Start > Teknik > Wifi
Ö

WiFi trådlöst Internet

Strålningen från WiFi innebär hälsorisker, särskilt eftersom den är på dygnet runt. WiFi används mest för trådlös överföring från fast bredband via fiber till mobiltelefoner, TV-apparater, datorer m.m.

Bredbandsrouter

Technicolor är en typisk bredbandsrouter som ofta ingår i internetabonnemangen. Synliga antenner är inte nödvändiga för att sända ut strålning i form av radio- eller mikrovågor. En del routrar från leverantörer av Internet och telefoni har också DECT för trådlösa telefoner som är helt likvärdigt med WiFi ur strålningssynpunkt.

Var finns WiFi?

Det finns i bredbandsroutern som är en trådlös förlängning av Internet i bostaden och på arbetsplatsen. WiFi kan i princip finnas i alla apparater som kan fjärrstyras eller övervakas från en mobiltelefon, som belysning, värmepumpar, radio- och TV-apparater, musikanläggningar, skrivare, tvättmaskiner och allt som kallas smart.

Trött man med huvudet vilande mot datorn
Bild av Mohamed Hassan från Pixabay.com
Trådlös teknik ger huvudvärk, trötthet och koncentrationsstörningar. Se Freiburg-uppropet från 2002.

Hälsorisker

WiFi har gett svårare migrän1, försämrat spermakvalitén och påverkat DNA.2 Tyska strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att man inte ställer en WiFi accespunkt (router) där människor ständigt uppehåller sig och rekommenderar nätverk med kabel.3 Det finns ingen anledning att tro att riskerna med WiFi skulle vara annorlunda eller mindre än med mobilmaster och mobiler.4

Router, mobil och dator med strålning illustrerad som koncentriska ringar

Strålning från saker uppkopplade i ett trådlöst nätverk sprids åt alla håll. Den svarta bredbandsroutern agerar accesspunkt och strålar så länge den är igång.

Hur fungerar WiFi?

Accesspunkten är den centrala delen i ett WiFi-nätverk. Det är oftast bredbandsroutern som har den funktionen men kan också vara någon annan apparat. Den sänder ut 10 pulser med mikrovågor varje sekund så länge den är på. Syftet är att andra apparater och saker ska hitta nätverket och koppla in sig på det om de har tillåtelse. Den ständiga strålningen är helt onödig. Den apparat som agerar accesspunkt i nätverket skulle istället kunna lyssna efter andra saker som sänder en signal när de vill ansluta och först därefter börja sända ut pulserna.4

Baksida av router med kontakter för IP-kabel

Bredbandsrouterns baksida. Till de fyra gula kontakterna ansluter man dator, TV, ljudsystem, internetradio och allt som har en likadan kontakt. Mobiltelefoner, surfplattor och minimala bärbara datorer kräver en adapter för att kunna anslutas.

WiFi med sladd?!

Det trådlösa WiFi verkar ha blivit synonymt med lokalt nätverk, därav rubriken. Nätverk med kabel har samma funktion som WiFi men utan den trådlösa bekvämligheten och de tillhörande hälsoriskerna. Alla bredbandsroutrar har minst en kontakt för kabelanslutning.

Stänga av WiFi

Med kabelnätverket igång är det dags att stänga av WiFi för gott. Så här gör man om det går...

Minska strålningen

Om det inte går att stänga av WiFi...


Fotnoter
  1. Seyed Ehsan Mohammadianinejad e.al., The Effects of Exposure to Low Frequency Electromagnetic Fields in the Treatment of Migraine Headache: A Cohort Study, Electron Physician, 2016 Dec 25;8(12):3445-3449.
  2. WiFi in Schools UK, lista med forskningsrapporter.
  3. Sprach- und Datenübertragung per Funk: Bluetooth und WLAN, Bundesamt für Strahlenschutz. I broschyren används WLAN istället för WiFi för trådlöst nätverk.
  4. Ärzteresolution, Mobilfunkanwendungen und Gesundheit, St. Pölten, 19. November 2005.
  5. Mobiloperatören Swisscom har patent på idén att accesspunkten i ett WiFi-nätverk bara skulle sända ut strålningen när någon vill ansluta. Ett av motiven som nämns i patentansökan är att strålningen skadar DNA. Patentansökan och sidan med hela beskrivningen pdf-ikon