Ö
Banderoll havsutsikt Harald Oppedal [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

Föreningen verkar för att all elektromagnetisk strålning ska anpassas till nivåer som inte medför skada eller olägenheter för någons hälsa eller miljön som helhet. Det här är nya hemsidan vagbrytaren.se och innehållet skiljer sig från den gamla vagbrytaren.org.

Elektrisk urladdning

Elektromagnetiska fält?

Krafter som påverkar alla. Ingen kommer undan.

Mobilmaster, mobiler och routrar med radiovågorna markerade som koncentriska cirklar

Vår trådlösa värld

Dränkt i elektromagnetiska fält i form av radio- och mikrovågor.

En hjärna och ett hjärta

Vad riskerar du?

Nervsystemet är känsligast.

iPhone 5 uppkopplat till internet med kabel
Internet Högerpil 

Vad du kan göra

Elsanera själv och bli medlem i Vågbrytaren.

Politik

WHO

– Gränsvärden som kan hindra den tekniska utvecklingen är otillbörliga.

Svart och gult avspärrningsband

Gränsvärden

Sverige använder WHO:s gränsvärden som skyddar mot olyckor, inte sjukdom.

Statsråden i regeringen står med smittsäkert avstånd från varandra på ett trädäck på en gård.

Vem har ansvaret?

Regeringen.

Forskning

Långtidsstudier

Sjukdom uppstår med tiden.

Om forskning

Hur gör forskare? Vad är sant eller bara sannolikt?

Andra viktiga sidor

WiFi

Din egen mobilmast.

Solceller på taket

Inte miljövänligt för dig och dina grannar.

Elmätare

Många av de nya mätarna strålar mikrovågor dygnet runt.