Mäta magnetfält

Magnetfält uppstår överallt där vi förbrukar ström och där man minst anar det. Att kraftledningar kan skapa magnetfält över stora områden framstår som självklart, men tekniken att skyddsjorda gör att strömmen också går i metallrör för sopsug, fjärrvärme och vatten. Gatlyse kan också vara en stor källa till magnetfält.

Magnetfält är den typ av elektromagnetiska fält som samhället har intresserat sig mest för och forskningen visar ett tydligt samband mellan magnetfält och cancer.

Mätare för magnetfält

Det finns många appar till mobiltelefoner som hävdar att de kan förvandla mobilen till en mätare för EMF. En del skriver mer exakt magnetfält. Om din mobil har sensorer för magnetfält, alla har inte det, kan den bara mäta det statiska jordmagnetiska fältet som kompassen ställer in sig efter. Ingen mobil har inbyggda sensorer för de varierande magnetfälten från elnätet och kan alltså inte mäta dem.

Det finns heller ingen annan apparat som du kanske har som kan ge en överblick över de magnetfält du omges av. En kompass visar bara riktningen på jordens magnetfält. En mätare för magnetfält är därför nödvändig. Magnetfält mäts i mikrotesla (µT) eller nanotesla (nT). Det går 1000 nT på en µT.

Vanliga nivåer

Jämfört med c:a 0,08 µT är risken för barnleukemi fördubblad vid 0,4 µT. C:a 0,08 µT är vanlig nivå i samhället. Jämförbara magnetfält av naturligt ursprung ligger under 0,0000002 µT. De bästa magnetfältsmätarna kan mäta från 0,001 µT och uppåt. 0,001 µT brukar anges som 1 nT.