Ö

Kartor  över mobilmaster

Rikta in antennen eller hitta lågstrålande område? Bästa servicen till allmänheten har Frankrike. Norge har visat vad som är möjligt med sin Strålingskalkulator.

Kartor

Från olika länder.

Korta förklaringar

Vad man hittar på kartorna.

Mer förklaringar

Fler och mer detaljer.

Recensioner

Varför antalet stjärnor.

Många länder har en karta över var mobilmasterna finns, fast 2010 lade Sverige lade ner sin karta som fanns hos Post- & telestyrelsen, PTS. Här får vi nöja oss med operatörernas täckningskartor men Lantmäteriet gör det möjligt att hitta alla master på landsbygden.

Sändarkartan
Omfattning 2G 3G CDMA
Effekt Ja, dBm EIRP
Riktning Ja
Mätprogram Nej
Sändarkartan lades ner 4 januari 2010. Sedan dess har 4G och 5G tillkommit och CDMA används inte längre.
Täckningskartor
Tele2
Länge kunde man se var Tele2 hade sina master, men den möjligheten är nu borttagen.
Telenor
Telia
3
Net1
Net1 har tagit ner sin täckningskarta. Vi hoppas den återkommer.
Lantmäteriet
Alla master och torn finns med på Lantmäteriets topografiska karta. Innan mobiltelfonin fanns var master sällsynta så man kan räkna med att en mast på kartan är en mobilmast. I tätorter kan en del master saknas. Karttecknen är: Mast Karttecken för mast, torn Karttecken för torn, torn med mast Karttecken för torn med mast.
Finnsenderen.no
Omfattning 2G 3G 4G 5G NB-IoT LTE-M
Effekt Mobil nej, radio/TV ja
Riktning Nej
Frekvens Ja
Mätprogram Nej
Strålningskalkylator Ja, W/m2
Språk Norska
Strålningskalkylatorn beräknar strålningen på valfri plats. Den tar inte hänsyn till terräng eller byggnader. Bara avstånd till mobilmaster inom max 2000 m. Vald höjd över marken påverkar också strålningens intensitet, eller effekttäthet som det officiellt heter.
Mastedatabasen.dk
Omfattning 2G 3G 4G 5G radio TV radiolänkar GSM-R m.m.
Effekt Nej
Riktning Nej
Frekvens Nja
Mätprogram Nej
Strålningskalkylator Nej
Språk Danska
Ta det lugnt. Mastedatabasen är varken snabb eller mobilanpassad. Det går bättre om man börjar uppifrån i menyn och arbetar sig neråt. Istället för 2G 3G 4G används de tekniska namnen GSM UMTS och LTE. 5G heter 5G-NR. Frekvens visas genom tillägg i MHz till de tekniska namnen GSM, UMTS och LTE, t ex LTE1800, men inte för 5G.
Karten der Schweiz - Funksender
Omfattning 2G 3G 4G 5G radio TV radiolänkar
Effekt Mobil 3 effektnivåer, radio/TV ja
Riktning Radiolänkar ja, övrigt nej
Frekvens Mobil nej, radio/TV ja, radiolänkar frekvensområde
Mätprogram Nej
Strålningskalkylator Nej
Språk Tyska, franska, italienska, engelska, rätoromanska.
Mobilmaster och andra sändare för radiofrekvent strålning behandlas som andra ämnen på en detaljerad karta över Schweiz. Klicka på Change topic/ Thema wechseln för att se annan nyttig information för invånare och turister. Bonus, stråken mellan radiolänkar visas – dessutom med färgkodning för frekvens.
Cartoradio
Omfattning 2G 3G 4G 5G radio TV radiolänkar
Effekt Nej
Riktning Mobil och radiolänkar ja, radio/TV nej
Frekvens Ja
Mätprogram Ja, V/m
Strålningskalkylator Nej
Språk Franska, engelska
Mobilmaster och radiolänkar visas med operatör och antennernas huvudriktning direkt på kartan (valbart). Ambitiöst mätprogram men tyvärr anges resultatet i volt per meter (V/m). Tabell för att konvertera volt per meter (V/m) till mikrowatt per kvadratmeter (µW/m2).
V/m µW/m2      V/m µW/m2
4 42 000   0,5 666
3 24 000   0,25 167
2 11 000   0,12 42
1 3 000   0,06 10
bipt Kadaster antennesites
Omfattning Bara mobilmaster
Effekt Nej
Riktning Nej
Frekvens Nej
Mätprogram Nej
Strålningskalkylator Nej
Språk Nederländska
Kartan tillhör Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, bipt, som slutade uppdatera den 2010 då Belgiens centraldomstol dömde att antennregister och reglering var en miljöfråga som ska skötas av delstaterna Vallonien, Flandern och Bryssel. Trots att kartan är gammal finns den med för att den är lättanvänd och mobilmasterna med största sannolikhet står kvar.
Cadastre des antennes émettrices
stationnaires de Wallonie
Omfattning Bara mobilmaster
Effekt Ja
Riktning Ja
Frekvens Ja
Mätprogram Nej
Strålningskalkylator Nej
Språk Franska
Du får gräva själv i myndighetens register. Förstora kartan ordentligt. Välj symbolen för information (i). Klicka på markeringen för mobilmast på kartan så visas informationen i en panel till höger. Följ rubrikerna Antennes émettrices stationnaires, Localisations des sites, Résumé des installations och klicka på Avis a priori så öppnas ett pdf-dokument med all upptänklig information.
