheten.

5 olika mätare

Vilken mätare?

Exempel på mätare för mikrovågor.

Tre gröna bockar och ett rött kryss

Test

Inte utan anmärkningar.

Svart och gult avspärrningsband

Hur man mäter

Hur man håller mätaren har betydelse.

Mobilmaster och wifi med strålning

Vad finns att mäta?

Viktigt, mindre viktigt och omöjligt.

Mäta med mobiltelefon

En mobil kan inte mäta radio- och mikrovågor som en mätare, men den kan ge en inblick i en värld som är obekant för de flesta. I princip är en mobiltelefon en specialgjord radiomottagare för mikrovågor med vissa våglängder. Specialiseringens baksida är att den bara kan mäta sådan strålning den tar emot för kommunikation med omvärlden, mobiltelefoni och mobilt bredband, wifi och blåtand. Den missar radio, TV, mikrovågsugnar, trådlösa leksaker och andra mobiltelefoner. En mobil mäter inte snabbt. Mätvärdena ändras lika långsamt som staplarna i statussymbolen för signalstyrka.

Många mobiler har en inbyggd sensor, en magnetometer, som kan mäta det jordmagnetiska fältet och andra statiska magnetfält från järnföremål och magneter. Appar som säger sig mäta elektromagnetiska fält (EMF) använder sig av den sensorn och mäter alltså inte radio- och mikrovågor från trådlös teknik eller elektriska och magnetiska fält från elsystemet.

Den enda app vi hittat som har samma syfte som en mikrovågsmätare är ElectroSmart. Den läser av elektriciteten som strålningen skapar i mobilens antenner och på så sätt kan den ge en liten öppning in i en annars osynlig värld – om den fungerar på din telefon.

Appen ElectroSmart

+ Separerar olika källor
+ Loggfunktion med statistik
+ Gratis
Fungerar inte med alla mobiler


App ElectroSmart

ElectroSmart kan bara fungera på mobiler med systemet Android och finns bara på Google Play. Appen hämtar signalstyrka från mobilens antenner och Apple tycker att det ska vara hemligt på alla iPhone. Även om en mobil har Android som system kan tillverkaren ha gjort ändringar så att ElectroSmart inte fungerar fullt ut.

Strålningens intensitet är färgkodad och vi har hämtat dessa mycket ungefärliga uppgifter från ElectroSmarts hemsida och omvandlat till µW/m2.

Grönt mindre än 0,27 µW/m2
Gult 0,27-240 µW/m2
Rött mer än 240 µW/m2

Våra erfarenheter

Wifi

Fungerar. Visar medelvärde vilket kan vara ner till en tiondel av toppvärdet. Toppvärde är viktigast för hälsan.

Bluetooth

Fungerar.

Mobilnät

Appen ska hitta alla mobilmaster och dela upp strålningen på 2G, 3G och 4G om SIM-kortet är urtaget, även 5G om telefonen har 5G. Det fungerar kanske beroende på telefon. Med SIM-kortet i hittar den bara master som tillhör din operatör. De Här mobilerna har vi testat.

Samsung Galaxy S6
Alla funna mobilmaster strålar lika mycket. Ingen uppdelning på 2G, 3G och så vidare.
Sony Xperia Z1
Strålningen från masterna i mobilnätet varierar, men beroende på hur telefonens mobildata är inställt hittar ElectroSmart antingen bara 2G eller 3G.

Mikrovågsmätare

En mätare hittar det som mobilen missar men kräver starkare strålning för att reagera. Priserna börjar runt 2000 kr. På enkla mätare trycker man bara på en knapp och fler eller färre lampor tänds. Vilka egenskaper ska mätaren ha?

Frekvensområde

Strålning som ligger utanför mätarens frekvensområde kan den inte hitta och undgår upptäckt. Den mest besvärande strålningen brukar finnas mellan 700 och 6000 megahertz (MHz). Frekvensen beror på våglängden. Kortare avstånd mellan vågtopparna ger fler vågtoppar per sekund och högre frekvens. Mega i megahertz betyder miljon. Giga i gigahertz (GHz) betyder miljard.

Mätområde

Hur stark eller svag strålning som mätaren kan mäta. Om strålningen har högre intensitet än mätaren klarar så vet man att det strålar för mycket. Hur svag strålning den kan hitta är viktigare.

