Ö
Banderoll havsutsikt Harald Oppedal [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

Föreningen verkar för att all elektromagnetisk strålning ska anpassas till nivåer som inte medför skada eller olägenheter för någons hälsa eller miljön som helhet.

Det här är nya hemsidan vagbrytaren.se och innehållet skiljer sig från den gamla vagbrytaren.org.

Något du inte vill höra. Lyssna gärna på visan men gör det helst inte trådlöst. Ljud, bild och film skapar stora datamängder som driver på utbyggnaden av mobilnäten. Läs mer på sidan Elsanerad användning av mobiltelefon.
Hälsorisker och gränsvärden i en bild
Stäng
Hälsorisker och gränsvärden i en bild

Miljöhandbok

Vad du själv kan göra för att skapa en bättre elektromagnetisk miljö nu.

Läs mer ...

Solceller

Egen el från taket – inte miljövänligt för dig.

Hur fungerar solceller?

Vad är elektromagnetiska fält?

Elektromagnetiska fält är krafter som drar eller trycker på elektriska laddningar vilket är grunden för elektrisk ström och trådlös kommunikation i form av radiovågor, som i sin tur är samma sak som elektromagnetisk strålning.

Läs mer ...

Fälten skapar biologiska effekter

Vi har massor av elektriskt laddade atomer och molekyler i kroppen. Därför kan den reagera på fälten så att det uppstår biologiska effekter.

Läs mer ...

Effekterna ger hälsoproblem

Forskare skriver att de biologiska effekterna rimligtvis leder till hälsoproblem och mer än var tredje person anger elektromagnetiska fält som orsak till besvär.

Läs mer ...