Start > Teknik
Ö

Teknik

Bättre och sämre teknik för den elektromagnetiska miljön.

Elmätare

Många elbolag låter mätarna stråla mikrovågor dygnet runt.

Solceller

Egen el från taket – miljövänligt för klimatet men inte för dig.

WiFi

Din egen mobilmast.

Radar

Från att tända lampor till övervakning av flyg och båtar.

Vågbrytarens hemsida handlar om hälsa och miljö. På Elsäkerhetsverkets hemsida kan du få tips så att dina elektriska produkter åtminstone inte störa varandra eller dina grannars.