Känslighet

De flesta mätare börjar ge utslag vid 1 mikrowatt per kvadratmeter (µW/m2). Det är aningen lägre än de 3-6 µW/m2 som forskarna i BioInitiative rekommenderar som försiktighetsprincip och 10 000 gånger mer än vad en mobiltelefon behöver för att fungera, vilket i sin tur är 10 000 gånger mer än jämförbar naturlig bakgrundsstrålning. Det lägsta värde mätaren visat under test finns under känslighet.

Topp- eller medelvärde

Strålningen från den trådlösa tekniken pulserar. Toppvärde betyder att man mäter styrkan i pulserna. Medelvärde visar hur mycket energi som strålningen överför. Toppvärde är högre än medelvärde. För biologiska effekter är det viktigast att mäta toppvärde.

Noggrannhet

Mäter mätaren rätt? Noggrannheten kan anges som decibel (dB) där +/-3 dB betyder att mätaren kanske visar dubbelt eller hälften så mycket som det rätta värdet. Det låter mycket men det är faktiskt en stor noggrannhet i dessa sammanhang. +/-6 dB innebär fyra gånger mer eller bara en fjärdedel. Står det +/-5 siffror betyder det att sista siffran i mätvärdet kan ökas eller minskas med 5. Noggrannheten kan också anges i procent.

Här handlar det om förhållandevis billiga mätare och då är det vanligt att noggrannheten anges för en viss frekvens och då gäller den bara för den frekvensen. Anges ingen speciell frekvens gäller den hela frekvensområdet.

Färgade lampor

Färgen har inget med hälsorisker att göra utan visar bara om strålningens intensitet är lägre eller högre inom mätarens mätområde. Fördelen med lampor är att det går snabbt att se om det strålar mer eller mindre. Om det finns en tabell som visar vilka lampor som tänds när strålningen når en viss intensitet räcker det långt för de flesta användare.

Högtalare

Högtalaren kan ha två funktioner. Ett tickande som övergår till surrande när strålningen blir starkare eller att lyssna på strålningen. Radio- och mikrovågorna är formade, modulerade, för att kunna överföra information. En del av modulationen ligger inom det hörbara området och kan spelas upp i högtalare. Det som annars varken syns, hörs eller luktar kan man då höra och det blir mycket påtagligt för alla vad vi omger oss med. Trådlösa nätverk som wifi pulserar karaktäristiskt och är lätta att känna igen så man kan identifiera källan.

Vilken mätare?

Mikrovågsmätare Tenmars TM-190 från Tenmars

En liten mätare som ryms i handen. Stort teckenfönster med tydliga siffror som förändras i långsam takt så det blir lättare att läsa av. Mäter elektriska fält, magnetfält, radio- och mikrovågor.

Specifikationer
Elektriska fält
Frekvensområde 50 - 60 Hz
Mätområde 50 - 2000 V/m
Toppvärde Nej
Noggrannhet +/- 7 % +50 sifror
Magnetfält
Frekvensområde 50 - 60 Hz
Mätområde 0,02 - 200 µT
Toppvärde Nej
Treaxligt Ja
Noggrannhet +/- 15 % +100 siffror
Radio- & mikrovågor RF
Frekvensområde 50 - 3500 MHz
Mätområde 0,2 - 554 000 µW/m2
Toppvärde Ja
Noggrannhet +/- 2dB vid 2450 MHz
Känslighet Topp 3,5 µW/m2
Var sensorerna sitter i mätaren är utritat på baksidan. Elektriska fält mäts bara på den högra sidan om man ser mätaren framifrån och det har stor betydelse vilken sida man håller mot elsladden. Mäter man magnetfält behöver man inte tänka på hur man riktar mätaren. Det är finessen med en treaxlig magnetfältsmätare. Tillverkaren uppger inte om det är toppvärde eller medelvärde mätaren visar, men jämför man med andra mätare kommer man till slutsatsen att det är toppvärde för radio- och mikrovågor och medelvärde för elektriska och magnetiska fält. Högtalaren används bara för tangentpip och larm när strålningen når över en viss nivå och klickljud för knapparna.
Mikrovågsmätaren Cornet ED88Tplus från Cornet

Mäter elektriska fält, magnetfält, radio- och mikrovågor (RF). RF mäts i milliwatt per kvadratmeter (mW/m2) så det blir fyra siffror till höger om kommatecknet eftersom mätaren kan mäta ner till 0,5 mikrowatt per kvadratmeter (µW/m2) vilket är lika med 0,0005 mW/m2. Det innebär lite huvudräkning när man mäter.