Zendantenneskaart
Omfattning Bara mobilmaster
Effekt Ja
Riktning Ja
Frekvens Ja
Mätprogram Nej
Strålningskalkylator Nej
Språk Nederländska
Du får gräva själv i myndighetens register. Förstora kartan ordentligt. Klicka på markeringen för mobilmast på kartan så visas informationen i en panel till höger. Klicka på önskad Site och sedan på Download längst ner så öppnas ett pdf-dokument med all upptänklig information.
Antennes émettrices
Omfattning Bara mobilmaster
Effekt Ja
Riktning Ja
Frekvens Ja
Mätprogram Nej
Strålningskalkylator Nej
Språk Franska, nederländska
Utvärdering kommer.
Antenneregister
Omfattning 2G 3G 4G 5G radio TV radiolänkar sändaramatörer övrigt/GSM-R
Effekt Ja EIRP
Riktning Ja
Frekvens Ja
Mätprogram Ja, V/m
Strålningskalkylator Nej
Språk Nederländska
Mätplatserna visas direkt som avbildningar av själva mätaren. Mätresultatet för en plats visas direkt och mätrapporten är enkel och innehåller allt väsentligt. Där är Breedband meting viktigast. För att se masterna krävs en mindre förstoring av kartan som inte är störande.
EMF Karte
Omfattning Mobilmaster sändaramatörer
Effekt Ja, oftast
Riktning Ja
Frekvens Nej
Mätprogram Ja, % av gränsvärdet
Strålningskalkylator Nej
Språk Tyska
Tyskland bjuder med armbågen. Kartan är opraktisk eftersom ingen information om mobilmaster visas förrän avståndsskalan visar 500 m. Den standardiserade symboliken för valmöjligheter används inte så det framgår inte att man kan klicka på karttecknen i beskrivningen för att välja vad som ska visas eller inte.
infoantenas
Omfattning Mobilmaster
Effekt Ja, i princip
Riktning Ja
Frekvens Ja
Mätprogram Nja
Strålningskalkylator Nej
Språk Spanska
Mobilmasterna visas på de högsta mörkare nivåerna på zoomreglaget. Placeringen på kartan är ungefärlig. Information om frekvens, riktning och mätvärden i mikrowatt per kvadratcentimeter (µW/cm2) visas efter att ha klickat på Detalle Ver. Mätvärdena är antagligen operatörens kontrollmätningar men beskrivningar saknas. Multiplicera med 10 000 för att omvandla till mikrowatt per kvadratmeter (µW/m2).
senderkataster.at
Omfattning 2G 3G 4G 5G radio TV
Effekt Ja
Riktning Nej
Frekvens Nej
Mätprogram Ja, W/m2
Strålningskalkylator Nej
Språk Tyska
Mobilmasterna visas när avståndsskalan står på 1 km. Mätningarna är gjorda i fyra omgångar under 2007-2017.
AntennaSearch
scadacore.com
Omfattning Registrerade master och antenner
Effekt Nej
Riktning Nej
Frekvens Nej
Mätprogram Nej
Strålningskalkylator Nej
Språk Engelska
I copyright för AntennaSearch anges tiden till 2004-2009 och tekniken på hemsidan verkar inte ha uppdaterats sedan dess. AntennaSearch kräver en adress och sedan visas master inom 2 miles.
scadacore.com är ny med modern teknik men tillförlitligheten måste ifrågasättas.
Båda kartorna använder Google Maps så masterna kan studeras på flygbilder.
Sitefinder
Omfattning GSM900 GSM1800 3G TETRA GSM-R
Effekt Ja, dBW EIRP
Riktning Nej
Frekvens Ja
Mätprogram Ja
Strålningskalkylator Nej
Språk Engelska
Sista uppdatering gjordes i maj 2012 sedan alla operatörer avslutat samarbetet med myndigheten Ofcom. Registret innehöll då 144 317 basstationer fördelade på ett okänt antal mobilmaster.
Siteviewer
Omfattning 2G 3G 4G 5G
Effekt Nej
Riktning Nej
Frekvens Nej, men anges i mätrapporterna
Mätprogram Ja
Strålningskalkylator Nej
Språk Engelska
Man får veta den exakta positionen var masterna står angivet i Irish Grid och som latitud och longitud. Masternas blå symboler och mätprogrammets gröna visas när kartan förstorats. Mätprogrammet anger fältstyrka i volt per meter (V/m) både totalt och uppdelat på frekvens för varje teknik. Tabell för att konvertera volt per meter (V/m) till mikrowatt per kvadratmeter (µW/m2).
V/m µW/m2      V/m µW/m2
4 42 000   0,5 666
3 24 000   0,25 167
2 11 000   0,12 42
1 3 000   0,06 10
RFNSA
Omfattning 3G 4G 4G+ 4GX 5G IBC
Effekt Nej
Riktning Nej
Frekvens Nej
Mätprogram Nej
Strålningskalkylator Nej
Språk Engelska
Man får veta den exakta positionen var masterna står angivet som latitud och longitud och gatuadress, om det är en lyktstolpe, om den är placerad på tak, fristående eller inomhus. För varje mast kan man lämna sin e-postadress och få meddelande om något ändras. Kartan drivs av Australian Mobile Telecommunications Association (AMTA) som representerar de tre mobiloperatörerna i Australien.

