Hem > Miljöhandbok > Överklaga > Praktikfall
Ö

Praktikfall

Lyckas eller misslyckas. Domar om mobilmaster.

Naturmark i villaområde

Net4Mobility fick inte bygga mobilmast i ett villaområde på det som ska vara naturmark för rekreation enligt detaljplanen. Avvikelse från detaljplan är tillåten om  avvikelsen är förenlig med planens syfte. Båstads kommunen beviljade inte bygglov. Net4Mobility överklagade hela vägen upp till Högsta domstolen som gav kommunen och villaägarna rätt.
22 oktober 2020

HD:s dom mål nr Ö 435-20 pdf-ikon

Oro och hälsorisker

Telia Mobile fick bygga mobilmast efter beslut i regeringsrätten, numera Högsta förvaltningsdomstolen. Oro och hälsorisker var inte tillräckliga för att avslå bygglovet, men i sin motivering skrev regeringsrätten ändå att "de boendes oro för hälsan saknar inte fog mot bakgrund av rekommendationer och vägledningar samt internationella undersökningar". Numera är Miljööverdomstolen högsta instans för miljöärenden.
10 januari 2002

Regeringsbeslut 11 pdf-ikon