Specifikationer
Elektriska fält
Frekvensområde 50 - 50 000 Hz
Mätområde 10 - 1000 V/m
Toppvärde ?
Noggrannhet 25 %
Magnetfält
Frekvensområde 50 - 10 000 Hz
Mätområde 0,01 - 60 µT
Toppvärde ?
Treaxligt Nej
Noggrannhet 20 %
Radio- & mikrovågor RF
Frekvensområde 100 - 8000 MHz
Mätområde 0,5 - 1 800 000 µW/m2
Toppvärde Ja
Noggrannhet +/- 3,5 dBm
Känslighet Topp 0,5 µW/m2
Var sensorerna sitter i mätaren är utritat på baksidan. Radio- och mikrovågor mäts på den vänstra sidan om man ser mätaren framifrån och det har stor betydelse vilken sida man håller mot mobilmasten. Magnetfält mäts bara i en riktning och mätaren behöver vridas och vändas för att hitta max. Högtalare för att lyssna på mikrovågorna finns inte men däremot ett hörlursuttag. Volymen regleras manuellt och ljudet ger bra vägledning för att hitta punkterna där strålningen är starkast. Hörlursuttaget måste aktiveras med Light-knappen.
Mikrovågsmätaren TriField TF2

Ger ett robust intryck. Mäter elektriska fält, magnetfält och radiofrekvent (RF) strålning som väljs med ett rejält vred. Mätaren har ett läge för elektriska och magnetiska fält där mätvärdena anpassas uppåt från 60 Hz upp till 1000 Hz för att ge en bild av den starkare ström som fälten med högre frekvens skapar i en människa. Från 1000 Hz avtar anpassningen med motiveringen att biologiska reaktioner generellt uppstår under 1000 Hz.

Specifikationer
Elektriska fält
Frekvensområde 40 - 100 000 Hz
Mätområde 1 - 1000 V/m
Toppvärde Ja
Noggrannhet +/- 4 % vid 50 Hz
Magnetfält
Frekvensområde 40 - 100 000 Hz
Mätområde 0,01 - 10 µT
Toppvärde Ja
Treaxligt Ja
Noggrannhet +/- 5 % vid 50 Hz
Radio- & mikrovågor RF
Frekvensområde 20 - 6000 MHz
Mätområde 1 - 19 999 µW/m2
Toppvärde Ja
Noggrannhet +/- 20 % vid 1000 MHz
Känslighet Medel 3 µW/m2
Känslighet Topp 25 µW/m2
Mätaren är amerikansk och magnetfält anges i milligaus (mG). Dividera mätvärdet med 10 så blir det mikrotesla (µT). Radio- och mikrovågornas intensitet anges i milliwatt per kvadratmeter (mW/m2) och alltid med tre decimaler. Det gör att mätaren i princip visar mikrowatt per kvadratmeter (µW/m2) eftersom det går 1000 µW/m2 på 1 mW/m2. +/- 20 % noggrannhet innebär att vid 50 µW/m2 kan mätaren visar mellan 40 och 60 µW/m2. Ljudfunktionen är ett tickande som övergår till ett surrande när mätvärdet ökar. Ingen möjlighet att lyssna på den radiofrekventa strålningen.
Mikrovågsmätaren Safe and Sound Pro 2

Frekvensområdet vi angivit är mindre än det som brukar anges, till exempel på mätaren. Noggrannheten gäller inom det mindre frekvensområdet.

