Start > Kunskapsbanken > Lyssna på strålningen
Ö

Lyssna på strålningen

Strålning som ska överföra information i form av radiovågor varierar efter bestämda regler. En del av variationerna kan höras om man förvandlar dem till ljudvågor. Ljudet går också att visa som bilder. Bilderna är inte synkroniserade med ljudet utan är med som illustration och de går att rulla i sidled. De visar ett avsnitt på 0,3 sekunder av ljudproven som är 29-52 sekunder.

LW

LW står för long wave, långvåg på svenska. Ljudet är en kopia av strålningens intensitet och tekniken kallas amplitudmodulering, AM. Så har man sänt radioprogram sedan 1920-talet och gör fortfarande. Hör polska radion inspelad hösten 2023 mitt emellan Norrköping och Örebro.

5G variationer i ljudstyrka. Liknar taggtråd.

2G

På samma sätt som man lyssnar på radio kan man lyssna på den moderna trådlösa tekniken. Med mobiltelefonin kom den pulserande digitala strålningen. Den kan höras som ett pipande ackompanjerat med ett dovt dunkande i bakgrunden. Här är en inspelning av 2G som kom 1991. Det kompletterades senare dataöverföring med EDGE som ger den snabba rytmen.

2G variationer i ljudstyrka. Liknar taggtråd.

3G

Medan 2G bygger på pulser i bestämda tidsluckor för varje uppkopplat samtal låter 3G alla dela på samma frekvensutrymme under samma tid. Strålningens variationer över tid blev då helt annorlunda.

2G variationer i ljudstyrka. Liknar taggtråd.

4G

2009 började den 4:e generationens mobilnät byggas ut. Pulsningen är tillbaka men låter helt slumpmässig.

2G variationer i ljudstyrka. Liknar taggtråd.

5G

2021 kom den 5:e generationen av mobilt bredband och dataöverföring. Inspelningen är från 2023 och inte så många hade bytt till 5G-telefoner. Två karaktärer hörs. Först ett taktfast pulserande, kanske på tomgång, och sedan slumpvisa skurar av pulser.  Ljud och bild är från två olika tillfällen från samma mast.

5G variationer i ljudstyrka. Liknar taggtråd.5G variationer i ljudstyrka. Liknar taggtråd.

DECT

DECT är en trådlös telefonlur som var mycket populär när alla hade fast telefon. En basenhet som kopplas till telefonjacket för den fasta telefonen ger en trådlös förbindelse till luren så att men kan gå runt och prata som i en mobiltelefon. Basenheten strålar dygnet runt, även när man inte använder telefonluren.

5G variationer i ljudstyrka. Liknar taggtråd.

WIFI

Med wifi kan man surfa trådlöst och obegränsat om man har fiber eller annan kabel för bredband. Wifi används också för TV via bredband och en del annat. Tyvärr innebär wifi att man har en router eller accesspunkt som strålar dygnet runt. Läs mer om tekniken på sidan om wifi

wifi variationer i ljudstyrka. Liknar spikar på stora avstånd.

Bluetooth (Blåtand)

Med bluetooth kopplar man ihop saker man har nära sig. Som mobil till hörlurar, tangentbord och mus till dator. I det här ljudexemplet kopplas en mobil ihop med en dator och på slutet går förbindelsen på tomgång. Ingenting överförs.

wifi variationer i ljudstyrka. Liknar spikar på stora avstånd.

RADAR

Används för upptäckt och avståndsmätning. I den här inspelningen används tekniken i en belysningsarmatur i ett bostadshus för att tända tända lyset i trappen när någon går där. Läs mer om tekniken på sidan om radar

wifi variationer i ljudstyrka. Liknar spikar på stora avstånd.

Elstängsel och PLC

I exemplen ovan har radiovågor sänts ut avsiktligt, men från elektriska ledningar sänds de ut som en biverkning. De elektriska pulserna i ett elstängsel fortplantar sig ofta genom elledningarna. Power Line Communication, PLC, använder elledningarna för att sända data och är en mycket vanlig teknik för att läsa av elmätare. Här kan du lyssna på elstängslets pulser och mätaravläsningens gnissel.

wifi variationer i ljudstyrka. Liknar spikar på stora avstånd.

Smutsig el

PLC kan betraktas som störningar på elnätet och elstängsel är det helt klart. Men antalet källor till störningar på elnätet är närmast oändligt eftersom all modern belysning och elektronik som drivs med ström från elnätet skapar dem. Elektriciteten har blivit nersmutsad. Så här kan det låta från en elledning.

wifi variationer i ljudstyrka. Liknar spikar på stora avstånd.

Lyssna på egen hand

Billigast är att börja med en radio och lyssna på störningarna från elledningarna. Läs mer på sidan Mäta smutsig el

Utrustningen som användes

LW, långvåg

Radio med långvåg. Philips D2615.

Elstängsel, PLC och smutsig el

Philips D2615 visade sig vara för bra! En bra radio dämpar störningar så programmen från den inställda radiostationen framträder bättre. En enklare radio som Roberts Sports 925 passar bättre för att höra det man annars inte vill höra. Observera att det är var den äldre versionen av Roberts Sports 925 som användes, den med LW, MW och FM. PLC använder 90 kHz som inte går att ta emot med en långvågsradio vars frekvensområde börjar vid 150 kHz, så inspelningen är 3:e-tonsdistortionen vid 270 kHz som också gav bra mottagning av störningarna från elstängslet.

Radion Roberts Sports 925 med långvåg, LW.

2G, 3G, 4G

Ingen normal radio kan användas. Här användes hörlursutgången på en spektrumanalysator, en apparat som ger ett diagram över sändarna vars signalstyrka visas för var och en. Den går också att använda som en radio om den ställs in för att bara visa en sändare. Spektrumanalysatorns RBW ställdes in för att täcka hela kanalbredden för respektive 2G, 3G och 4G för att ge en fullständig återgivning av ljudet med amplitudmodulering, AM. Spektrumanalysator AIM-TTi PSA 6005.

5G

Kanalbredden var 80 MHz som måste täckas och så stor RBW har ingen spektrumanalysator. Istället användes en bredbandig mikrovågsmätare, HFW59D med förförstärkare HV20_2400G10, 3,3 GHz högpassfilter HP33 och tillhörande riktantenn, allt från Gigahertz solutions. Filtrering av wifi 5 GHz gjordes genom att placera antennen i en punkt där inget wifi-knatter kunde höras i mätarens högtalare.

Skärmbild från spektrumanalysator.

Spektrumanalysatorns skärmbild som visar 5G-sändarens kanalbredd från 3420 MHz till 3500 MHz. De små topparna till höger är andra 5G-sändare vars elektriska fältstyrka är en tiondel av den som spelades in.

DECT, wifi, radar

Inspelningarna gjordes där störande strålning inte påverkade resultatet. DECT och wifi spelades in med den bredbandiga mikrovågsmätaren Gigahertz HF59B och radar med HFW59D och bandpassfilter 5-6 GHz från Gigahertz. Gigahertz HF59B beskrivs på sidan Mäta mikrovågor

Ljudupptagning och bilder på ljuden

Inga inspelningar är från högtalare utan hörlursutgången på mätare och spektrumanalysator kopplades till linjeingången på bärbar dator med ljudchipet Realtek High Definition Audio. Inspelningen styrdes, klipptes och anpassades för hemsidan med Audacity 3.3.3 från vilket bilder på ljuden är skärmdumpar som behandlats i Photoshop elements.