Mätare för mikrovågor

För säkerhets skull kanske du behöver en mikrovågsmätare.

Korta förklaringar

Omfattning
2G, 3G, 4G, 5G, NB-IoT och LTE-M är olika utformning av mikrovågorna som utgör strålningen. Radiolänkar är smala knippen av mikrovågor.
Effekt
Hur stark sändaren är.
Riktning
I vilken riktning mikrovågorna strålar ut från antennen. 0° är norr, 180° söder och 225° sydväst.
Frekvens
Hur många mikrovågor som sänds ut per sekund.
Mätprogram
Om mikrovågorna mäts regelbundet av någon myndighet i landet och resultaten är åtkomliga från kartan.
Strålningskalkylator
Beräkning av mikrovågornas intensitet på valfri plats på kartan.

Mer förklaringar

Mobilmast eller basstation?

I folkmun kallas basstationerna för mobilmaster eftersom basstationernas antenner ofta sitter på master. En basstation består av sändare, mottagare och en antenn. Mast behövs bara när det inte finns hus, skorstenar eller vattentorn att sätta antennerna på.

2G–5G, GSM-R, NB-IoT, LTE-M

I mobiltelefonins ungdom var en viss teknik som 2G eller 3G bara tillåten att användas inom vissa frekvensområden. Så är det inte längre. Nu får mobiloperatörerna använda vilken teknik de vill inom de frekvensområden de har ropat in på auktion. Det betyder att den senaste tekniken kan användas inom de äldre frekvensområdena. I Sverige auktionerar Post- & telestyrelsen ut frekvensområden och inte licens att använda en viss teknik.

Sakerna på Internet tittar inte på film i mobilen. Därför behövs inte de stora datamängderna som bredband över 4G och 5G kan överföra. Med NB-IoT och LTE-m är det istället fråga om smalband och små datamängder med syftet att fler saker på Internet ska kunna vara uppkopplade samtidigt inom de frekvenser som är avsatta för mobiltelefoni. Man använder alltså samma frekvenser som mobiltelefonin från 460 MHz till 2170 MHz. NB-IoT står för Narrow Band Internet of Things och LTE-M för Long Term Evolution Machine, 4G för maskiner alltså. GSM-R är järnvägarnas eget 2G-system för signaler och tågstyrning som funnits sedan länge.

Radiolänk

Trådlös överföring med antenner med mycket stor riktverkan. Syftet är att träffa en mottagarantenn som kan finnas flera mil bort. Se Schweiz mastkarta där de så kallade länkstråken är tydligt utmärkta. Fast i verkligheten blir de inte så smala som de visas där. Frekvenserna ligger oftast långt, långt över dem som används för mobiltelefoni.

Riktning

För den som navigerat eller orienterat är det här inga konstigheter. 0° är norr, 90° öster, 180° söder och 270° väster. Vid 360° har man gått varvet runt och är tillbaka på 0°. Lägg kompassen på kartan och ta ut riktningen. Om riktningen visas som pilar på kartan behövs inget tankearbete.