Specifikationer
Elektriska fält
Mäter inte elektriska fält
Magnetfält
Mäter inte magnetfält
Radio- & mikrovågor RF
Frekvensområde 400 - 7200 MHz
Mätområde 0,001 - 2 500 000 µW/m2
Toppvärde Ja
Noggrannhet +/- 6 dB
Känslighet Medel 0,000-0,005 µW/m2
Känslighet Topp 0,005-0,020 µW/m2
Mätområdet börjar vid 0,001 µW/m2 vilket är sensationellt lågt, men redan på hemsidan finns två brasklappar. Man kan mäta ner till 0,005 µW/m2 och mätaren svarar linjärt på ökad strålningsintensitet från 0,1 och upp till 1 000 000 µW/m2. Det sista betyder att noggrannheten inte gäller när strålningens intensitet närmar sig gränserna för mätarens mätområde. Mätarens känslighet var alltså inte så bra som det först verkade men bättre än vanligt ändå. Strålningens variationer hörs klart och tydligt i högtalaren som har automatisk volymkontroll som gör att ljudnivån inte ändras. Därför är det svårt att använda ljudfunktionen för att hitta maximum.
Mikrovågsmätaren Gigahertz HF59B

Mätaren är stor. Dubbelt så lång som de andra redan innan man sätter på den gröna antennen. Det här är en av de mätare som tagits fram för byggnadsbiologisk verksamhet som går ut på att minska miljörisker som enligt erfarenhet kan äventyra hälsan.

Specifikationer
Elektriska fält
Mäter inte elektriska fält
Magnetfält
Mäter inte magnetfält
Radio- & mikrovågor RF
Frekvensområde 700 - 2700 MHz
med standardantenn
Mätområde 0,01 - 19 990 µW/m2
Toppvärde Ja
Noggrannhet +/- 3 dB eller +/- 5 siffror
Känslighet Medel 0,03 µW/m2
Känslighet Topp* 0,04 µW/m2

* Känsligheten gäller för bara mätaren. Med antennen UBB27-3G som användes i testerna kan lägsta värdet öka till 4 µW/m2. Jo, både atmosfären och elektroniken brusar så större frekvensområde gör att känsligheten minskar.

Specifikationerna gäller för lägsta pris för mätare och antenn. Med tillbehör som annan antenn, filter, dämpare och förstärkare kan  mätområdet ökas till 1 990 000 µW/m2, känsligheten förbättras och frekvensområdet utökas nedåt till 27 MHz och upp till 3300 MHz men med minskad noggrannhet över 2700 MHz. Noggrannheten gäller hela frekvensområdet med antennen för 700 - 2700 MHz. Ljudfunktionen har både surr och lyssning på mikrovågorna som följer strålningens intensitet. En väl beprövad arbetshäst.
Mikrovågsmätaren Gigahertz HFW35C
När wifi blev vanligare konstruerade Gigahertz HFW35C för de högre frekvenserna som wifi på 5 GHz.
Specifikationer
Elektriska fält
Mäter inte elektriska fält
Magnetfält
Mäter inte magnetfält
Radio- & mikrovågor RF
Frekvensområde 2400 - 6000 MHz
Mätområde 0,1 - 1999 µW/m2
Toppvärde Ja
Noggrannhet +/- 6 dB eller +/- 9 siffror
Känslighet Medel 0,1 µW/m2
Känslighet Topp 0,4 µW/m2
Med tillbehör som dämpare, förstärkare och filter kan  mätområdet ökas till 199 900 µW/m2, känsligheten förbättras och mätningen avgränsas till bara 5-6 GHz eller bara över 3,3 GHz. Noggrannheten gäller hela frekvensområdet. Ljudfunktionen har både surr och lyssning på mikrovågorna som följer strålningens intensitet. Antennen är mindre än på HF59B för ökande frekvens ger kortare våglängd och då måste antennen bli mindre för att vara riktigt effektiv.

Test

Utan någon vetenskaplig exakthet och i all anspråkslöshet testade vi mätarna i några vardagliga situationer. Bara så som man bör mäta utan att slarva. Under de omständigheter som testerna gjordes kan man inte dra några slutsatser om mätarnas noggrannhet utom i några uppenbara fall.

Missarna

Både TriField TF2 och Safe and Sound Pro II missade den radarstyrda belysningen som pulserade klart och tydligt i Gigahertz HFW35C:s högtalare. TriField kunde inte heller hitta wifi på 5 GHz medan den fann mycket mer wifi på 2,4 GHz än någon annan. Tenmars TM-190 missade DECT.

Lita på toppvärdet?

