ö

Gränsvärden

"Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej endast frånvaron av sjukdom eller skröplighet."1 Tänk på det när du läser om olika gränsvärden.

Tabeller

Gränsvärden i siffror och lite om deras bakgrund.

Läs mer ...

ICNIRPs riktlinjer

Här finns bakgrunden till de gränsvärden som gäller i Sverige.

Läs mer ...

Väst möter Öst

Varför är gränsvärdena i Östeuropa lägre? Och så lite historia i början.

Läs mer ...

Hur vet dom det?

Hur man gör en utvärdering av hälsorisker som inte visar några. Och lite om hur man borde göra.

Läs mer ...

Vem känner vem?

Det är färre än 15 personer som befolkar de olika kommittéer som gör utvärderingarna. Vilka kopplingar har de? Finns på tyska och engelska.

Brittiska flaggan Tyska flaggan

Vem har ansvaret?

Vem är det som tycker att de gränsvärden vi har i Sverige är bra?

Läs mer ...

TCO-normen

En klassiker bland gränsvärden från en tid när det gick att tala om problemen.

Läs mer ...

Tekniken kräver

Den kräver inte mycket för att fungera. Undantaget är mobiltelefoner eftersom de hålls mot kroppen.

Läs mer ...

Teknik och ekonomi

Federal Communications Commission, FCC, bestämmer gränsvärden i USA. De anser att gränsvärdena är en lämplig balans mellan att skydda allmänheten från exponering för potentiellt skadlig strålning och att tillåta industrin att tillhandahålla teletjänster till allmänheten på det mest effektiva och praktiska sätt som är möjligt2.

Kommatecknen för talen för gränsvärden mätningar och naturliga magnetfält är placerade över varandra.