Mätprogram

För att veta måste man mäta. Effekt och riktning är bara en ersättning. Ju fler mätningar desto bättre. BioInitiative.org rekommenderar ett gränsvärde på 3-6 mikrowatt per kvadratmeter (µW/m2). Mätresultaten redovisas på flera olika sätt.

W/m2, watt per kvadratmeter

Watt per kvadratmeter. Den energi som mobilstrålningens elektromagnetiska vågor överför . Multiplicera med 1 000 000 så blir det mikrowatt per kvadratmeter (µW/m2).

%, procent av gränsvärdet

Gränsvärdet ökar från 2 W/m2 vid 400 MHz upp till 10 W/m2 vid 2000 MHz och högre. När energimängden i mobilstrålningen blir för stor uppstår skadlig uppvärmning. Gränsvärdena skyddar mot uppvärmningen. Räkna procent eller promille av ett gränsvärde på 7 500 000 µW/m2 eller använd tabellen nedan så blir det på ett ungefär.

Procent till µW/m2
Procent % Promille ‰ µW/m2
1 10
  75 000
0,1 1
7 500
0,01 0 ,1 750
0,001 0 ,01 75
0,0001 0 ,001 7 ,5  

V/m, volt per meter

Det elektriska fältets styrka i de elektromagnetiska vågorna. Det är genom fältstyrkan som processer i kroppen kan påverkas. Använd nedanstående tabell för att omvandla till µW/m2.

V/m till µW/m2
V/m µW/m2   V/m µW/m2
4 42000
0 ,5 666  
3 24000
0 ,25 167
2 11000
0 ,12 42
1 3000
0 ,06 10

Effekt

Effekten kan anges på flera sätt. Som sändarens effekt i watt (W) som skickas till antennen eller som den koncentrerade energi som strålar ut från antennen i watt EIRP (W EIRP) – Equivalent Isotropic Radiated Power. För att krångla till det ytterligare kan effekten anges som vanliga watt eller som decibelwatt (dbW) och decibelmilliwatt (dBm). Tillsvidare hoppar vi över alla beskrivningar av effekt.

Strålningskalkylator

Norges Strålingskalkulator ersätter i princip all annan information utom placeringen av masterna. Det är osäkert om den tar hänsyn till byggnader och terräng men antennernas höjd över marken är medräknad. Markera en plats intill en mast, välj Avansert och öka Høyde over bakken så ökar strålningen.

Recensioner

Norge

Snabb och lätt att komma till den väsentligaste informationen - hur mycket det strålar på en viss plats. Strålningskalkylatorns maximala radie på 2 km räcker bra i tätorter men inte i glesbygd. Betyget skulle ha blivit 5 stjärnor om masterna börjat visats vid varierande zoomnivå som på franska kartan och radiolänkar, radio och TV funnits med.

Danmark

En karta i stort behov av översyn, därför blir det bara 1 stjärna. Annars skulle det blivit 3. Väljer man TV syns inga master. Först när man inser att TV betyder den analoga TV:n som inte finns längre väljer man digital-TV, DVB-T – och då syns masterna. Radiokæde (sv. radiolänk) går att välja men visas inte trots att det borde finnas massor. Välja Region har ingen effekt om man inte väljer Kommune.

Schweiz

En mycket informativ karta som är mycket lätt att använda. Så lätt att det tar ett tag att upptäcka vad som inte finns. Frekvens saknas för mobilmasterna men anges för radiolänkarna och mätprogram saknas. 4 stjärnor – 5 om det funnits strålningskalkylator.

Frankrike

Allt finns lättillgängligt från kartan utom sändarnas effekt som inte finns alls. Men bristen på effektuppgift uppvägs av ett omfattande mätprogram. I centrala Paris tycks mätplatserna vara fler än mobilmasterna. Lägsta redovisade mätning är 0,00 V/m vilket är lika med mindre än 0,05 µW/m2. Äldsta mätningarna är från 2002 och på många ställen har upprepade mätningar gjorts fram till idag. Unikt. 5 stjärnor trots avsaknad av strålningskalkylator. I Paris är butiker och restauranger markerade med symboler. En riktig turistkarta för att hitta platser dit man vill eller vill undvika.

Belgien före 2010

Ja, man får se var masten står och vilken operatör det är.

Vallonien

Det går inte att klicka på en mobilmast så fort den dyker upp på kartan. Först måste man klicka på knappen märkt i för information i menyn. Efter mycket klickande får man sedan tillgång till all teknisk information om basstationen. Närmast obegriplig för allmänheten. 2 stjärnor för att all behövlig information ändå finns där.