Pulserande strålning brukar beskrivas som skurar med uppehåll emellan. Det gäller i synnerhet för radar, wifi trådlöst nätverk, DECT trådlös telefon och för det äldre 2G/GSM för mobiltelefoni. Toppvärdet är då strålningens intensitet i pulserna som också är lika i varje puls. När DECT och wifis pulserande strålning var dominerande kunde Cornet ED88Tplus och mätarna från Gigahertz ge ett stabilt toppvärde om de hölls stilla i samma punkt och i samma läge, men inte de andra vars toppvärden hela tiden varierade. Pulserande strålning från senare teknik är mer komplicerad och ständigt varierande och tillverkarna av mätarna måste välja vad som räknas som puls och inte puls.  Safe and Sound Pro II visade alltid störst skillnad mellan medel- och toppvärde.

Var gjordes testen

I och utanför hyreshus i en förort till Stockholm. Mobilstrålning, radio, TV mättes mitt på en gård med hus åt alla håll. Närmaste mobilmast på ett tak 120 meter bort. Ingen fri sikt till någon mast.

DECT mättes där strålningen från grannens trådlösa telefon enligt DECT-standard är som starkast.

En rörelsesensor sitter i varje lampa i trapphusbelysningen. Den fungerar enligt samma princip som en radar och arbetar med en frekvens omkring 5800 megahertz (MHz) eller 5,8 gigahertz (GHz). Närmaste grannar har inte wifi på 5 GHz och mätningen gjordes i huvudhöjd 70 centimeter under lampan.

Wifi 2,4 GHz och 5 GHz testades med egen router där wifi på 2,4 GHz och 5 GHz kunde slås på och av oberoende av varandra. Streck i tabellen för både topp- och medelvärde betyder att tekniken sänder på en frekvens som ligger utanför mätarens frekvensområde. Streck för bara medelvärde innebär att mätaren inte visar medelvärde utan bara toppvärde.

Test av mikrovågsmätare

Vad som testades

Mätare
µW/m2
Topp Medel
Mobilstrålning, wifi, radio, TV
På gården
TM-190 30,4

ED88Tplus 727

TriField 1714 646
SaS Pro II 3700 248
HF59B 290 108
HF59B+UBB1
1480
580
HFW35C
52
19
DECT 1880 MHz
Grannens
TM-1902 5,29

ED88Tplus 310

TriField3 107
32,0
SaS Pro II 650
7,7
HF59B 140
3,6
HF59B+UBB1
194
9,1
HFW35C


Rörelsesensor 5800 MHz
I trapphuset
TM-190

ED88Tplus 191

TriField4 44 15
SaS Pro II4 40 17
HF59B
HFW35C5 620 46
Wifi 2,4 GHz
Egen
TM-190 2400

ED88Tplus 3100

TriField 8800 750
SaS Pro II 2300 17
HF59B+UBB1 2000 13
HFW35C 350 10
Wifi 5 GHz
Egen
TM-190

ED88Tplus 1700

TriField 39 9
SaS Pro II 1600 1,2
HF59B
HFW35C 1500 4,6

1 HF59B levereras med en riktantenn som bara fångar upp strålning från en riktning och ger ett lägre värde än antennen UBB27-3G som är en rundupptagande antenn som fungerar på samma sätt som antennerna i de andra mätarna. UBB27-3G köps separat.
2Tenmars TM-190 kunde inte mäta DECT. Mätvärdet beror på andra källor, främst wifi.
3 Ingen påverkan på mätvärdet, men tickandet i högtalaren blev oregelbundet. TriFields ljudfunktion följer mätvärdet.
4 TriField och SaS Pro II reagerade inte alls på rörelsesensorn. Mätvärdena beror på andra källor.
5 Radarpulserna hördes klart och tydligt i högtalaren på HFW35C men inte alls i högtalare på SaS Pro II. Trifield har inte ljudfunktion som återger radio- och mikrovågornas modulation.
HFW 35C har en riktantenn och här användes bandpassfilter som bara släpper igenom 5-6 GHz.

Cornet ED88Tplus och Mätarna från Gigahertz, HFW 35C och HF 59B, har traditionell volymkontroll för högtalaren som gör att ljudnivån varierar med strålningens intensitet. Det blir lätt att hitta maximum. Högtalaren på SaS Pro II har automatisk nivåreglering på ljudet så högtalaren varierar inte med strålningens intensitet och går inte att använda för att hitta maximum.

