Ö

Mäta mikrovågor

Mikrovågor är kortare radiovågor. De används vid all trådlös kommunikation med mobiltelefoner och trådlöst internet via WiFi, internetradio och mycket mer. Många små apparater använder också Bluetooth.

Negativa hälsoeffekter av radio- och mikrovågor har rapporterats ända sedan 1930-talet och är väl belagda.

Med mobiltelefon

En mobiltelefon kan kommunicera via alla tekniker för mobiltelefoni, WiFi och Bluetooth. Därför är den mycket användbar för att ge bild av den trådlösa miljön. Det krävs bara en app som gör detta enkelt för användaren. Men det finns två viktiga begränsningar.

Den första är att den inte mäter mikrovågornas intensitet i luften utan den elektriska energin från mobilens antenner. För att visa mikrovågornas intensitet i luften måste man veta hur effektivt antennerna omvandlar energin i mikrovågorna till elektrisk energi och det vet bara tillverkaren av mobiltelefonen. Därför kan inte en mobiltelefon mäta mikrovågornas intensitet som träffar dig och presentera resultatet som en mikrovågsmätare i mikrowatt per kvadratmeter (µW/m2). Bara mikrowatt utan kvadratmeter är inte samma sak. Men man kan lära sig var det stråler mer eller mindre.

Den andra begränsningen är att mobilen bara kan hitta 2G, 3G, 4G, 5G, WiFi och Bluetooth, det vill säga den trådlösa teknik den är konstruerad för att använda för sin kommunikation. Det gör att den inte kan mäta radiostyrda leksaker även om de använder mikrovågor med samma våglängd som WiFi och Bluetooth. Inte heller trådlösa telefoner eller mikrovågsugnar. Begränsningen till vissa tekniker gör å andra sidan att den får en extrem känslighet jämfört med alla andra mikrovågsmätare.

App ElectroSmart
ElectroSmart visar alla källor till mikrovågor uppdelade på WiFi-nätverk, Bluetooth och mobilnät. När detta skrivs visar appen bara mobilsändare från din operatör om du inte tar ur SIM-kortet. Begränsningen finns beskriven under vanliga frågor på ElectroSmarts hemsida. Telefoner från Samsung kan också bete sig märkligt på andra sätt. ElectroSmart finns på Google Play för Android-telefoner men inte på App Store för Apple behåller den elektriska signalstyrkan från antennerna som sin egen hemlighet. Appar på App Store som påstår sig mäta EMF eller spöken mäter jordens magnetfält som kompassen ställer in sig efter.

Med mikrovågsmätare

När mikrovågsmätarna börjar ge utslag är det redan full fart på mobiltelefonin. Räkna med att mikrovågornas intensitet då är tiotusen gånger högre än vad en mobiltelefon kräver för att fungera bekvämt. I gengäld kan mikrovågsmätaren mäta det som läcker ut från mikrovågsugnar och som sprids från mobiltelefoner, radiostyrda leksaker och trådlösa telefoners basenheter (DECT). En mikrovågsmätare blir mer användbar om den har högtalare. Mikrovågorna från olika källor pulserar ofta på ett karaktäristiskt sätt som man efter träning kan känna igen. Mikrovågor mäts vanligen i mikrowatt per kvadratmeter (µW/m2) och när det strålar extremt mycket i milliwatt per kvadratmeter (mW/m2). Det går 1000 µW/m2 på 1 mW/m2 . På sidan om gränsvärden under försiktighetsprincipen kan du se att i sovrummet rekommenderas en nivå på 1 µW/m2. Det betyder att de billigaste mikrovågsmätarna inte ska ge något utslag alls.

Mikrovågsmätare
Dyr, men mäter allt från 27 MHz till 3000 MHz. Innan Wi-Fi började använda frekvenser på 5000 MHz (5 GHz) så räckte det att mäta upp till 3000 MHz.

Alla klarar av att trycka på en knapp och få fram ett mätvärde. För de flesta räcker det. Vänta med att köpa en dyrare mätare tills behovet uppstår. Vad är lite och mycket mikrovågor? Jämfört med tiden innan människan började kommunicera trådlöst är det mycket eller extremt mycket överallt.

Vilka frekvenser ska mätas?

Mikrovågor och radiovågor har en våglängd och oavsett våglängden rör de sig framåt med samma hastighet. Om vågorna är kortare hinner fler passera en viss punkt än om de är längre. Hur många vågor som hinner passera på en sekund är frekvensen. Ju kortare vågor desto högre frekvens som mäts i Hertz (Hz). Numera används inte våglängden utan frekvensen. Miljoner Hertz skrivs megahertz (MHz). Miljarder Hertz skrivs gigahertz (GHz).

En mätare bör först och främst kunna mäta inom ett frekvensområde från 700 MHz upp till 3800 MHz och gärna upp till 6000 MHz för att få med WiFi omkring 5500 MHz.

27 och 35 MHz

Trådlösa barnvakter, radiostyrda leksaker och annan hobbyverksamhet.

87,5-108 MHz

FM-radio, det vill säga P1, P2, P3, P4, lokalradio och reklamradio. Tillsammans med mobiltelefonin är FM-radio en dominerande strålningskälla på landsbygden.

174-240 MHz

TV och digitalradio (DAB). Vanligtvis låg intensitet.

380-430 MHz

TETRA, polisens och räddningstjänstens mobiltelefoni, men även kollektivtrafik. Kallas RAKEL i Sverige.

450-470 MHz

"Skogs-3G". Mobil telefoni och data främst i skogslänen.

470-694 MHz

TV. Vanligtvis låga nivåer. Det blev svart i rutan på många håll när Sverige gick över till digital-TV 2007.

694-960 MHz

Mobiltelefoni och mobilt bredband. Inom vissa frekvenser runt 850 MHz finns också larm, ljud och dataöverföring.

1300-1350 MHz

RADAR för övervakning av svenskt luftrum. För att upptäcka fienden och andra luftfarkoster utan transponder. Mikrovågor med extremt hög intensitet runt radarstationerna. Pulstiden är också så kort att det krävs speciellt anpassade mätare för att mäta korrekt. Billigare mätare hinner inte reagera.

1167-1300 MHz och 1559-1610 MHz

Satellitnavigering. GPS från USA, GALILEO från EU och GLONASS från Ryssland. Dessa system ger aldrig utslag på några mätare.

1805-1880 MHz

Mobiltelefoni.

1880-1890 MHz

DECT trådlösa telefoner. Sedan mobiltelefonin tagit över har trådlösa telefoner som ansluts till fasta telenätet praktiskt taget slutat användas. Bredbandsroutrar kan ändå ha DECT igång utan att det används. Ger mikrovågor med mycket hög intensitet.

2110-2170 MHz

Mobiltelefoni.

2400-2483 MHz

WiFi, Bluetooth, mikrovågsugnar, radiostyrda leksaker och hobbyverksamhet. WiFi avger mikrovågor med mycket hög intensitet.

2500-2690 MHz

Mobiltelefoni, mobilt bredband.

3400-3800 MHz

Mobiltelefoni, mobilt bredband.

5150-5875 MHz

WiFi. Avger mikrovågor med mycket hög intensitet.

17700-39438 MHz

Radiolänkar och mobilt bredband. Mätare saknas för detta frekvensområde.