Flandern

Mycket lättare att komma fram till informationen än den vallonska kartan. Men sedan blir det lika obegripligt. 2 stjärnor för att all behövlig information ändå finns där.

Bryssel

Vid juletid 2020 var kartan under isen. Den visade mobilmasterna men sedan fanns ingen kontakt med databasen med ytterligare information. Via länken Quelles sont les normes?/Wat zijn de normen? finns mycket intressant att läsa, bl.a. elektromagnetiska fältens betydelse för Natura 2000-områden. Bryssel är uppenbarligen en stad som tar miljön på allvar. Blir franskan för svår finns nederländska. Tillsvidare 1 stjärna på grund av databasfelet.

Nederländerna

Kartan visar direkt det man tror är mobilmaster men det är symboler för mätplatser. Trevligt med en myndighet som håller koll på miljön. När kartans avståndsskala visar 6 km syns mobilmasterna och informationen är sedan komplett men kräver en del kunskap för att förstå. Radiolänkar är med och heter vasteverbindung på nederländska. 3 stjärnor.

Spanien

Det tar ett tag att navigera sig in till Spanien på kartan och det fortsätter inte bättre. Zoomnivån som krävs för att mobilmasterna ska visas gör att det inte går att hitta några på landsbygden. Lite krångligt att informationen om masterna är uppdelad per operatör. Strålningens intensitet är uppmätt för varje operatör men hur mätningarna är gjorda anges inte. Trots allt 2 stjärnor.

Tyskland

Denna karta den mest användarovänliga. Få funktioner är intuitiva. Zoomnivån där masterna visas är snålt tilltagen så det går nätt och jämnt att hitta några på landsbygden. Mätningarna som startade under tidigt 00-tal tycks rulla på så sakta, men vad innebär Bedingung (1+2) och Bedingung (3+4)? Inget svar går att hitta. För den som vill grotta ner sig i mätningar måste EMF-Messstationen ehemalig rekommenderas. Klicka på symbolen så visas de på kartan. 1 stjärna på grund av all kantighet mot besökarna.

Österrike

En karta som varken gör besökaren frustrerad eller upprymd. Informationen är lätt tillgängligt men flödar inte över. En liten finess är Trägerstruktur: Mast eller Dach (tak) där antennen sitter, men också Fremdmast som innebär att antennerna sitter på en annan typ av mast än mobilmast till exempel kraftledningsstolpe. Men kartan innehåller också en fuling som gäller sändarnas effekt, Sendeleistung. Effekten för radio- och TV-master anges som watt ERP (W ERP) medan effekten för mobilmaster anges som bara watt (W). Även mobilmaster har Watt ERP och då är den 40-60 gånger högre än bara watt. Ett försök att få mobilmasterna att framstå i bättre dager. Mätningar avslöjar en sådan bluff. 2 stjärnor utan kommentarer.

USA

I copyright för AntennaSearch anges tiden till 2004-2009 och tekniken på hemsidan verkar inte ha uppdaterats sedan dess. Sidhuvudet visar att innehållet är 1,9 miljoner master och antenner men efter uppdateringen 12/6 2020 är antalet nu uppe i nära 2,9 miljoner. AntennaSearch kräver en adress och sedan visas master inom 2 miles. Utgångspunkten visas som ett litet rött hus på kartan.

scadacore.com är ny med modern teknik men tillförlitligheten måste ifrågasättas. I de stora villaområdena väster om New York finns inte en enda mobilmast. AntennaSearch hittar 188 basstationer inom 2 miles från N 13th St, Newark, NJ. En mast består oftast av flera basstationer. Avståndet till masterna mäts från en utgångspunkt som kan flyttas genom att dubbelklicka på kartan.

Båda kartorna tycks fungera bäst på landsbygden och använder Google Maps så masterna kan studeras på flygbilder.
OK, en stjärna då.

Storbritannien

Sista uppdateringen gjordes i maj 2012 sedan alla mobiloperatörer avslutat samarbetet.

Irland

Enkel och tydlig karta och ett mätprogram, men det var lite för mycket som saknades för tre stjärnor samt att mätprogrammet anger mikrovågornas styrka i volt per meter istället för det vanligare mikrowatt per kvadratmeter (µW/m2). Presentationen av mätningarna inte är anpassade för allmänheten.

Australien

Man får se var masterna står men också men också om det är en lyktstolpe eller om antennen sitter inomhus. Men det är allt. Intressant är att det är mobiloperatörerna som driver kartan och att det finns säkerhetsinstruktioner för dem som ska arbeta på tak eller i närheten av antennerna. Något som visat sig omöjligt i Sverige.