Hur man mäter

Polarisation

Elektromagnetiska vågor som radio- och mikrovågor består av ett elektriskt och ett magnetiskt fält som har en viss riktning. Antennen i mätaren ska ha samma riktning som kraften i det elektriska fältet för att få högsta känslighet och ge högsta utslag. Riktningen kallas polarisation.

Stående och liggande vågor

Mobilmaster sänder vanligen med  vertikal polarisation, till vänster, och antennen i mätaren ska då också vara vertikal. Radio och TV använder vanligen horisontell polarisation, till höger, och antennen i mätaren ska ligga. Det ska radioapparatens antenn också göra för bästa mottagning. Wifi och bluetooth kan ha vilken polarisation som helst.

Mätarnas antenn

Antennen är oftast en rak pinne. För att antennen ska ta emot radiovågorna bäst ska deras elektriska fält falla in parallellt med pinnens längdriktning. Faller de in på tvärs blir det sämre. Antenntypen har ingen fram eller baksida utan är känslig för vågor som kommer från alla håll utom rakt mot ändarna.

Annat är det med riktantennen som först och främst är känslig för vågor som kommer in mot spetsen. Täcker man antennen med handen eller fingrar blir mätvärdet lägre. Håller man längst ner på mätaren är man på säkra sidan.

Stående och liggande vågor

Vågorna kommer från vänster och antennen som står upp kommer att ha högst känslighet medan den överkryssade antennen som ligger ner kommer att visa ett lägre värde.

Riktantenn. Form som en spetsig triangel.

En riktantenn har fram- och bakände. Spetsen är framände och ska riktas mot mobilmasten.

Pejling

Varifrån kommer radiovågorna? Gör tvärt om mot att söka maximala intensiteten. När någon av antennens ändar är riktade mot den starkaste sändaren blir mätarens utslag minst och det kan tystna i högtalaren. Med riktantenn pekar spetsen mot källan när mätvärdet är högst.

Stående och liggande vågor

Vågorna kommer från vänster och vid pejling är det antennen till höger som knappt "märker av" vågorna som har rätt riktning.

Om det finns sändare åt många håll är det lättare att använda avskärmning än att försöka pejla in något exakt läge. Med mätaren placerad i botten på en bunke av metall kan man vara säker på att inget kommer in underifrån och mikrovågor som kommer rakt från sidan får svårt att nå ner till mätaren med full styrka. Rikta bunken åt olika håll.

Stående och liggande vågor

Inga riktiga mätvärden här inte. Så här gör man för att se varifrån strålningen kommer. Det är bra om bunken är vidare upptill än nertill för då reflekteras strålningen uppåt om den kommer in från sidan.

Reflektion och absorption

En del av strålningen reflekteras mot ytor som väggar, golv, tak och den som håller i mätaren. Håll därför mätaren så långt bort från kroppen som möjligt och mät mitt i rummet om det är den allmänna strålningsnivån som ska mätas. Reflektionen mot metall är total eftersom den är ogenomtränglig för radio- och mikrovågor.

Stående och liggande vågor

Strålningen kommer från vänster, lite reflekteras mot väggen, en del blir värme i tjocka betong- eller timmerväggar och resten kommer igenom.

Genom väggen

Hur mycket lyckas ta sig igenom en vägg, ett golv eller fönstret med energisparglas? Håll mätaren mot den yta som ska mätas, ingen luft emellan.

Stående och liggande vågor

Mätaren mot väggen. Vrid åt vänster och höger för att hitta max.

Vad finns att mäta?

Vad man vill mäta avgör vilket frekvensområde mätaren ska ha. Frekvensen är antalet mikrovågor som till exempel en mobilmast sänder ut per sekund och anges i megahertz (MHz) eller gigahertz (GHz). Det går 1000 MHz på 1 GHz. Som nämnts tidigare är det mikrovågor mellan 700 och 6000 MHz som brukar ge mest problem, för där finns de källor som bidrar mest till mikrovågsstrålningen. Det är mobiltelefoni och mobilt bredband samt wifi. Därefter kommer mobilt på 450 MHz, TETRA på 380 MHz och sist men inte minst FM-radio med radiovågor på 87,5-108 MHz.

