Ö

Teknik

Bättre och sämre teknik för den elektromagnetiska miljön.

Elmätare

Många elbolag låter mätarna stråla mikrovågor dygnet runt.

Solceller

Egen el från taket – miljövänligt för jorden men inte för dig.

WiFi

Din egen mobilmast.