Ö

Elallergi, mikrovågssjukan

Att utsätta människor för elektromagnetiska fält, till exempel mobilstrålning, ger en karaktärisktisk samling symtom som omkring 1960 fick namnet mikrovågssyndromet1. När människor fick dessa symtom från bildskärmar på 1980-talet blev det vardagliga namnet elallergi.

Långtidsstudier

På 1960-talet visade forskningen vad som händer med människor som ständigt utsätts för elektromagnetiska fält och vilka de vanligaste symtomen är.

Långtidsstudier och symtom

Hur vanligt är det?

Det är okey att vara elallergiker. Mer än 200 000 vuxna svenskar betraktar sig som elöverkänsliga. 1 av 7 tyskar får besvär av elektriska apparater eller trådlös teknik.

Förekomst

Behandling

Elsanering har alltid fungerat bäst.

Elsanera

Då allting började

1928 stod försökspersonerna framför amerikanska flottans starkaste radiosändare. Det gällde att härda ut så länge som möjligt. Hos dem som gjorde om försöket två eller tre gånger uppstod besvären snabbare och klingade av långsammare2. En effekt som senare bekräftades efter andra världskriget av ryska forskare. Ökad exponering ökar känsligheten. Så uppstår det vi idag kallar elöverkänslighet.

Akuta effekter och långsiktig påverkan av elektromagnetiska fält (EMF) uppmärksammades tidigt i arbetslivet och gränsvärden togs fram för de extrema miljöer som finns där. Principerna för hur de gränsvärdena sattes är helt olika mellan Västvärlden och Öst och beskivs på sidan

Väst möter Öst

Ordförklaringar

Mikrovågssyndromet
Syndrom är en karaktäristisk samling symtom som pekar mot en viss diagnos eller orsak.
Mikrovågssjukan
Kroppen fungerar inte på normalt sätt på grunda av radio- eller mikrovågor.
Elallergi
Folklig benämning på mikrovågssyndromet och mikrovågssjukan men som har elektriska och magnetiska fält från elektriska apparater och elnätet som utgångspunkt. Inom medicinen krävs det att immunförsvaret bildar antikroppar mot ett ämne för att det ska kallas allergi. Det sker inte vid elallergi och därför är det ur medicinsk synvinkel fel att kalla det allergi.
Bildskärmssjuka
En variant på mikrovågssjuka men här är det bildskärmar som är orsaken. När datorer med bildskärmar introducerades på kontoren var dessa av den tjocka typen som inte bara spred elektriska och magnetiska fält som smutsig el utan även kraftiga statiska elektriska fält som  orsakade hudirritation. Kemikalier i bildskärmarna, främst flamskyddsmedel i plasten, misstänks också ligga bakom eller förstärka symtomen.