27 MHz (ISM-band)

Trådlösa barnvakter, radiostyrda leksaker och annan hobbyverksamhet.

87,5-108 MHz

FM-radio, det vill säga P1, P2, P3, P4, lokalradio och reklamradio. På landsbygden är FM-radion ofta den dominerande strålningskällan.

174-240 MHz

TV och digitalradio (DAB). Vanligtvis låg intensitet.

380-430 MHz

TETRA, polisens och räddningstjänstens mobiltelefoni som kallas RAKEL i Sverige. Används även inom kollektivtrafiken.

450-470 MHz

Mobiltelefoni och mobilt bredband. Började som "skogs-3G", gick över till 4G med teknik som kan utökas till 5G. Främst använt i skogslänen men finns överallt.

470-694 MHz

TV. Vanligtvis låga nivåer. Det blev svart i rutan på många håll när Sverige gick över till digital-TV 2007. Mer strålning på drabbade platser gjorde att bilden kom tillbaka.

694-960 MHz

Mobiltelefoni och mobilt bredband. Inom vissa frekvenser runt 850 MHz finns också larm, ljud- och dataöverföring.

1300-1350 MHz

Radar för övervakning av svenskt luftrum. För att upptäcka fienden och andra luftfarkoster utan transponder krävs radarstationer som sänder ut mikrovågor med med extremt hög intensitet i pulserna.

1167-1300 MHz och 1559-1610 MHz

Satellitnavigering. GPS från USA, GALILEO från EU och GLONASS från Ryssland. Dessa system ger aldrig utslag på några mätare.

1805-1880 MHz

Mobiltelefoni och mobilt bredband.

1880-1890 MHz

DECT trådlösa telefoner. Sedan abonnenterna övergivit den fasta telefonin har trådlösa telefoner som ansluts till hemmets telefonjack praktiskt taget slutat användas men kan ändå finnas kvar. Bredbandsroutrar kan ha DECT igång utan att det används. Ger mikrovågor med mycket hög intensitet i pulserna.

2110-2170 MHz

Mobiltelefoni och mobilt bredband.

2400-2500 MHz (ISM-band)

Wifi, Bluetooth, mikrovågsugnar, radiostyrda leksaker och hobbyverksamhet. Wifi avger mikrovågor med mycket hög intensitet i pulserna.

2500-2690 MHz

Mobiltelefoni och mobilt bredband.

2700-2900 och 3100-3400 MHz

Radar. Obligatoriskt på stora fartyg.

3400-3800 MHz

Mobiltelefoni och mobilt bredband.

5150-5725 MHz

Wifi. Avger mikrovågor med mycket hög intensitet i pulserna.

5725-5875 MHz (ISM-band)

Rörelsesensorer på 5800 MHz för att tända och släcka belysning så man inte behöver trycka på knappen själv (folk har slutat släcka lampor), svensk väderradar på 5625 MHz så vi kan se var det regnar samt vägtullar.

10 000 MHz och högre

Rimligt prissatta mätare saknas för frekvensområden över 10 000 MHz.

17 700-39 438 MHz

Radiolänkar och mobilt bredband.

24 000-24 250 (ISM-band)

Fartkameror.

63 000-64 000 MHz

Kommunikation mellan fordon och mellan fordon och infrastruktur.

76 000-77 000 MHz

Radar för bilar. Används för farthållare som följer bilen framför och för att undvika krock.

Svenska frekvensplanen

Hos Post- & telestyrelsen kan man se vad olika frekvenser används till. Man kan söka på frekvens eller användning. Söker man på användning är det bra att veta vad olika begrepp och förkortningar innebär.

Rundradio: Radio man lyssnar på och TV.
ISM: Industrial Sience Medicine. Fri användning utan licens, men krav ställs på den sändande apparaten.
Radiolokalisering: Radar.
Fast radio: Radiolänk, oftast runda burkar på master eller mobilmaster.
MFCN: Mobile/Fixed Communication Network. Mobilt bredband, mobilmaster, mobiltelefoner.
TTT: Trafiktekniska tillämpningar.
Väg- och fordonstelemetri: Vägtullar.

Frekvensplanen hos PTS